2023. március 9., 14:01
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Nem túl nagy érdeklődés mellett március 8-án lezajlott Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) módosításával kapcsolatban, a partneri vélemények megismerése érdekében szervezett lakossági fórum. Még öt napig van lehetőség az észrevételek benyújtására: március 13-ig emailben, vagy írásban eljuttatva az önkormányzatnak, illetve március 15-ig az E-TÉR felületén.

Kiss Gabriella főépítész a Szentendre és környéke Építész Egylet tagjaival is ismertette a SZÉSZ módosítás tervezetét, annak szakmai indokait. A találkozón a SZÉSZ tervezetén túlmutatóan élénk szakmai vita bontakozott ki az építésügy területén az önkormányzat szűk mozgásteréről, valamint az – országos és helyi – építésügyi szabályok túlságosan bonyolult rendszeréről, melynek egyszerűsítése egységes igényként fogalmazódott meg. A SZÉSZ módosítása ennek az elvárásnak –lehetőségeihez mérten – eleget is tesz, hiszen annak szövege mintegy 25 oldallal lesz rövidebb a jelenleginél és szerkezetében is számos ponton egyszerűsödik.

A SZÉSZ-módosításhoz az észrevételek, kérdések beküldhetők március 15-ig az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer felületén (E-TÉR), vagy március 13-ig írásban az önkormányzat címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.), e-papíron, vagy a foepitesz@szentendre.hu e-mail címre.

A válaszokat a képviselő-testület fogadja el. Ha megválaszolható mennyiségű észrevétel érkezik a testület következő üléséig, akkor sürgősségi indítványként terjesztik be a válaszokat a március 22-i ülésre. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az áprilisi testületi ülésen döntenek a képviselők a válaszokról.