2021. december 28., 19:35
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

További 45 nappal kitolta a szentendrei járványügyi adatok kiadására korábban megjelölt határidőt az országos tiszti főorvos, arra hivatkozva, hogy az adatszolgáltatás határidőben való teljesítése veszélyeztetné a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását. Fülöp Zsolt polgármester november 12-én fordult az NNK-hoz, a szentendrei COVID-fertőzöttekre vonatkozó adatok kiadását kérve.

Müller Cecília országos tiszti főorvos 2021. december 27-én kelt elektronikus levelében épp a járványügyi feladatok prioritására hivatkozva jelölt meg egy újabb 45 napos határidőt a szentendrei adatok szolgáltatására, miután az eredeti kérés óta már eltelt 45 nap. Fülöp Zsolt polgármester november 12-én kérte a Nemzeti Népegészségügyi Központot, hogy osszák meg az önkormányzattal a szentendrei COVID-fertőzöttekről tárol adatokat. Levelében – az információs törvényre is hivatkozva – úgy fogalmazott: Szentendre polgármesterként a felelős járványügyi intézkedések meghozatalához, illetve Szentendre polgárainak tájékoztatásához nélkülözhetetlenek a fertőzéssel, a megbetegedéssel kapcsolatos közérdekű adatok.

Fülöp Zsolt polgármester 2021. november 12-ei levelében a városi covid-fertőzöttek vonatkozásában a megbetegedések kezdetére, helyére, az ápolás helyére, a bejelentett betegségre és annak járványügyi megnevezésére, a szakmai járványügyi diagnózisra és járványügyi minősítésére, a szakmai laboratóriumi diagnózisra és eredmény minősítésére vonatkozó adatok és információk szolgáltatását, továbbá a COVID-19 okozta betegségben elhunyt szentendreiek számára vonatkozó adatok kiadását kérte, 2021. augusztus 30-tól heti bontásban 2021. november 14-ig.

Az adatigénylésre válaszul az országos tisztifőorvos 2021. november 26-án reagálva azt közölte, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) „közfeladatai közül az új koronavírus elleni járványügyi védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátása élvez prioritást”, ezért a veszélyhelyzet idején az adatközlésre vonatkozó kormányrendelet értelmében, 45 napon belül tesz eleget a közadatigénylésnek.

Müller Cecília levelében nem reagált a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 11-ei állásfoglalására, mely szerint a polgármesterek tájékoztatása prioritást kell, hogy élvezzen, és 15 napon belül meg kell válaszolni a közadatigénylést, ahogy erről az Információs törvény rendelkezik. A hatóság felszólította az illetékes kormányhivatalokat, hogy adják ki a települések koronavírus fertőzötteinek számát a kért időszakra. Az állásfoglalás úgy fogalmaz: „a települési fertőzöttségi adatok megismeréséhez fűződő közérdek jelentős, a számok ismerete szükséges mind a polgármestereknek, mind pedig a lakosságnak ahhoz, hogy a járvány elleni védekezésüket illetően megalapozott döntéseket tudjanak hozni.”

Az önkormányzati adatigénylésekkel kapcsolatos hivatalos álláspont korábban az volt, hogy a Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya nem rendelkezik településszintű adatokkal, illetve nem áll módjukban ilyen adatokat kigyűjteni.

Ezzel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) novemberi állásfoglalásában az olvasható, hogy a koronavírus fertőzöttek száma a Nemzeti Népegészségügyi Központ által működtetett Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Járványügyi Szakrendszeréből (OSZIR) kinyerhető közérdekű adat. Az OSZIR tartalmazza a COVID-fertőzöttek esetében a megbetegedés kezdetét, helyét, az ápolás helyét, a bejelentett betegséget és járványügyi megnevezést, a laboratóriumi diagnózist és az eredmény minősítését.

Szentendre adatigénylésére a NAIH állásfoglalása ellenére nem csak 15 napon belül, de a veszélyhelyzetben alkalmazható, 45 napos határidőn belül sem született érdemi válasz, sőt, a tisztifőorvos december 27-én kelt levelében újabb 45 napra kér türelmet az adatok szolgáltatására.

Müller Cecília országos tiszti főorvos 2021. december 27-ei válasza.

(Fotó: Bellai László)