2023. október 2., 20:08
Mivel – a júniusban meghirdetett lakossági fórumhoz hasonlóan – ismételten nem volt körültekintően megszervezve a fórum, ezért Pilis Dániel alpolgármester a szervezőktől azt kéri, hogy új, egyeztetett időpontban kerüljön sor a rendezvényre a szentendrei Városházán. Vízbázisunk védelme és biztonsága ugyanis nagy érdeklődésre tarthat számot a lakosság körében, hiszen az egészséges ivóvizünk a kármentesítés eredményességén múlik. Ezért fontos, hogy körültekintően megszervezett fórumra kerüljön sor.

Az alpolgármester ma írott levelében hangsúlyozta, hogy vízbázisunk védelme és biztonsága szempontjából továbbra is elsődleges cél, hogy a még létező veszélyforrásokat teljes körűen felszámoló eljárásokkal menjen végbe a kármentesítés. Az évtizedek alatt elszennyezett talaj és az abból leszivárgó, a vízbázisunkra, kútjainkra, a térségünk ivóvízellátására közvetlen veszélyt jelentő mérgezőanyagok, további veszélyforrások teljes körű felszámolása, vagyis a beavatkozás eredményessége a térség érdekén túlmutató közérdek.

A volt szovjet laktanya és az iparterület kármentesítésének előzményei

Ahogy azt korábban megírtuk, 2018-ban elkészült a kormány számára a műszaki beavatkozási terv Szentendre Regionális Déli Vízbázisának megóvásáról. Majd két évet váratott magára a kivitelezés megkezdése, amit az érintett települések polgármesterei többször szorgalmaztak, tekintettel arra, hogy a terv szerint a beavatkozás nélkül a szennyezés 5 éven belül, vagyis 2023-ra eléri a víztermelő kutakat és ebben az esetben szükségessé válik mintegy 120 ezer fő vízellátását biztosító infrastruktúrát egy teljesen új vízbázisra átállítani.

Időközben a környezetvédelmi hatóság 2019-ben elfogadta a beavatkozási és kármentesítési tervet és beavatkozásra, illetve beavatkozás alatti monitoring végzésére kötelezte a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot (KDVVízig).  A KDVVízig az Országos Vízügyi Főigazgatósággal konzorciumot alkotva sikeres pályázatot nyújtott be az Európai uniós forrásból finanszírozott „Szennyezett területek kármentesítése” című pályázati felhívásra (KEHOP-3.3.0), melyen 5,5 Mrd forint támogatást nyertek el.

A közbeszerzési eljárás keretében a Békés Drén Kft. ajánlatát fogadták el a kármentesítés kivitelezésre. Majd elkezdődött a munka – az önkormányzat erről abban a levélben értesülhetett –, amelyben KDVVízig arról tájékoztatott, hogy a kármentesítési folyamat előkészítéseként a Békés Drén Kft. 2022. január 28-án elkezdte az egy hónapig tartó tesztszivattyúzást. További tájékoztatást a projekt állásáról a szentendreieket képviselő önkormányzat nem kapott.

A tájékoztatás pályázati kötelezettség

Az 1Mrd Ft feletti támogatások esetén pályázati előírás a részletes tájékoztatási kötelezettségek teljesítése: tájékoztatás a projekt különböző fázisairól, a kivitelezés előrehaladásáról print és online formában, lakossági fórumok, sajtónyilvános események szervezése. Ennek megfelelve a lakossági fórumra, a sajtónyilvános eseményre június 20-án került sor úgy, hogy az önkormányzathoz az esemény előtt két nappal érkezett a meghívó. Nem csoda, hogy hiába tette közzé a város: a lakossági fórumon lakossági részvételről nemigen beszélhettünk (erről ITT írtunk.)

Az újabb lakossági fórumra a júniusihoz hasonlóan az esemény előtt pár nappal, szeptember 28-án délután kapott meghívót az önkormányzat, (nem mellesleg: a Gmail által „***SPAM***” – vagyis „levélszemét” – megjelöléssel). Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (mint konzorciumvezető) és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (mint konzorciumi tag) október 3-án (kedden) délután öt órára invitálta az érdeklődőket a papszigeti Invitárium Rendezvényházba.  Mivel munkanapról van szó, így sem az időpont, sem a helyszín megközelíthetősége nem megfelelő az érdeklődő lakosság számára, továbbá a városvezetésnek már egyéb kötelezettsége volt ebben az időpontban, ezért kérte az alpolgármester, hogy egy új, egyeztetett és mindenekelőtt az érdeklődők érdekében időben meghirdetett időpontban kerüljön sor a lakossági fórumra

A térség polgármesterei szeretnék megismerni a tényeket

Pilis Dániel alpolgármester a júniusi lakossági fórumon kérte, hogy a kármentesítéssel kapcsolatban született hatósági dokumentumokat, a beavatkozás eredményességét mérő vizsgálati jegyzőkönyveket küldjék meg az önkormányzatnak, de ezek nem érkeztek meg. Ezt a kérését levelében megismételte azzal, hogy ezeket a dokumentumokat juttassák el annak a tizenkét polgármesternek is, akiknek a települése a Szentendrei Déli Vízbázisról kapja az ivóvizet.

Annál is inkább indokolt az alpolgármester kérése, mert a pályázati követelményekben kötelezően előírt, folyamatosan frissítendő, a június végi lakossági fórum óta elkészült tájékoztató oldalon sem szerepelnek a projekttel kapcsolatban született hivatalos dokumentumok. Nem találhatók meg a beavatkozás eredményességet alátámasztó vizsgálati jegyzőkönyvek, a kormányhivatalok illetékes osztályainak határozatai – így például a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának a záródokumentációt elfogadó határozata –, sem a projekt indulása előtt elkészült Műszaki beavatkozási terv.

Remélhetőleg rövidesen lesz új időpontja a körültekintőbben szervezett lakossági fórumnak, hiszen sokak érdeklődésére számot tartó téma: ivóvizünk minősége.

A 2022 júniusi lakossági fórumon elhangzott két előadás prezentációja az Országos Vízügyi Főigazgatóság web-oldalán: