2021. január 13., 00:15
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az előrejelzések szerint január első hetében megérkezik az igazi tél. Szentendre Város Önkormányzata, mint a helyi utak kezelője, felkészült a téli útüzemeltetési feladatokat ellátására, melyet a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. biztosít részben alvállalkozó bevonásával. A síkosságmentesítésben, hóeltakarítasban azonban az ingatlantulajdonosoknak, bérlőknek is vannak kötelezettségeik.

A feladatellátás részletes szabályait a Téli útüzemeltetési szabályzat tartalmazza. Ennek értelmében a téli időjárásra való felkészülés, a téli üzemeltetésben való részvétel Szentendre valamennyi polgárának feladata. A lakosok, ingatlantulajdonosok, bérlők téli üzemeltetéssel – síkosságmentesítéssel, hóeltakarítással – összefüggő kötelezettségeit Szentendre Város Önkormányzatának köztisztaságról szóló rendelete szabályozza. E szerint valamennyi ingatlan tulajdonosa, kezelője és használója köteles gondoskodni az ingatlana oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésére szolgáló szilárd burkolatú út vagy földút közötti kiépített vagy kiépítetlen területsáv (ide értve az ingatlan előtt található járdaszakaszt) tisztántartásáról, síkosságmentesítéséről, hóeltakarításáról.

A Városi Szolgáltató zsákolt és ládás formában helyezett ki szóróanyagot a közterületekre, valamint 0-24 órás hódiszpécseri szolgálatot tart fent a téli időszakban. A hódiszpécser feladata az időjárás-előrejelzés figyelése, területbejárás és szükség esetén a rendelkezésre álló szóró-ekéző gépek indítása. A téli ügyelet keretén belül a járdák, utak kézi takarítását is meg tudják kezdeni, amennyiben az szükségessé válik.

A hóeltakarítást a fő- és a tömegközlekedési útvonalakon kezdi meg a Városi Szolgáltató, valamint az autóbuszjáratok vonalszakaszain, a helyi közúti tömegközlekedés egyéb útvonalain, továbbá a települések területén a lakossági ellátást biztosító főbb intézményekhez, valamint az egészségügyi és a közintézményekhez vezető útvonalakon. A VSz telephelyén mintegy 300 tonna szóróanyag áll rendelkezésre, amely szükség esetén felhasználható.