2018. február 6., 11:53
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Bravos Sport Kft. BRAVOS ARÉNA néven sportcsarnokot kíván építeni a Szentendre, Kalászi út 3. szám alatti területen. A tervezett fejlesztés szükségessé teszi Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) és Szabályozási Tervének (SZT) módosítását. Ennek kapcsán 2018. február 5-től indul a partnerségi egyeztetés.

 

 

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

SZÉSZ módosítás

BRAVOS ARÉNA sportcsarnok fejlesztés kapcsán

Tisztelt Partnerek!

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a Bravos Sport Kft. BRAVOS ARÉNA néven sportcsarnokot kíván építeni a Szentendre, Kalászi út 3. szám alatti, 11244/2 – 11244/5,
11252 hrsz-ú ingatlanok összevont területén, többfunkciós létesítményként.

Az alaprendeltetés kosárlabda sport funkció, melyet további sport és kapcsolódó rendeltetések egészítenek ki.

A fejlesztő szándékai szerint az épület Szentendre déli városkapujának meghatározó, „landmark” jellegű épülete lesz.

A tervezett fejlesztés szükségessé teszi Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) és Szabályozási Tervének (SZT) módosítását. A Bravos Aréna fejlesztés területét a Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, ezáltal lehetőség nyílik a vonatkozó szabályozási korrekciót tárgyalásos eljárás keretében elvégezni.

Az eljárás kapcsán meghirdetem a partnerségi egyeztetést

2018. február 5 – 22. közötti időszakra.

Véleményező partnerek: Szentendre lakossága, a városban működő egyházak, valamint az érdek-képviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek.

A véleményezési anyag elektronikusan Szentendre Város honlapján a

Városfejlesztés/ Főépítészi Kabinet: településkép, városrendezés/ Partnerségi egyeztetések

menüpont alatt 2018. február 5-től ide kattintva érhető el.

A partnerségi véleményezés részeként

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk

2018. február 14-én (szerdán), 17:00 órától.

Helyszín: Városháza Díszterme

(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

 

A településrendezési eljárás véleményezési szakaszában a véleményezési anyaggal kapcsolatos partneri észrevételeket, javaslatokat írásban 2018. február 22-ig várjuk.

A partneri vélemények, észrevételek benyújtása az alábbi formában lehetséges:

  • Aba Lehel főépítésznek címezve papír alapon, vagy
  • a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre való megküldéssel, vagy
  • a lakossági fórumon szóban és azt követően a fenti dátumig írásban,

az észrevételben megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét, lehetőség szerint telefonszámát.

Szentendre, 2018. január 29.

 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester