2020. március 31., 11:03

Elhalasztja az önkormányzat a tulajdonában álló lakások, helyiségek és egyéb bérlemények bérleti díjának emelését a veszélyhelyzet fennálltáig – döntött a Helyi Operatív Törzs (HOPT). A már kiszámlázott díjakból a többletet az áprilisi számlákban jóváírják.

? Több mint háromszáz önkormányzati bérleményt, lakást, garázst, helyiséget és földterületet érint a rendelkezés

? Az önkormányzat tulajdonában álló bérlemények bérleti díjának emelését a veszélyhelyzet fennálltáig elhalasztják

? A már kiszámlázott bérleti díjakban megjelent többletet az áprilisi bérleti díjak számláiban jóváírják

A Helyi Operatív Törzs naponta kétszer ülésezik, döntéseikről itt olvashatnak naponta frissített beszámolót.

A lakások bérleti díjának emelését a helyi lakásrendelet (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 24/2018. (X.16.) önkormányzati rendelet) írja elő.

A helyiségek (és garázsok) bérleti díját minden esetben az egyes szerződések tartalmazzák, az önkormányzat gyakorlata az évi egyszeri, inflációhoz kötött emelés.

A területbérletek, földhasználatok esetén a vagyonrendelet (az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet) alkalmazandó, ami szintén nem tartalmaz díjakat és emelést, így ott is a szerződésekben kerültek rögzítésre a díjak és az emelések – szintén az inflációnak megfelelő mértékben.