Egységes szerkezetű rendeletek

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II.27.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről rendelet
Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének 43/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete a kötelező maszkviselésről rendelet
Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról rendelet

melléklet

melléklet

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2020. (X.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete az egyedi közzétételi listáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete változtatási tilalom elrendeléséről (mezőgazdasági területek) rendelet

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról

rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete a város köztisztaságáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelete Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.050/2021/04. számú határozata

rendelet

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelete Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és a természeti értékek helyi védelméről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (IV.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.) önkormányzati rendelete a közművelődésről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete a Szentendre Város Díszpolgára Címről, valamint a PRO URBE Emlékéremről és adományozásuk rendjéről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi eseményekről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelete Szentendre Építési Szabályzatáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelete Szentendre Skanzen-bővítési területtel összefüggő építési szabályzatról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (V.15.) önkormányzati rendelete a szentendrei lokálpatriotizmus erősítéséről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete a képviselők, a tanácsnok, a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I.25.) önkormányzati rendelete a közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól valamint a Közterületi Térfigyelő Rendszer létrehozásáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (X.17.) önkormányzati rendelete a közterületek, közutak és azok tartozékai bontásáról, valamint az érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkező gépkocsik elszállításáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X.17.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjének szabályozásáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016 (IX.13.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (VI.20.) önkormányzat rendelete a közterület-, és településrész-nevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről rendelet
 Szentendre Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (V.3.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Szentendre város településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete Szentendre Város Semmelweis Díjáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete  a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete Szentendre város közigazgatási határán belüli helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjtételeinek megállapításáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (X.15.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat és a helyi ifjúság kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, valamint az ifjúság városi közéletben való részvételéről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III.16.) Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjairól rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (V.14.) Önk. sz. rendelete a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról rendelet
 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (IV.15.) Önk. sz. rendelete az állattartásról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2009. (XI. 18.) Önk. sz. rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2009. (IX.21.) Önk. sz.  rendelete a gyermekek HPV elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2009. (X.26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, és az egységes pályázati-támogatási rendszerről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (V.20.) Önk sz. rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (IX.11.) Önk. sz. rendelete a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak alkalmazásáról rendelet

 

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2007. (X.12.) Önk. sz. rendelete a „Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2007. (IX.20.) Önk. sz. rendelete a város címerének és zászlójának alapításáról és használatának rendjéről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007. (VI.15.) Önk. sz. rendelete a rövidített ügyintézési határidejű ügyekről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2007. (VI.15.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2007. (V.30.) Önk. sz. rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007. (I.17.) Önk. sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatási rendszeréről rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Mellékletek:

– A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának együttes hulladékgazdálkodási terve 2004-2008.

– Dunakanyarii Pilisi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának Együttes Hulladékgazdálkodási Terve,

3/2005.

Előlap

Leírás

Összefoglaló

Táblázat

Összefoglaló táblázat

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2004. (VI.08.) Önk. sz. rendelete szeszesital-fogyasztásának közterületen való korlátozásáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelete az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz elvezetését szolgáló közműépítésekről és a kapcsolódó hozzájárulásokról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2003. (VI.18.) Önk sz. rendelete az egyes vállalkozási formák gyakorlásának területi korlátozásáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2003. ( V.19.) Önk. sz. rendelete Szentendre Város Alkotóművészeti Ösztöndíjának alapításáról és adományozásának rendjéről rendelet
 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2003.(V.19.)  rendelete a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérlőire való áthárításáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (VI.30.) Önk. sz. rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról rendelet

1. sz. melléklet- háziorvosok

2. sz. melléklet – gyermekorvosok

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete Szentendre Város helyi Építési szabályzatáról és szabályozási Tervéről – 2017. szeptember 1-ig hatályos rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a Szentendre, Izbég – Szentlászlói út – Bükkös patak – 0188/5 hrsz-ú út – 0188/27 hrsz-ú telek, valamint a 0196 hrsz-ú út által határolt terület helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (V.18.) Önk. sz. rendelete Szentendre Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról rendelet
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2000. (IX.15.) Önk. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 47/2000. (IX. 15.) Önk. sz. helyi rendelettel védett értékek felújításának támogatási rendszere rendelet