Partnerségi egyeztetések

Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terv módosítása a hullámtéri településközponti vegyes területek korrekciója és a Waterfront Hotel területének szabályozása kapcsán,

valamint a

Településszerkezeti Terv, valamint Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terv módosítása a hullámtéri településközponti vegyes besorolású Duna korzó (Dózsa György út) 25/2 hrsz-ú ingatlan és környezetének fejlesztése kapcsán

– tárgyalásos eljárás véleményezési szakasz keretében – meghirdetett partnerségi egyeztetés folyamata lezárult.

A partnerségi folyamat dokumentumai innen letölthetőek:

Jegyzőkönyv a lakossági fórumról  

Partneri vélemények (53 db)

A hullámtéri településközponti vegyes területek korrekciója és a Waterfront Hotel területének szabályozásához kapcsolódóan:

Jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetésről

Táblázat – Vélemények értékelése, szakmai válaszok/ indoklás

Duna korzó (Dózsa György út) 25/2 hrsz-ú ingatlan és környezetének fejlesztéséhez kapcsolódóan:

Jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetésről (számelírás miatt javítva és újra feltöltve: 2019. január 8-án)

Táblázat – Vélemények értékelése, szakmai válaszok/ indoklás 


FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

TSZT és SZÉSZ módosítás

 Szentendre hullámtéri településközponti vegyes területek korrekciója és a Waterfront Hotel területének szabályozása,valamint a Duna korzó 25/2 hrsz-ú ingatlan és környezetének fejlesztése kapcsán

A véleményezési anyagok a következő linkekről tölthetőek le: 

Hullámtéri településközponti vegyes területek korrekciója és a Waterfront Hotel területének szabályozása

Véleményezési dokumentáció 

SZÉSZ módosítása mellékletekkel

SZÉSZ módosítás 1. sz. melléklete 

SZÉSZ módosítás 2. sz. melléklete 

SZÉSZ módosítás 3. sz. melléklete

Duna korzó 25/2 hrsz-ú ingatlan és környezetének fejlesztése

Véleményezési dokumentáció 

TSZT módosítása mellékletekkel együtt 

TSZT módosítás 1. melléklete 

TSZT módosítás 2. melléklete 

TSZT módosítás 3. melléklete 

TSZT módosítás 4. melléklete

TSZT módosítás 5. melléklete

SZÉSZ módosítása mellékletekkel együtt

SZÉSZ módosítás 1. melléklete 

SZÉSZ módosítás 2. melléklete 

SZÉSZ módosítás 3. melléklete

SZÉSZ módosítás 4. melléklete 

 


Az alábbiakban egy rövid áttekintést szeretnénk közzétenni Szentendre lakóinak, melyből tájékozódhatnak a település fejlesztési irányait, a területek használatát és védelmét, valamint az építés rendjét meghatározó dokumentumokról.

TFK – Településfejlesztési Koncepció
Szentendre városa 2015-ben hagyta jóvá.
Hosszútávra szóló koncepciót fogalmaz meg a település fejlesztési irányait kijelölve. Szentendre területi adottságait elemezve mutat irányt a gazdaság fejlesztésére, a táji környezet megóvására, a lakóterületek élhető egyensúlyban tartására és a város infrastruktúra fejlesztésére.

ITS – Integrált Településfejlesztési Stratégia
2015-ben elfogadva.
Középtávra szóló stratégia, amely a város kiemelt fejlesztéseit jeleníti meg. A stratégia támpontot ad befektetők számára, valamint lehetőséget nyújt a város pályázati úton történő fejlesztésére.

TSZT – Településszerkezeti Terv
A hosszútávra szóló településszerkezeti tervben jelenik meg a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének módja. Bemutatja a település fejlesztésének irányait. Megjeleníti az eltérő karakterű városrészek jövőbeni rendeltetését, bemutatja a szükséges műszaki infrastruktúra elemeket, úthálózatot, azaz a település szerkezetét.

SZÉSZ – Szentendre Építési Szabályzata
Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve a TSZT-vel összhangban megállapítja az építés rendjét, bemutatja a táj, természeti környezet használatát és védelmét. Rendelkezik a telekalakításról, az épületek átalakításától a családi otthonok felépítésén át a gazdasági, ipari, sportlétesítmények megvalósításáig az építés komplex lehetőségeiről. A város területét eltérő övezetekbe sorolja, amely láttatja az építési paramétereket, esetleges védelmeket, korlátozásokat.

A fent részletezett dokumentumok egyrészt szorosan kiegészítik egymást, egymásra épülnek. De ugyanakkor meg kell felelniük egyes országos és térségi szintű fejlesztési és rendezési terveknek is.


Ezt szemlélteti az alábbi ábra: