2017. június 26., 14:37
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szomorú szívvel értesültek a szentendrei és zamárdi hívek arról, hogy dr. Kiss György érseki tanácsos, ny. plébános életének 88., áldozópapságának 63. évében, 2017. június 15-én visszaadta lelkét teremtőjének.

Dr. Kiss György Zamárdiban született 1930. április 20-án. 1954. június 20-án szentelték pappá Esztergomban. Először káplánként szolgált a budapesti Szent Rókus-plébánián, illetve Szécsényben, majd hitoktató volt Esztergom-Vízivárosban. 1958-tól két évig főegyházmegyei jegyzőként tevékenykedett. Ezt követően Balassagyarmaton, majd több budapesti plébánián és kápolnaigazgatóságon látott el szolgálatot. 1976-tól 1992-ig, nyugállományba vonulásáig Szentendre plébánosa volt, de ezután is a városban szolgált.

Szentendrén a kezdettől fogva nyitottnak mutatkozott a protestáns egyház felé, hamarosan bekapcsolódott az akkori patakparti összejövetelekbe. Egy év múlva már ő buzdította híveit a Szentírás közös tanulmányozására és az imaösszejövetelek látogatására. A nemzetközi ökumenikus mozgalom célkitűzésének alulról jövő kezdeményezésként hagyománnyá váltak az év elejei ökumenikus imahetek. 1988-ban segítségével alakult meg újra a 914. sz. Endre cserkészcsapat. Plébános atya 1991 májusában az egyházközség területén, az egyház méltó képviselete és jelenlétének biztosítása, továbbá az egyházközséghez tartozó épületek fenntartása és működtetése céljából létrehozta az önálló jogi személyiséggel rendelkező, ma is eredményesen működő Péter-Pál Alapítványt.

Szentendre városa Pro Urbe Emlékdíj elismerésben részesítette 1995-ben.

A közszeretetnek örvendő Gyuri atya nyugdíjba vonulása után is állandó készenléttel szolgálta a szentendrei híveket. A plébánosi szolgálattal járó terhek átadása után nagy örömmel és lelkesedéssel végezte lélekgondozó papi tevékenységét. Ő tartotta a vasárnap reggeli szentmisét a plébániatemplomban, majd a délelőttit a lakótelepi kápolnában. Amikor szükség volt helyettesítésre, akár Pilisszentlászlóra is felment, hogy a helyi hívek nem maradjanak szentmise nélkül. Fáradhatatlanul látogatta a beteg testvéreket, segített a gyóntatásban és a szertartások végzésében.

2014. június 29-én mutatta be gyémántmiséjét a Péter-Pál templomban. A 60 éves papi szolgálat alkalmából a jubileumi misére Zamárdiban, majd a szentendrei plébániatemplomban is sor került. A kilencedik évtizedhez közeledő életkora ellenére naprakész gondolatokkal átszőtt prédikációkkal végezte szolgálatát nagyszámú hívei örömére. Az utcai találkozások során kedves szavakkal és sokszor vidám mondatokkal buzdította a szentendreieket. Az egyházi énekek nagy ismerője és gyakorlója volt, egyesek szerint valamennyinek tudta szövegét, és nagy szeretettel osztotta meg a ritkábban elhangzókat is az érdeklődőkkel. Rendkívüli ismerője és kedvelője volt a komolyzenének. Műveltségét, irodalmi jártasságát sokrétűnek és elmélyültnek tartották, igen nagyszámú verset tudott, amiről a prédikációk során is meggyőződhettek a templomba-járók. Nagyon szerették és tisztelték Szentendrén, örökkévalóságba távozásával nagyon értékes embert, és szolgálatát magas szinten és alázattal ellátó atyát veszített el a város.

A 63 évig – ebből 41-et Szentendrén – fáradhatatlanul papi szolgálatot ellátó György atyától (Gyuri bácsitól) június 22-én a Péter-Pál templomban bemutatott – Snell György esztergom-budapesti püspök úr által celebrált – szentmisén vettünk végső búcsút, földi maradványait a Kálvárián helyezték örök nyugalomra. Nyugodjék békében!

-kcs-