2023. április 5., 11:12

Az autizmus világnapja alkalmából Fülöp Zsolt polgármester és Magyar Judit alpolgármester látogatást tettek a szentendrei Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Bárczi Gusztáv Tagintézményében. Szentendre és vonzáskörzetében ez az egyetlen gyógypedagógiai intézmény, amely autista, tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint halmozottan sérült gyermekeket fogad.

Az autista gyerekek nevelése és oktatása különleges feladat: ennek nehézségeibe és örömeibe nyert bepillantást Fülöp Zsolt és Magyar Judit a Bárczi Gusztáv Általános Iskolában tett látogatásukkor. Bár nem az önkormányzat a fenntartója az iskolának, mégis néhány számukra különösen fontos és eddig megoldatlan kérdésben igyekszik segítséget nyújtani nekik, erről is egyeztettek a megbeszélésen.

Harmincöt éve kezdődött

A Bárczi Gusztáv Általános Iskola 1988-tól fogadja a sérült gyermekeket, akkor kezdte meg a Központi Iskolából elsőként kiválva a működését. Ekkor még Kovács László úti Általános Iskolának hívták, 2000-ben vehették fel az itt folyó oktatómunka elismeréseként a nagy nevelő, Bárczi Gusztáv nevét.  Az elmúlt harmincöt év során akadtak nehézségek, volt, hogy az épület került használhatatlan állapotba, és emiatt el kellett költöztetni az osztályokat, 2003-ban pénzhiány miatt a szentendrei gyógypedagógiai ellátás átkerült a Pest Megyei Önkormányzathoz, majd 2008-ban az iskola beolvadt a váci Cházár András Többcélú Közoktatási Intézménybe.

Az iskolában folyó szakmai munka már a 90-es évek eleje óta magas színvonalú, köszönhetően a közoktatás átfogó reformjának, és a tantestület kiváló pedagógusainak. Ekkor indította el az intézmény a tanulásban akadályozott tanulók ellátása mellett az értelmileg akadályozottak integrált oktatását. Bevezették a gyógytornát, az alapozó terápiákat, a tantárgycsoportos oktatási formát, a logopédiai ellátást, a speciális részképesség fejlesztő programot, emellett több új tanítási-tanulási eljárást is alkalmaznak.

A bővítés létfontosságú lenne

Ma a Kovács László úti épületben hét, az ottlévő konténerekben pedig kettő tágas, világos, igényesen kialakított tanterem várja a diákokat. A termek kialakításához, a iskola kertjének fejlesztéséhez sok segítséget kapnak az iskola Alapítványától és a Rotary Club Szentendre tagjaitól. Tornatermük ugyan nincs, de sportpályát és tornaszobát kialakítottak a gyerekeknek, ahol nem csak tanulhatnak, de a szabadidejüket is eltölthetik. Egyre többen kerülnek hozzájuk, így a bővítés létfontosságú lenne számukra.

A főépületben autista, tanulásban és értelmileg akadályozott, illetve halmozottan sérült gyerekek tanulnak. A Móricz Zsigmond Gimnázium oldalában lévő telephelyükön egy autista általános iskola működik, ahol a súlyosabb állapotú gyermekekkel foglalkoznak. Egy óvodai csoportot is indítottak, amelyet a Tahitótfalu Almáskert Óvoda fogadott be. A nyolc fős csoport napközben külön, autizmus-specifikus fejlesztést kapva él, de a mosdót és az udvart a többségi gyermekekkel közösen használják, valamint a befogadó óvoda ünnepein, programjain is közösen vesznek részt, az integráció szép példájaként. Emellett az iskola pedagógusai utazó gyógypedagógiai ellátást is nyújtanak, többségi iskolákba járnak fejleszteni a sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Egyéni fejlesztési tervek

Az iskolába és az autista óvodai csoportba kizárólag a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményét követően, intézménykijelölés alapján lehet beiratkozni. Tíz kis létszámú osztályuk van, melyek között vannak összevont osztályok, ahova életkor szerint és a hasonló diagnózissal rendelkező gyerekek járnak. A több területen súlyosan érintett gyermekek nem hagyományos osztálytermi oktatásban vesznek részt, hanem a napjuk különlegesen strukturált, egyéni munkaállomásokon tanulnak, ahol az állapotuknak megfelelően különböző feladatokat kapnak. A külvilág ingereit megszűrve az asztalokat szembe állították a fallal, és csak a kellő információkat tartalmazó vizuális segítségek láthatók az ott ülő tanulók számára. A munkaállomásokat paraván és polcrendszer választja el. Az össszevont osztály esetén vagy autizmussal élő tanulók osztályaiban gyógypedagógiai asszisztensek dolgoznak, a súlyosabb állapotú gyermekek csoportját ketten-hárman is segítik.

A pedagógusok minden év szeptemberében pedagógiai célú felméréseket készítenek, ezt követően készítik el az egyéni fejlesztési terveket, a tanulók fejlődését egész évben nyomon követik. „Nincs könnyű dolguk, lépésről lépésre, sokszor centiről centire tudnak csak haladni, de nagy elkötelezettséggel és szeretettel végzik a munkájukat. Az eredmény, amit a gyerekekkel és a szüleikkel közösen sikerül elérnünk az a türelem diadala” – fogalmazott Therneszné Magyar Katalin intézményvezető, hozzátéve, hogy ők is komoly szakemberhiánnyal küzdenek.

Céljuk, hogy a náluk töltött nyolc év alatt a tanuló saját fejlődési lehetőségeinek maximumára jusson. Nehézségeit is figyelembe véve be tudjon illeszkedni a környezetébe, képes legyen eligazodni abban, és majdani munkavállalóként jó esélyekkel kezdje meg és fejezze be a szakképzésben a tanulmányait.

A legtöbb gyerek tovább tanul

Az intézmény munkájának, tehetséggondozásának eredményességét jelzi, hogy a civil szervezésű programokon, valamint a megyei és országos speciális tanulmányi és sportrendezvényeken rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket. A nyolc osztály elvégzése után legtöbb gyermek tovább tanul. Budapestre, Vácra illetve Esztergomba járhatnak a speciális szakképző intézményekbe, ahol több szakma közül választhatnak.

(Fotó: Bellai László / Szentendre.hu)