Partnerségi egyeztetések - www.szentendre.hu

Partnerségi egyeztetések

Az Eurovelo6 kerékpáros útvonal Dera pataktól délre lévő szakasza és a VOLÁNBUSZ pályaudvar ideiglenes fejlesztésével kapcsolatos TSZT és SZÉSZ módosítás elfogadásra került

Tájékoztatjuk a lakosságot és a partnereket, hogy az Eurovelo6 kerékpáros útvonal Dera pataktól délre lévő szakasza és a VOLÁNBUSZ pályaudvar ideiglenes fejlesztésével kapcsolatos Településszerkezeti Terv (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) módosítását a Képviselő-testület elfogadta. A jóváhagyott tervmódosítást a hatályos SZÉSZ oldalon tettük közzé.>>

 


A BRAVOS ARÉNA fejlesztéssel kapcsolatos SZÉSZ módosítás

elfogadásra került

Tájékoztatjuk a lakosságot és a partnereket, hogy a BRAVOS ARÉNA fejlesztés kapcsán Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) módosítását a Képviselő-testület elfogadta. A jóváhagyott tervmódosítást a hatályos SZÉSZ oldalon tettük közzé.>>


2017. szeptember 1-én hatályba lépett Szentendre új Építési Szabályzata

Városunk új településrendezési eszközeinek – Településszerkezeti Tervének (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ), valamint Szabályozási Tervének (SZT) egyeztetési eljárása ún. teljes eljárás keretében lezajlott. A Képviselő-testület a 2017. 07. 27-i rendkívüli ülésén elfogadta az új településrendezési eszközöket, melyek hatályba lépése 2017. szeptember 1-én megtörtént.

A következő linkekről tölthetőek le a TSZT és SZÉSZ elfogadott dokumentumai, valamint a véleményezés során keletkezett egyéb dokumentumok, PDF formátumban.

• Településszerkezeti Terv (TSZT) »
• Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) »


Az alábbiakban egy rövid áttekintést szeretnénk közzétenni Szentendre lakóinak, melyből tájékozódhatnak a település fejlesztési irányait, a területek használatát és védelmét, valamint az építés rendjét meghatározó dokumentumokról.

TFK – Településfejlesztési Koncepció
Szentendre városa 2015-ben hagyta jóvá.
Hosszútávra szóló koncepciót fogalmaz meg a település fejlesztési irányait kijelölve. Szentendre területi adottságait elemezve mutat irányt a gazdaság fejlesztésére, a táji környezet megóvására, a lakóterületek élhető egyensúlyban tartására és a város infrastruktúra fejlesztésére.

ITS – Integrált Településfejlesztési Stratégia
2015-ben elfogadva.
Középtávra szóló stratégia, amely a város kiemelt fejlesztéseit jeleníti meg. A stratégia támpontot ad befektetők számára, valamint lehetőséget nyújt a város pályázati úton történő fejlesztésére.

TSZT – Településszerkezeti Terv
A hosszútávra szóló településszerkezeti tervben jelenik meg a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének módja. Bemutatja a település fejlesztésének irányait. Megjeleníti az eltérő karakterű városrészek jövőbeni rendeltetését, bemutatja a szükséges műszaki infrastruktúra elemeket, úthálózatot, azaz a település szerkezetét.

SZÉSZ – Szentendre Építési Szabályzata
Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve a TSZT-vel összhangban megállapítja az építés rendjét, bemutatja a táj, természeti környezet használatát és védelmét. Rendelkezik a telekalakításról, az épületek átalakításától a családi otthonok felépítésén át a gazdasági, ipari, sportlétesítmények megvalósításáig az építés komplex lehetőségeiről. A város területét eltérő övezetekbe sorolja, amely láttatja az építési paramétereket, esetleges védelmeket, korlátozásokat.

A fent részletezett dokumentumok egyrészt szorosan kiegészítik egymást, egymásra épülnek. De ugyanakkor meg kell felelniük egyes országos és térségi szintű fejlesztési és rendezési terveknek is.


Ezt szemlélteti az alábbi ábra: