Szentendre hídja – hol és mikor? (2.)

Hol tartunk most?
Események, levelezések, tájékoztatók 2019. decemberétől


„Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az „EuroVelo6 kerékpáros útvonal fejlesztése Dömös-Szentendre szakaszon” EU-s támogatási forrásból megvalósításra váró projekt részeként, Szentendrét a Szentendrei-szigettel összekapcsolni kívánó híd helyszínéről társadalmi egyeztetést folytasson, valamint a döntési folyamat részeként minden releváns információt osszon meg a város nyilvánosságával, és lehetőség szerint vonja be városunk lakóit a döntési folyamatba, illetve gondoskodjon ezen feltételek biztosításáról.”
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata,
2019. 12. 19., rendkímlivüli ülés

 • A Belvárostól délre eső hídhelyszín abszolút többséget kapott
  A véleménynyilvánító szavazás eredménye >>
  Jól vizsgázott a részvételi demokrácia új intézménye Szentendrén >>
 • 2020. 02. 29. Eddig több mint 2200-an vettek részt a véleménynyilvánító szavazáson
  A véleménynyilvánító szavazás a részvételi demokrácia új eszköze, mely bevonja a város lakóit a döntési folyamatba. A szavazást megelőzte egy intenzív információmegosztási folyamat, több egyeztetés és nyilvános fórum. A voksolás – a szentendreiek közösségi aktivitásának köszönhetően – eddig jól vizsgázott.
  Tovább >>
 • 2020. 02. 27. Ráolvasás helyett tájékozódjunk, mérlegeljünk és döntsünk!
  Pilis Dániel alpolgármester válasza Pintér Ádámnak a „Szentendre blogol” facebook csoport oldalán megjelent posztjára >>
 • 2020. 02. 12. Fülöp Zsolt polgármester válasza Révész Máriusz kormánybiztos index.hu Kerékagy c. oldalán megjelent cikkére >>
 • 2020. 02. 06. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete mellett működő Tervtanács álláspontja a belvárosi hídról >>
 • 2020. 02. 06. A Fővárosi Vízművek álláspontja a Szentendre–Szigetmonostor között tervezett hídról >>
 • 2020. 01. 31. Fülöp Zsolt polgármester válasza a NIF Zrt.-nek. A levél hangsúlyozza, hogy az új városvezetés nem egyszerűen támogatja az EUROVELO 6 projekt hazai szakaszainak, így a Szentendrét is érintő szakaszának a megvalósítását, hanem egyetértünk azzal is, hogy ennek részeként a Szentendrét a túlparttal egy gyalogos-kerékpáros híd kösse össze.
  A levél kiemeli, hogy „a Szentendrén is vitatott belvárosi helyszínek tekintetében a II. fokú hatóság 2019. október 30-án kelt PE/KTFO/4190-23/2019 számú határozatában a szakhatóság elutasító döntést hozott. …egy másodfokú határozatot – álláspontom szerint – egy jogtisztelő városi testület nem hagyhat figyelmen kívül.
  A polgármester ismételten feltette a kérdést: „miként történhet meg a II. fokú hatóság 2019. október 30-án kelt PE/KTFO/4190-23/2019 számú határozat „módosítása”? Módosítható-e egyáltalán egy II. fokú hatósági döntés, nyilván nem módosítható, legfeljebb új eljárásra kerülhet sor… Nem lehet, hogy a projekt egyáltalán nem Szentendre, hanem a NIF Zrt. saját hibájából, az eddigi előkészítési folyamat hiányosságainak köszönhetően került veszélybe?”
  Teljes levél >>
 • 2020. 01. 30. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Fülöp Zsolt polgármesternek írt levele, amelyben kérik, hogy nyilatkozzon: a három hídhely közül melyik tovább tervezését támogatja.
  Teljes levél >>
 • 2020. 01. 31. Fülöp Zsolt polgármester válaszlevele Vitézy Dávid vezérigazgatónak
  „Ön úgy véli, hogy a városvezetés meghiúsíthatja a híd építését. Mi viszont úgy látjuk, hogy ami meghiúsíthatja az EuroVelo 6 Dömös–Szentendre közötti szakaszának – ütemezés szerinti – megvalósulását, az sokkal inkább a beruházó átgondolatlan nyomvonal kijelölése, ami korlátozta és behatárolta – és sok tekintetben hiányossá tette – a tervezők munkáját is.” A válasz többek között felhívja a vezérigazgató figyelmét arra, hogy a belvárosi hídhelyek egyike sem kapott környezetvédelmi engedélyt és ennek megszerezhetőségére adott beruházói (NIF) válasz a jogszabályok ismeretében igencsak kétséges. A környezetvédelmi engedély beszerezhetősége alapvetően befolyásolja az ütemtervre hivatkozó határidőket.
  Teljes válaszlevél >>
 • 2020. 01. 28. Vitézy Dávid, a kormány által létrehozott Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatójának Facebook posztja
  A bejegyzésben Vitézy Dávid a városra hárítja a felelősséget a projekt esetleges csúszása miatt – figyelmen kívül hagyva azt a nem elhanyagolható tényt, hogy a belvárosi hídhelyek egyike sem kapott környezetvédelmi engedélyt, továbbá azt is, hogy Szentendre nem hídellenes, hanem a híd ideális helyét keresi, javasolva a Belvárostól délre eső hídhely vizsgálatát.
  A poszt teljes szövege >>
 • 2020. 01. 29. A Szentendrei-sziget négy településének polgármestere a miniszterelnökhöz fordult levélben január 13-án, gyakorlatilag azt kérve, hogy állami eszközökkel kényszerítsék rá Szentendrére a belvárosi hidak valamelyikét. Akár akarják a szentendreiek, akár nem. A levelet – tájékoztatásul – Szentendre polgármesterének nem küldték el, ahogy szóban sem említették.
  A város reméli, hogy az együttműködés íratlan szabályait súlyosan sértő – az állami kényszerítés rossz emlékű korszakát idéző – levél szellemével a települések lakóinak többsége nem ért egyet.
  A szigeti polgármesterek levele >>
 • 2020. 01. 27. Szigetmonostor polgármestere és a képviselő-testület mellette működő Ügyrendi, kommunikációs és közlekedési bizottság elnöke nyílt levélben fordult Szentendre polgármesteréhez és képviselő-testületéhez. Levelükben azt kérték, hogy Szentendre képviselő-testülete támogassa a belvárosi hídhelyet, de a többi megvalósítható hídhelyet is elfogadják. Fülöp Zsolt polgármester válaszában hangsúlyozta, hogy a városvezetés nem egyszerűen támogatja az EuroVelo 6 Szentendrét is érintő szakaszának megvalósítását, hanem egyetért azzal is, hogy a várost a szigettel egy gyalogos-kerékpáros híd kösse össze. Továbbá javasolta, hogy a két település hozzon létre egy munkacsoportot, ami a közlekedési lehetőségek hosszú és rövid távú fejlesztésével foglalkozik.
  Fülöp Zsolt polgármester válaszlevele >>
 • 2020. 01. 16. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) válaszlevele Fülöp Zsolt polgármester kérdéseire
  Arra a kérdésre, hogy számolt-e a beruházó a Duna korzón tartott rendezvényekkel, a korzó forgalmával a tervezésekor, a válasz konkrétumokat nem tartalmaz. A Duna korzó újjáépítése projekt és az EuroVelo összehangolásával kapcsolatos érdeklődésre a tömör válasz: „A két projekt egymással karöltve, egymást erősítve…”. A városvezetés által javasolt (korábbi tervekben is szereplő), a belvárostól délre fekvő hídhelyszín vizsgálatára nincs idő, mert ez „az EU-s források elvesztésével…” járna – olvasható a levélben. A belvárosi hídhelyszínek egyikével ugyanezt az eljárást kellene lefolytatni, ha az belefér az időbe, akkor a déli helyszín vizsgálata vajon miért nem? – kérdezhetné a szentendrei polgár. (Szakértői vélemények szerint az sem fér bele.)
  Teljes levél >>
 • 2020. 01. 09. Fülöp Zsolt polgármester levele a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF)-nek
  A NIF válaszait a képviselő-testület rendkívüli ülésen tárgyalta meg dec. 19-én. „Az ekkor megfogalmazódott újabb kérdésekre és javaslatokra tekintettel megerősödött az az igényünk, hogy mielőtt a döntési folyamatunkban újabb állomáshoz érkezünk, legyen módunk Önnel, és Révész Máriusz úrral, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztossal egy közös egyeztetésre. …A találkozóra való felkészülésünket kérem, segítse elő azzal, hogy az alábbi kérdéseket is – hasonló nyitottsággal, mint azt korábban tette – megválaszolja.”
  Teljes levél >>
 • 2019.12.19. Szentendre Képviselő-testület rendkívüli ülésének határozata az Eurovelo 6 híddal kapcsolatban
  204/2019. (XII.19.) sz. határozat >>
 • 2019. 12. 19. Képviselő-testületi Előterjesztés az EuroVelo 6 híd kérdéseiről – A képviselő-testület rendkívüli ülésen vitatja meg az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztésével és a tervezett híddal kapcsolatos kérdéseket.
  Az előterjesztés szövege >>
 • 2019. 12. 18. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. válaszai Fülöp Zsolt polgármester levelében foglalt kérdésekre
  Sürgetés és nyomásgyakorlás? >>
 • 2019. 12. 13. Fülöp Zsolt polgármester levele a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF)-nek – A lakossági fórumon elhangzottak kapcsán felvetődött kérdések
  Teljes levél >>
 • 2019. december 7. Lakossági fórum: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) tájékoztatója az EuroVelo 6 kerékpáros út Szentendre–Dömös közötti szakasz fejlesztéséről, ennek keretében a Szentendrét Szigetmonostorral összekötő kerékpáros és gyalogos híd tervezett helyszíneiről
  A NIF támogató döntést sürget >>

<< előző oldal | következő oldal >>