2020. szeptember 7., 15:17
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A 11-es projekt egy forgalmi hatástanulmány, melyhez szeptember 8-án indul az adatgyűjtés. Ennek során a 11-es út Szentendrén átvezető szakaszán elkezdik mérni a forgalmat. A projektben a városban közlekedők közreműködésére is számít az önkormányzat. A cél: a 11-es út közlekedésének javítása, a szentendreiek igényeinek hatékony és biztonságos kiszolgálása. Ahhoz, hogy ez a távlati cél megvalósuljon, rendkívül fontos a forgalom pontos felmérése. Ez az alapja minden további lépésnek. A projekt, mely voltaképpen egy forgalomszimulációs modellezés, három szakaszban zajlik: 1. forgalomszámlálás, 2. applikáció 3. problématérkép. Az első szakasz tehát szeptember 8-án, forgalomszámlálással indul. A projekthez reklámkampány is kapcsolódik, melyben közreműködésre biztatják a közlekedőket. 

Az Ábrányi Emil Városvédő, Városszépítő és Városfejlesztő Program négy fő eleme közül az egyik a közlekedés, azon belül is a 11-es főút Szentendrén áthaladó szakasza.

A 2019. november 13-i testületi ülésen a képviselők megszavazták a 11-es út – Ady Endre úttól (Spar áruház) a Kalászi útig terjedő szakasz – forgalmának informatikai modellezésének elkészítését.

A forgalomszimulációs modelleket hazánkban is egyre szélesebb körben alkalmazzák a tervezésben, hiszen segítségével olyan helyzeteket lehet vizsgálni, amelyek kiépítésére még nem került sor. A modellező eljárásokkal leírható lesz a a közlekedési rendszerben megjelenő járművek viselkedése, előzetesen megbecsülhető lesz a hálózat teljesítőképessége és a teljesítőképesség változása különböző intézkedések esetén.

A forgalommodellezésre ajánlattételi felhívást hirdettünk meg. Ez eredményesen zárult 2020. július 31-én. A modellezés első szakasza szeptember 8-án indul az első fázissal, a forgalomszámlálással.

Modellezésen alapuló forgalmi hatástanulmány készül a 11. sz. főút Szentendrén átvezető szakaszáról. A forgalmi modell elkészítésének első lépéseként komplex forgalmi adatfelvételt végeznek a szentendrei szakasz legfontosabb csomópontjaiban.

A modellezéshez elengedhetetlen a forgalmi adatok és forgalmi áramlatok pontos, részletes ismerete. A forgalomnagyság értékeinek meghatározása mellett nagyon fontos sok más egyéb adat részletes felvétele és vizsgálata is: pl. a sorfelépülés, sorhossz, eljutási idők értékei.

Ezen részletezettség és pontosság eléréséhez az alábbi módszereket alkalmazzák:

  • Hagyományos csomóponti és keresztmetszeti számlálások
  • Járműkategóriák megoszlásának vizsgálata
  • A forgalom időbeni lefolyásának elemzése
  • Településen áthaladó forgalmi volumen felvétele
  • Forgalomszámláló detektorok adatainak feldolgozása

A forgalmi adatfelvételek során a MŰISZ Iskolaszövetkezet alkalmazásában álló mérőbiztosok a rendszámokat rögzítik annak érdekében, hogy a településen áthaladó forgalom volumene pontosan meghatározható legyen. Mindezekkel egyidőben, a csúcsidőszaki forgalmi terhelés mérését a 11-es út városi csomópontjaiban kézi forgalomszámlálással végzik, melynek során kizárólag anonimizált adatgyűjtésre kerül sor.

A forgalmi adatfelvételt egyetemi hallgatók végzik, az út mellől, negyedórás időbontásban. A számolásra a 11-es út átkelési szakaszán (Kalászi úti és a Spar szupermarket csomópontok között), valamint annak közvetlen környezetében 17 jelzőlámpás és legalább 4 nem jelzőlámpás csomópontjában kerül sor.

A célforgalmi számlálás (aminek eredményeit feldolgozzák, s így kiderül az átkelő forgalom nagysága) szintén egyetemi hallgatókkal, a rendszámok rögzítésével (az adatkezelésre vonatkozó GDPR tájékoztatóban ismertetésre kerülő feltételeknek megfelelve), adatrögzítő eszköz segítségével történik. A számolásra a főút és a Dera patak keresztezésében, valamint a Szentendre, Határ u. keresztmetszetében (mint ki- és belépési pontok) kerül sor.

Mindkét mérés 4 műszakban, 3 órás időtartamban zajlik; hétköznap reggel és délután, szombaton reggel, valamint vasárnap délután. A pontos mérési időszakok kijelölése az automatikus mérőberendezések adatainak kiértékelése alapján történik, annak érdekében, hogy minden napszakban a csúcsidőszaki és ahhoz közeli forgalmak felvétele történjen meg.

A felmért adatok alapján egy forgalmi modell és tanulmány készül, amely személyes adatokat nem tartalmaz. A tanulmány célja a 11-es út átvezető szakaszán javasolt fejlesztések forgalomra gyakorolt hatásainak elemzése, a szentendrei lakosság igényeinek lehető leghatékonyabb és forgalmi szempontból legbiztonságosabb kiszolgálása.

Mérési helyszínek (a jelzőlámpás csomópontok és 4  nem jelzőlámpás csomópont)

Adatkezelési tájékoztató
Érdekmérlegelési teszt