2016. június 20., 00:52
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az általános iskolák körzethatáraival kapcsolatos állásfoglalásról határozott júniusi ülésén a testület: nem tudja vállalni a város a csobánkai körzet szentendrei ellátását.

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a csobánkai általános iskola bezárásával kapcsolatban úgy döntött, hogy nem járul hozzá, és kifejezetten ellenzi, hogy valamely szentendrei általános iskola kötelező felvételi körzetébe csobánkai kijelölt körzet tartozzon, vagy a kormányhivatal szentendrei általános iskolát jelöljön ki a megszűnő csobánkai általános iskola tanulóinak átvételére.

Az indoklás szerint a szentendrei iskolák túlzsúfoltak, a tavalyi évhez képest plusz egy osztályt kellett indítani és nem ritkák a 30 fő feletti osztálylétszámok sem. Félő, hogy a zsúfoltság növekedése rontaná az oktatás színvonalát, és a szentendrei szülők, lakosok ellenállásába is ütközhet.

A szentendrei nevelési tanácsadó kapacitása pedagógus hiány miatt a jelenlegi hátrányos helyzetű tanulók ellátását sem képes biztosítani, újabb hátrányos helyzetű tanulók megoldhatatlan feladat elé állítanák a szentendrei iskolákat.

Ha szentendrei iskola csobánkai körzet kijelölt iskolája lenne, akkor minden olyan gyermeket, aki ebben az adott körzetben lakik, a kijelölt iskola köteles lenne felvenni. A szentendrei iskolák nagyon népszerűek, magas színvonalú a nevelés. Közismert, hogy jelenleg is gyakran előfordul az, hogy csak azért létesítenek Szentendrén lakcímet, hogy a szentendrei iskolába felvegyék a gyermeket. Előfordulhat, hogy ezen oknál fogva a kijelölt csobánkai körzetekben hirtelen megnőne a tanköteles gyermekek létszáma és a kijelölés miatt ezen gyermekek felvételét nem lehetne elutasítani, mely miatt akár a szentendrei gyermekek felvétele is veszélybe kerülhet.

Az Izbégi Általános Iskola kötelező ellátási területe Pilisszentlászló Község teljes közigazgatási területe, míg például a környező települések általános iskolái nem látnak el más települést, így emiatt is indokolatlan szentendrei általános iskola kijelölése.

Szentendre javasolja az állami intézményfenntartónak, hogy a csobánkai iskolai ellátást helyben biztosítsa, és annak biztosítása érdekében a Csobánkán újonnan létrejövő egyházi fenntartású általános iskolával kössön megállapodást a köznevelési feladatok ellátására; a testület felkéri a polgármestert, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének fenti álláspontjáról tájékoztassa a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját és az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterét.