Szentendre hídja – hol és mikor? (6.)

Hatás- és megvalósíthatósági tanulmányok,
kormányzati, Pest Megye Önkormányzati, Pest Megyei Kormányhivatali döntések, határozatok, állásfoglalások, 2018., 2019.

Ezen az oldalon a híddal, ill az EuroVelo 6 nyomvonallal kapcsolatos fontosabb hatósági döntéseket, egyeztető tárgyalásokról szóló emlékeztetőket és az elkészült tervtanulmányokat gyűjtöttük össze.

2019. 10. 30. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Határozata:
Környezetvédelmi engedély másodfok
Magánszemélyek fellebbezése miatt a Járási Hivatal felülvizsgálta a 2019. 05. 09-én hozott határozatát.
„…az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett környezetvédelmi engedélyt adok az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Visegrád-Dömös településhatár–Szentendre közötti szakaszának létesítésére (szigeti kerékpárú-szakaszok felsorolása) Szentendre HÍD-1 (Határcsárda) SZT-7, SZT-8, SZT-9, SZT-10, SZT-3, SZT-4, SZT-5, SZT-6 nyomvonalváltozat szerint.”
TOVÁBB >>

2019. 05. 09. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Határozata:
Környezetvédelmi engedély (első fok)
„…az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Visegrád-Dömös településhatár–Szentendre közötti szakaszának létesítésére  környezetvédelmi engedélyt adok  a rendelkező részben foglaltak megtartásának kötelezettsége mellett.
Továbbá megállapítom, hogy a Dokumentációban bemutatott … a Szentendre HÍD-2 és  Szentendre HÍD-3b hídhelyekre  engedély nem adható.
TOVÁBB >>

2018. 12. 18. .1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról
4.
egyetért azzal, hogy az Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) 6. számú nemzetközi kerékpáros útvonal Dömös és Szentendre közötti szakasza a Szentendrei-szigeten, a Dömös–Visegrád–Kisoroszi–Tahitótfalu–Pócsmegyer–Szigetmonostor–Szentendre nyomvonalon, az árvízvédelmi és vízbázisvédelmi előírások figyelembevételével valósuljon meg;
1731/2018. Kormányhatározat >>

2018. 11. 16. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal: KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról
A NIF meghatalmazása alapján az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Visegrád-Dömös településhatár–Szentendre közötti szakaszának létesítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati dokumentációt.
A környezeti hatástanulmány közzététele, betekintési lehetőség biztosításának határideje 30 nap.  A tárgyban közmeghallgatás: 2019.05.06.
Közlemény >>

2018. 11. Dömös–Szentendre kerékpáros útvonal | KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT, KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
A hídhellyel kapcsolatos fontosabb megállapítások:
20. oldal: Amennyiben a Rév utcai hídhelyszín kerül kiválasztásra, akkor a szentendrei hídfőtől közösségi közlekedési kapcsolatot javaslunk a Budapest-Szentendre HÉV irányában.
40., 41. oldal: A tanulmány a környezeti hatásvizsgálatok alapján a Határcsárdánál tervezett híd megvalósítását ajánlja, de „a körülmények kedvező változása esetén azonban a III. változatok (Rév u., Yacht kikötő, Dunaár u.) is megvalósításra ajánlhatók, ezért tovább tervezésüket kívánatosnak tartjuk.”
Környezeti hatásvizsgálat >>

2018. 05. 25. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (Járási Hivatal)  HATÁROZATA
Magánszemély fellebbezése miatt a Járási Hivatal a 2018. 02. 20-án hozott határozatát felülvizsgálta és megváltoztatta, további kiegészítésekkel bővítette a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit.
Határozat teljes szövege >>

2018. 02. 20. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala HATÁROZATA:
Környezeti hatástanulmány elrendelése
1. oldal: A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. .., meghatalmazása alapján a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. … által benyújtott előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozó kérelem és dokumentáció …, valamint a …314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet … szerint lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás alapján  megállapítom, hogy  az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Visegrád-Dömös településhatár–Szentendre közötti szakasz létesítésének környezeti hatása jelentős, ezért környezeti hatástanulmányt kell benyújtani.
3. oldal: A határozat részletezi a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit.
Határozat teljes szövege >>

Taulmányok, hatósági döntések… – oldalak: 6. (2018., 2019.) | 6/2 (2017.) | 6/3 (2013–2016.)