2021. március 28., 14:48

2021: a tervezés éve – folyamatosak az egyeztetések a Magyar Közúttal – maradnak a kerékpárnyom felfestések. Összefoglaló a 11-es út felújítási terveiről.

 

Előzmények

2020 szeptemberében indult a Számolj velünk – 11-es! projekt, mely során a szentendrei önkormányzat saját forrásból finanszírozott egy átfogó, szakszerű, pontos forgalomfelmérést a 11-es főút szentendrei szakaszán. Az így létrehozott 11-es útmodell nem csupán a forgalomirányító jelzőlámpák összehangolása, azaz a „zöldhullám” megvalósítása miatt fontos, hanem ezáltal az egyes csomóponti fejlesztések forgalomra történő hatásai is pontosan előjelezhetők. Az így létrehozott modellel bármilyen, a 11-es út szentendrei szakaszát érő beavatkozás hatása pontosan és előzetesen lemodellezhető. A modell elkészítésén túl problématérkép is készült, mellyel az önkormányzat a lakossági észrevételek alapján gyűjtötte össze és értékelte ki a legfontosabb megoldandó problémákat. A Számolj velünk – 11-es! eredményeiről készült összefoglaló ITT olvasható.

2020 novemberében jött a hír, hogy az országos útfelújítási programban 4,5 milliárd forintos felújítás indul a 11-es számú főút Budapest-Esztergom-Tát szakaszán. Ennek keretében, a tervek szerint Szentendrén a 16+700-23+754 km sz. között (a volt orosz laktanyától a Határcsárdáig) 7 kilométernyi útszakaszt hoznak rendbe 2022-ben.

Az önkormányzat forgalomszámláló projektjében elkészült egy részletes tanulmányterv. Ezt az átfogó tervet az önkormányzat átadta a Magyar Közútnak, akik jelezték, hogy nyitottak az eredmények befogadására. A tanulmányban szereplő javaslatok összességét a Magyar Közút NZrt. megvizsgálásra és lehetőség szerinti kivitelezésre is javasolja.

Jelen

Az Önkormányzat részéről Pilis Dániel általános alpolgármester vezetésével 2020 novemberében kezdték meg az egyeztető tárgyalásokat a Magyar Közút NZrt. képviselőivel. További egyeztetésekre decemberben, januárban és februárban is sor került. Az egyeztetéseken a résztvevők megfogalmazták a 11-es útburkolatfelújításával kapcsolatos tervezési feladatokat, és meghatározták az ehhez szükséges lépéseket. Ezek többek között: a felújításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése, hatósági engedélyek beszerzése, a meglévő tervek és igények beillesztése a projektbe, további műszaki vizsgálatok.

A meglévő terveket ezt követően integrálni kell a teljes szentendrei útszakasz felújítási tervébe. Ennek során be kell szerezni a felújításhoz, átépítéshez szükséges építési, illetve vízjogi engedélyeket, valamint meg kell tervezni az útcsatlakozások, kapubejárók és a kapcsolódó felületek (pl. járdák) helyreállítását, szintre emelését is. A felújítási tervnek fontos elemei a Dera-patak, a Szentendrei gyalogút feletti híd, a Bükkös-patak híd, a Sztaravoda-patak híd, és a Sztelin-patak híd felújításainak vizsgálatai.

Már most látszik, hogy a Magyar Közút többet vállal, mint egy egyszerű útburkolat felújítás. Az Önkormányzattal közösen azon dolgozik, hogy a tervek magukba foglalják a csomópontok átépítését is.

2021-ben ennek az átfogó projektnek a komplex tervezése zajlik a Magyar Közútnál: a felújításhoz a kiviteli tervek készítése, állapotfelvétel, pályaszerkezet-vizsgálat, a meglévő vízelvezetés vizsgálata, a burkolaterősítés tervezése. Ennek során integrálják a már meglévő önkormányzati fejlesztési terveket, egyesítik a különböző tervcsomagokat, beszerzik az építkezéshez szükséges engedélyeket, közmű hozzájárulásokat, majd közbeszerzést írnak ki a kivitelezésre.

Fülöp Zsolt polgármester a költségvetésről szóló, februári online egyeztetés során beszámolt a képviselőknek a 11-es projekt jelenlegi státuszáról is. Elmondása szerint a kormány biztosított forrást a 11-es út városi szakaszának a felújítására a Magyar Közút részére.

„Az általunk leadott intézkedési tervek, javaslatok beépülnek a tervezésbe, és a jelenlegi rendszert úgy lehet fejleszteni, hogy nem csak a burkolatfelújítás, és nem csak a lehajtósávok, átsoroló sávok és kanyarodó sávok újragondolása valósul meg, hanem új csomópontok kialakítása is megtörténik. Ha minden egyes ilyen pont szabályozott – tehát nagyon egyszerűen fogalmazva: rendőrlámpával ellátott –  lesz, akkor a program képes lesz végigvinni az autókat Szentendre városi szakaszán folyamatos haladást biztosítva, azaz a zöldhullámot megvalósítva egészen a városhatárig. Tehát nagyon fontos, hogy a műszaki tartalma megújul a 11-esnek, új csomópontok alakulnak ki, mindegyik csomópont lámpás csomópont lesz – beleértve a gyalogos átkelőhelyeket is – és amikor ezek megvalósultak, akkor tud  az egységes forgalomirányítási rendszer felállni. Úgy néz ki, hogy ezt a folyamatot 2022 első negyedévében a Magyar Közút végig is viszi.” – foglalta össze a polgármester a terveket.

Az online megbeszélésen Pilis Dániel általános alpolgármester röviden beszámolt a Magyar Közúttal történt, február 18-i egyeztetésről is. Elmondta, hogy a Magyar Közút kiválasztotta a tervezőt közbeszerzéssel, akivel a februári egyeztetésen első ízben volt lehetőség szakmai kérdésekben egyeztetni, és jelenleg folyik az adatok átadása az önkormányzat részéről.

„Csomópontról csomópontra haladunk végig a Magyar Közúttal, a tervezővel, az érintett ingatlantulajdonosokkal, például a Rózsa utcánál, ahol a honvédségi területek érintettek” – mondta, majd hozzátette, hogy a tervező céggel a 11-es modellezését végző InnoQuela Kft. is együttműködik, és segít a modellezés során kinyert adatok átadásában. „A Magyar Közútnak is ugyanaz a szándéka, mint a jelenlegi városvezetésnek, hogy itt egy összehangolt forgalomtechnikai irányítás legyen, és ezen a szakaszon az áthaladási sebességet növelni tudjuk” – zárta le tájékoztatóját az alpolgármester.

Jövő

A tervezés során a szakembereknek sokféle igényt kell figyelembe venniük: pl.  a Liliom utca kijelölt gyalogos átkelőhely áthelyezését, forgalomirányító jelzőlámpa építését, a Rózsa utcai csomópont kanyarodó sávjainak kiépítését, forgalomirányító jelzőlámpa építését, a Telep utca kijelölt gyalogos átkelőhelynél forgalomirányító jelzőlámpa építését, a Duna korzó csomópontjának (19+150 km sz.) átalakítását a Pannónia utcából érkező forgalom részére a balra kanyarodás biztosításával (a meglévő sziget megbontásával) jelzőlámpa telepítésével, az Egres utcai csomópont bővítését, a Paprikabíró út (parkoló kihajtó) csomópont jelzőlámpás csomóponttá alakítását, a vízelvezető rendszer vizsgálatát, a meglévő jelzőlámpák felülvizsgálatát, a számláló detektorok telepítését.

A február 18-i egyeztetésen a szentendrei önkormányzat azt is jelezte a Közút felé, hogy érdemes lenne felülvizsgálni a 11-esen kijelölt kerékpárnyom létjogosultságát, és kérte ezzel kapcsolatban a Magyar Közút írásos állásfoglalását. A felvetésre március elején a Magyar Közút levélben közölte álláspontját. A klímaválság miatt a gépjárműforgalom alternatíváját jelentő kerékpáros közlekedést minden lehetséges eszközzel segítik, bővülését támogatják. Az új sávkialakítást követően „Szentendrén a gépjárművek áthaladásának sebessége a belterületen megengedett szintre csökkent, visszaesett a gyorshajtás mértéke és volumene, ezáltal biztonságosabb is lett minden résztvevő számára a közlekedés. (…) a kialakított kerékpáros létesítmény mindannyiunk érdeke, a jövő generációjának biztosítéka is egyben, ezért Társaságunk a főút felújítás kapcsán a kerékpáros nyom megtartásában érdekelt” – írják, azaz marad a kerékpárnyom felfestés a 11-es úton.

A Magyar Közúttal történő további egyeztetések során felmerülő konkrétumokról az Önkormányzat folyamatosan hírt fog adni.

Közlekedési munkacsoport

A Magyar Közúttal történő egyeztetésekkel párhuzamosan, a 2021-es tervezési időszakban Drávucz Zsolt, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke koordinációjával a szakbizottság mellett működtetett közlekedési munkacsoporttal az önkormányzat a különböző érdek-képviseleti szervezetek számára is lehetőséget biztosít a tervezési folyamat megismerésére, észrevételeik, javaslataik megfogalmazására.

Fotó: Bellai László