2020. március 12., 08:12
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Felmentették az állásából Kiss Ádámot, a hajléktalanszálló vezetőjét, mert nem jelent meg munkavégzésre. Ezzel egyidőben kiderült, hogy ő is érintett abban az ügyben, amely hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt indult. Mindazonáltal eddig az ügyről sem a Gondozási Központ, sem Szentendre Város Önkormányzata nem kapott hivatalos értesítést. Kiss Ádám 2018 óta látta el feladatát, amelyet az új egységvezetői pozíció betöltéséig Kecskésné Sipos Andrea, a Gondozási Központ intézményvezetője vesz át.

2020. március 3-án 7:20 perckor a Gondozási Központ vezetékes telefonján jelzett Kiss Ádám édesanyja, hogy a fia nem tud megjelenni a munkahelyén. A nap során a testvére közölte, hogy Kiss Ádám egy gondnoktársával együtt előzetes letartóztatásba került, és kifejezte bizonytalanságát a jövőt illetően. Kecskésné Sipos Andrea, a Gondozási Központ intézményvezetője Dr. Remele Antóniával (aki egyeztetett a jegyző úrral) megfogalmazott egy levelet, amelyben felmentik a munkavégzés alól, amelyet 2020.03.10-én postáztak a lakcímére.

A Gondozási Központ intézményvezetője szerint Kiss Ádám felsőfokú szociális munkás asszisztens végzettséggel rendelkezik, ami felsőfokú szakképzettség, így dolgozhat hajléktalanellátásban. Mint minden dolgozó, az eredeti bizonyítványait bemutatta, az erkölcsi bizonyítványával és egyéb dokumentumaival együtt. Az átvétel és működési engedélyeztetés során bekért dokumentumok ellenőrzése során problémát nem találtak, szakdolgozói nyilvántartásba vételük is megtörtént. Kiss Ádám kötelezően nyilatkozatot tett arról, hogy tudomásul veszi, hogy az ellátottakkal eltartási és öröklési szerződést nem köthet.

Kiss több felsőoktatási intézményben hallgató, pedagógia és szociális munka szakon idén államvizsgázna. A feladatai mellett az ügyeletbe is beosztásra került, mind az éjjeli menedékhely mind a nappali melegedőben. Az egységes eljárásrend érdekében minden szakmai kérdésben a többi dolgozóval együtt team döntések születtek.

A Vöröskereszttől történő átvételkor a szállóvezetői státuszra csak Kiss Ádám jelentkezett, aki feladatait jól végezte, pénzt nem kezelt.

Az új egységvezetői pozíció betöltéséig a hajléktalanszálló vezetéséért Kecskésné Sipos Andrea, a Gondozási Központ intézményvezetője felel. Az intézményvezető próbaidőre a Családsegítő Szolgálat szociális munkását, Kárpáti Mariannt is átvette (aki szakképzettnek minősül), aki a sikeres próbaidőszakot követően átveheti Kiss Ádám feladatait.