2021. március 23., 11:06

A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek legkésőbb 2021. március 31-ig kötelesek bejelenteni a jegyzőnek a meghatározott üzlettípusokat, például étterem, büfé, kávézó, mozgó vagy alkalmi vendéglátóhely.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 31.§-a értelmében: „A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.”

Kérjük, hogy a fenti jogszabály alapján szíveskedjenek a mellékletben található üzlettípust megjelölni, valamint feltüntetni a kereskedő nevét, valamint a nyilvántartási számát és azt a Hatósági Irodára visszajuttatni 2021. március 31-ig az adatszolgáltatásra kötelezett alábbi adataival: név, cím, adószám, nyilvántartási szám.

Üzlettípusok
Levél a vendéglátósok részére