2022. május 20., 12:28
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A képviselő-testület 2022. május 18-i ülésén 26 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. Az ülést ezúttal is élőben közvetítette a város a hivatalos Facebook-oldalán, a teljes felvétel utólag is megtekinthető. Az aktuális döntésekről, vitákról írásos összefoglalónk segítségével részletesen  tájékozódhatnak. Cikkünkbe ágyazva megtekinthető az a video is, amelyben Fülöp Zsolt foglalja össze közérthetően a legfontosabb döntéseket.

A szokásoknak megfelelően az interpellációkkal kezdődött a májusi testületi ülés. Laárné Szaniszló Éva képviselő a május 11-én tartott közmeghallgatáson elhangzottak kapcsán a ZERO-24 HEALTHY LIFESTYLE Kft. által a piac felügyeletével megbízott Szenczi Koppány felhalmozta, be nem hajtható több milliós tartozásról kérdezte a polgármestert, egyebek mellett azt, hogy összesen mekkora tartozást halmozott fel a piacot működtető cég, továbbá hogy miként próbálja majd az önkormányzat behajtani ezt a tartozást.

Az elengedett félmilliárdos, és behajtani kívánt kétmilliós követelés esete

A polgármesteri válasz szerint tanulságos az önkormányzat szerződéskötési gyakorlata. Ennek illusztrálására két történetet idézett Fülöp Zsolt. (Az interpellációs kérdés és válasz teljes terjedelmében ITT ismerhető meg.)

Az első szerint az önkormányzat 2002-ben egy magánvállalkozóval, Simon  Péterrel közös céget hozott létre, a QualiTeam Kft-t, amelyben a vállalkozónak 70, az önkormányzatnak 30 százalékos tulajdonrésze volt.

A cég magánberuházásként uszodát épített, amely működése során havi több tízmilliónyi forint veszteséget termelt, így ez évek során összesen 586 millió forintnyi adósság halmozódott fel. Ezt az összeget az akkori alpolgármester, Polányi Sándor próbálta behajtani, a képviselő-testület azonban 2013. december 31-én tartott ülésén a tartozást behajthatatlannak minősítette, és úgy döntött, meg sem próbálja érvényesíteni a követelést. Sőt, az adósságot felhalmozó Simon Pétert a városi projektiroda vezetőjeként alkalmazta, mondván, már bizonyított. 

Miután a városban tiltakozó hullám alakult ki az ügy kapcsán, az önkormányzat bíróságon próbálta érvényesíteni a követelést, a bíróság jogosnak is ítélte a követelést, és a teljes követelés felénél kevesebb kártérítésre kötelezte a QualiTeam Kft-t, amelyet a cég azóta sem fizetett ki. 

Külön érdekessége a történetnek, hogy azokat a képviselőket, akik kifogásolták, hogy az önkormányzat lemondott az 586 millió forintos követelésről, a Fidesz-frakció jó hírnevének megsértése miatt beperelte a Fidesz-frakció.

A polgármester által hivatkozott második történet szerint a mostani városvezetés a gondos gazdától elvárható módon lépéseket tett a ZERO-24 HEALTHY LIFESTYLE Kft. által felhalmozott adósság ügyében. Az önkormányzat érzékelve az 1 852 151 + áfa értékű adósságot, fizetési felszólítást küldött a cégnek 2020 augusztusában, majd egy hónap múlva felbontotta a szerződést. Ezt követően bíróságon érvényesítette a követelést, azaz végrehajtási eljárást indított a vállalkozással szemben, illetve rendőrségi feljelentést is tett az ügyvezető ellen csalás gyanújával. 

Válasza végén a polgármester a két esetet összehasonlítva rámutatott, hogy amíg a fideszes városvezetés lemondott az 586 milliós követelésről, az adósságot felhalmozó cégvezetőt köztisztviselőként alkalmazta, addig a mostani városvezetés nem engedte el a felhalmozott tartozást, bíróságon végrehajtást indított és egyúttal rendőrségi feljelentést is tett az ügyben.

Majd azt a feltételezését közölte, hogy minden bizonnyal egyetért a képviselő azzal, hogy ő sem engedte volna el jó szívvel a több mint félmilliárd forintos tartozást, és nem támogatta volna annak a Simon Péternek a városi projektiroda vezetőjévé való kinevezését, aki 586 millió forint adósságot hagyott az önkormányzatra.

A képviselő a választ nem fogadta el, a testület viszont igen.

Folynak az egyeztetések a baptista gyülekezet ügyében

Laárné Szaniszló Éva képviselő a két ülés között történtekről szóló beszámoló kapcsán négy kérdést tett fel a polgármesternek. Hol tartanak a tárgyalások a Baptista Egyház vezetőjével az egyház által használt telek kiválasztásáról? Miért kapcsolták ki egy idő után a hozzászólás lehetőségét az online fogadóóránál? Miért nem kaptak meghívót több városrendezvényre, például Zábránszkyné Pap Klára egykori építész búcsúztatójára, illetve a szerb egyházi múzeum kiállítás megnyitójára? Folytatott-e a polgármester egyeztetést a pedagógusokkal a parkolási ügy kapcsán?

Az első kérdésre válaszolva (melynek előzményeiről ITT írtunk – a szerk.) Fülöp Zsolt polgármester elmondta, az egyház képviselőjével abban maradtak, hogy ők is végig gondolják a további lehetőségeket. Az is felmerült, hogy a jelenlegi épületet bővítik. Kiss Gabriella főépítésszel vizsgálják a bővítés lehetőségét, az egyház is eldönti milyen irányban szeretnének terjeszkedni, esetleg új helyet keresnek. Ha mindebben döntés születik, akkor továbblépnek az ügyben. Barbalics Péterrel közösen levelet fogalmaztak meg, hogy a Bethlen Gábor Alapítványtól új ingatlan vásárlására kapott 20 millió forintot felhasználhassák a jelenlegi épület esetleges bővítésére, mert azt a támogató nyilatkozat pillanatnyilag nem teszi lehetővé. 

Az online fogadóórára vonatkozó kérdés kapcsán a polgármester azt mondta, nem tud róla, hogy kikapcsolták volna a hozzászólás lehetőségét, a felvetődött kérdéseket relatíve gyorsan megválaszolták, megválaszolatlan kérdés nem maradt. Amikor persze vége lett a fogadóórának, akkor nyilván a hozzászólás lehetősége sem élt tovább, hiszen nem volt ott senki, aki válaszolhatott volna. 

– Az említett két eseményt nem az önkormányzat szervezte, polgármesterként csak részt vettem azokon – hangzott a válasz a  harmadik kérdésre.

Végül a pedagógusok parkolásával kapcsolatban Fülöp Zsolt elmondta, nevében Jámbor Ferenc rendészeti igazgató tárgyalt az oktatási intézményekben dolgozókkal. Pál Gábor képviselő ennek kapcsán elmondta, hogy részese a tárgyalásoknak, illetve hogy hosszú távra rendezni fogják a pedagógusok parkolási problémáit. 

A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a képviselő-testület elfogadta.

Ugyancsak elfogadták a képviselők a népjóléti igazgatás, illetve az önrészt nem igénylő pályázatok területén a polgármesterre átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót. 

Pályázati pénzből szeretnének felújítani 730 méternyi utat

A Top Plusz belterületi utak fejlesztéséről szóló pályázaton történő indulásról is beszámolt a polgármester. A 250 millió forintos, 100 százalékos támogatású pályázatban a Püspökmajor lakótelep Kálvária úti részét, a Hamvas Béla utca és Damjanich utca közötti szakaszát újítanák fel 730 méter hosszúságban. A gyermekek biztonsága érdekében két gyalogátkelőhely is létesülne a Fehérvíz utcát, illetve a Kálvária utat keresztezően a V8 uszodánál. Továbbá zöldterületi fejlesztés is történne a területen. 

A belső ellenőrzésről szóló beszámolót szintén elfogadta  képviselő-testület. 

A következő napirendi pont, egy önkormányzati ingatlan értékesítése kapcsán kisebb szóváltás alakult ki Zakar Ágnes képviselő és Fülöp Zsolt polgármester, valamint Pilis Dániel alpolgármester között. A képviselő kijelentette, hogy nem fogja megszavazni az önkormányzati ingatlan értékesítését. Elmondta, a mostani városvezetés azt ígérte, hogy nem értékesít önkormányzati ingatlant, illetve hogy hiába korlátozott a terület beépíthetősége, ha csak néhány ház is épül a területen, az is tovább fokozza a zsúfoltságot, az utak terhelését. Emlékeztetett, a zöldhullám megvalósításából sem lett semmi, reggelenként a csúcsforgalomban egészen Leányfaluig állnak a 11-es úton az autók.

A polgármester válaszában emlékeztetett: azt soha, sehol nem ígérték, hogy nem értékesítenek önkormányzati ingatlant, ezzel szemben aktív vagyongazdálkodást ígértek. Példaként említette, hogy lesz olyan előterjesztés, amely arról szól, hogy a Paprikabíró parkolónál egy stratégiai fekvésű ingatlant megvásárolnak. Azt is kiemelte, hogy az aktív vagyongazdálkodás körébe tartozna, de anyagi okok miatt sajnos nem tudnak élni elővásárlási jogukkal olyan ingatlan esetében, amelynek egyébként közfunkciót lehetett volna találni. Ugyanakkor arra kérte a képviselőt, hogy olvassa fel az ígéreteik között azt, amelyben azt ígérték volna, hogy nem értékesítenek önkormányzati tulajdonú ingatlant, illetve arra kérte, hogy ne mondjon olyat, ami nem igaz. Arra is emlékeztetett, hogy Pilis Dániel alpolgármester az előző testületi ülésen szó szerint felolvasta az Ábrányi Emil program erre vonatkozó részét, végül feltette a kérdést: esetleg olvassák fel újra a már idézett szövegrészt? A zöldhullámmal kapcsolatos kritikára válaszolva Fülöp Zsolt elmondta, léptek az ügyben, nem kis összeget költöttek a forgalomszámlálásra, amelynek eredményét átadták a Magyar Közútnak. A szervezet több ponton módosította a terveket, és már dolgozik azon, hogy az első szentendrei villanyrendőrtől az utolsóig új forgalomirányítási rendszert telepítsen, új forgalomirányító eszközökkel és szoftverekkel. Az új rendszer a kamerák és az útba épített érzékelők által szolgáltatott adatok segítségével akár napon belül is a forgalom ritmusához tudja majd igazítani a közlekedési lámpák működését. 

Kioktató volt-e a hangnem, vagy sem?

Zakar Ágnes képviselő a polgármester szavaira reagálva visszautasította, hogy hazudott volna, illetve kikérte magának a vádaskodást és kioktató hangnemet, mind a polgármester, mind Pilis Dániel alpolgármester esetében. A képviselő arról is beszélt, hogy az ingatlan értékesítéséből befolyt összeget a leégett Spar területénél ingatlan vásárlására lehetne fordítani. Fülöp Zsolt válaszában hangsúlyozta, hogy a hazugság szót nem használta, majd ezt követően már valóban azt kérte a képviselőtől, hogy ne hazudjon. Majd még egyszer arra kérte képviselőtársát: olvassa fel, hol van leírva, hogy nem adnak el ingatlant? Fülöp Zsolt megjegyezte: a képviselő – bár szavazott a Sparnál tervezett fejlesztés ügyében – a jelek szerint mégis tájékozatlan a fejlesztéssel kapcsolatosan, hiszen szó sem volt ingatlan vásárlásáról, az önkormányzat ugyanis nem adja el a földterületet, hanem a terület fejlesztésére keres befektetőt. 

Pilis Dániel alpolgármester elmondta, nem érzi, hogy bármikor is kioktató hangnemben beszélt volna Zakar Ágnes képviselővel, például az előző testületi ülésen sem, amikor felolvasta az Ábrányi Emil program vonatkozó részét, amely arról szól, hogy az önkormányzat aktív vagyongazdálkodást folytat. Hangsúlyozta, abban nem szerepel, hogy tartózkodik az önkormányzat az ingatlanok értékesítésétől, hanem az, hogy a stratégiailag fontos területeken vásárol, kevésbé fontos területeken pedig, ahol lakópark építésének veszélye nem áll fenn, ingatlanokat elad. Emlékeztetett, hogy korábban már feltett egy fontos kérdést a képviselőnek, de nem kapott választ rá. A kérdés arra vonatkozott, hogy miként szavazott Zakar Ágnes, amikor a korábbi városvezetés alatt a stratégiailag fontos területen fekvő mentálhigiénés központ értékesítéséről szavazott a testület. Az akkor értékesített területen ma 15 lakásos társasház van, gondokat okozva parkolási szempontból a gyermekorvosi rendelőbe érkezők számára. Az alpolgármester hozzátette, úgy érzi, ezzel a kérdéssel nem minősítette a képviselőt, nem is beszélt vele minősíthetetlen hangnemben, ugyanakkor sajnálja, ha ezt így éli meg.  

A képviselő-testület az előterjesztést megszavazta.

Zárszámadás: az elvonások ellenére sikeres volt a tavalyi év

A 2021-es év zárszámadását Magyar Judit alpolgármester ismertette. Elmondta, hogy a tavalyi év még a koronavírus-járvány jegyében telt el. A kormányzati elvonások megnyirbálták az önkormányzat költségvetését, a helyi iparűzési adó egy százalékra csökkentése 468 millió forint kiesést jelentett, miután automatikusan csak a 25 ezer fő alatti települések esetében érkezett kompenzáció. Egyedi elbírálás alapján viszont 460 millió forint kompenzáció érkezett a költségvetésbe. A 2020-ban elvont gépjármű adót nem adta vissza a kormány, ami akkori számítások szerint 118,8 millió forint kiesést jelentett. A veszélyhelyzeti egyéb kormányzati intézkedések miatt a közterülethasználati díjban mintegy 26 millió forint, a parkolás díjban 58 millió forint, a bérleti díjban 23,2 millió forint bevételkiesést szenvedett el az önkormányzat. Ezen kívül 246,4 millió forint szolidaritási hozzájárulást fizetett 2021-en Szentendre, amely az államtól kapott bevételeket csökkentette. Így tavaly összesen 940 millió forint bevételkieséssel kellett számolni az önkormányzatnak. 

A bevételeket elemezve az alpolgármester elmondta, évközben három alkalommal kellett módosítani a költségvetést, amelynek következtében az eredetileg 8,4 milliárd forintos előirányzat 9,6 milliárd forintra emelkedett. A tervezett bevételek 98 százalékban teljesültek, a kiadások pedig 93 százalékos szinten.  

A bevételek legnagyobbika, az államtól a kötelező feladatok finanszírozására érkező források voltak, ezek adták a teljes bevétel 42 százalékát. Az adójellegű bevételek az összes bevétel 22 százalékát, az önkormányzati vagyon hasznosításából befolyó díjak további 13 százalékát adták a költségvetésnek.

Az előző napirendi pontban folyt vitára utalva Magyar Judit elmondta, tavaly 358 millió forintban értékesített ingatlanokat a város, 2020-ban 172 millió forintnyi bevétele keletkezett ebből a forrásból. Kiemelte, ezek a számok alatta maradnak a megelőző három év adatainak, amikor is 489, 547, illetve 499 millió forint értékben adott el ingatlanokat a város előző vezetése. 

A kiadások között a legnagyobb tételt, 38 százalékot a személyi kiadások, bérek, bérjellegű juttatások  jelentették, ezt követik a dologi kiadások, kisebb értékű eszközök és szolgáltatások vásárlása 25 százalékkal, majd az egyéb célú működési kiadások következnek 22 százalékkal. Ez utóbbi az önkormányzat intézményrendszere számára juttatott pénzeszközöket jelenti. A beruházások és felújítások pedig 13 százalékot tettek ki. 

A könyvvizsgáló elfogadásra ajánlotta a beszámolót

Az alpolgármester a könyvvizsgálói jelentésből kiemelte, hogy az ellenőrzést végző szakember véleménye szerint a beszámoló megbízható és valós képet mutat az önkormányzat 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a költségvetés teljesítéséről, valamint az évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről. A testületi ülésen megjelent a könyvvizsgálatot végző szakember, aki megerősítette Magyar Judit szavait, és elfogadásra ajánlotta az előterjesztést.

Helyes Imre képviselő a beszámolóhoz kapcsolódva arról beszélt, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban nincsenek problémák ugyan, a városban mégis sok helyen azt hallani – és ez érthető –, hogy sokféle egyéb feladat finanszírozását szeretnék az emberek. Ennek kapcsán arról beszélt, hogy évente mindössze 150 millió forintja van az önkormányzatnak, amelyet kvázi szabadon költhet el, ez pedig a feladatokhoz képest nagyon kevés. Ezért tartja nagyon fontosnak, hogy az önkormányzatnak jelentős saját bevételei legyenek, és ezért fontos, hogy a gépjárműadó, a parkolási és bérleti díjbevételek  visszakerüljenek az önkormányzathoz. Ugyanis ezek a bevételek azok, amelyekkel közvetlenül a lakosság érdekeit tudják szolgálni. 

Boda Anikó képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy az évközben juttatott plusz állami pénzeknek köszönhetően az eredeti összeghez képest 1,2 milliárd forinttal emelkedett a város költségvetése, miközben mindenki arról beszél, hogy kivéreztetik az önkormányzatokat. Kérdést tett fel, hogy a  pályázatokra szánt 465 millió forintos összeg teljes egészében elfogyott, vagy van még olyan pályázat, amely folyamatban van. Egyúttal gratulált az adócsoportnak, amely a várakozások fölött teljesített, mert szerinte az adófizetési kedv alacsony a városban. Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban megemlítette, hogy az eredetileg tervezett 605 millió forintos bevétel jelentősen meghaladta a tényszámot, ami többek között a pandémiának köszönhető. 

A polgármester szerint az nem mondható, hogy a szentendreiek adófizetési kedve alacsony, mert 90 százalék becsületesen fizet. Ugyanakkor igaz, hogy jogosan tiltakozik az adóelkerülőkkel szemben az, aki fizeti az adókat. Arra is felhívta a figyelmet, az önkormányzat feladata, hogy az elmaradásokat behajtsa a nem fizetőkön. Hozzátette, azért alakult ez így, mert volt idő, amikor az önkormányzat nem lépett fel határozottan az elmaradásban lévőkkel szemben. 

Lang András képviselő arról beszélt, hogy filmforgatásból származó bevétele a városnak tavaly 29 millió forint volt, amely csaknem tízszerese a megelőző időszakhoz képest. Ez annak köszönhető, hogy az önkományzatnak sikerült olyan csomagajánlatokat összeállítani a filmgyártók számára, amely mindkét fél számára előnyös volt. Fülöp Zsolt hozzátette, ez úgy sikerült, hogy a közterületek használata mellett az önkormányzati intézmények nyújtotta , illetve egyéb lehetőségekre is felhívták a filmkészítők figyelmét. Ez is az aktív vagyongazdálkodás részét képezi. 

Behajtották az előző városvezetés által be nem hajtott adótartozás egy részét

Szűcs Katalin képviselő az adóbehajtás hatékonyságának javulását annak tulajdonítja, hogy mind számában, mind képzettségben javult az adóiroda személyi állománya, illetve hogy megteremtették az egyéni érdekeltségi rendszert. Így sikerült az előző városvezetés alatt felhalmozódott adótartozás egy részét behajtani. Hozzátette, a napokban derült fény egy újabb jelentős tartozásállományra, amelynek egy részét már nem lehet behajtani. Százmilliós összegről van szó. Az 1,2 milliárd forintos plusz állami forrással kapcsolatosan elmondta, az igazából csak egymilliárd forint, és annak a részét képezi az a 460 millió forintos összeg, amelyet az elvont iparűzési adó pótlására kapott vissza az önkormányzat, és amely véleménye szerint jogosan jár a városnak. Felhívta a figyelmet, hogy amint a megelőző két év, úgy az idei is a túlélés éve lesz a források csökkenése miatt. 

A testület elfogadta a rendeletet. 

Ezt követően a sürgősségi indítványként érkezett, a Szentendre és térsége TDM Nonprofit Kft, könyvvizsgálói jelentésről szóló beszámolót szintén elfogadta a testület. Ebben a vizsgálatot végző vállalkozás megállapította, hogy kft. éves beszámolója valós képet mutat a társaság működéséről és pénzügyi helyzetéről.  

A Városi Szolgáltató Nonporfit Zrt. beszámolóját ugyanígy elfogadta a testület azt követően, hogy a társaság felügyelőbizottsága 2022. április 27-én elfogadta a 2021. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolóját, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését. A felügyelőbizottság által kért javításokat, kiegészítéseket a társaság végrehajtotta. 

Miután a könyvvizsgálói jelentés nem tárt fel szabálytalanságot, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft., az Aquapalace Kft., a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. beszámolóját ugyancsak elfogadták a képviselők.

Ezt követően a Szentendrei Kulturális Központ Nkft. előadó-művészeti ügyvezetője prémiumának összegéről, 767.500 forintról is döntött a testület, miután az ügyvezető teljesítette a prémium kifizetéséhez előírt pályázati bevételi feltételeket.

A változtatási tilalomról szóló rendelet módosítását is megszavazta a képviselő-testület. Ennek lényege, hogy azokban az esetekben, amikor az ingatlantulajdonosokkal sikerült megegyezni, hogy a Szentendrei Építési Szabályzatban foglalt beépítési lehetőségnél kevesebbet kívánnak építeni, feloldják a változtatási tilalmat. Az eredeti rendelet, illetve a változtatási tilalom célja a túlzott beépítettség megakadályozása.

Horvát és bolgár utcanevek

A horvát kisebbségi önkormányzat javaslatára úgy döntöttek a képviselők, hogy a városi ünnepségek sorában Stéger Ferenc operaénekes születési évfordulóját a város ötévente megünnepli. 

Zakar Ágnes képviselő a rendeletmódosítás kapcsán felvetette, hogy neki is volt módosító javaslata a Szentendre és vidéke című lappal kapcsolatosan, amely szerint félévente be kellene számoltatni a lap vezetését, hogy miként biztosítja annak pártatlanságát. Hozzátette, egy korábbi testületi ülésen ígéretet kapott, hogy megfontolják javaslatát. Fülöp Zsolt elmondta, ebben az ügyben rendelet készül, amelyet júniusban vagy ősszel megtárgyalhat a testület. 

A horvát és a bolgár nemzetiségi önkormányzat kérésére úgy döntöttek a képviselők, hogy néhány utca nevét a nemzetiségi nyelven is megjelenítik. Így az Angyal utca esetében ulica Anđela, a Dalmát utca esetében Dalmatinska ulica, a Daru piac esetében trg Daru, a Dodola utca esetében Dodolska ulica, a Temető utca esetében Grobljanska ulica, a Zrínyi utca esetében ulica Zrinski, a Bolgár utca esetében улица Българска, a Rózsa kert esetében pedig Розова градина feliratot helyeznek ki. Fülöp Zsolt tájékoztatta a testületet, hogy ugyanezen ügyben tárgyalásokat folytatnak a szerb kisebbségi önkormányzattal is.

Arról is döntött a testület, hogy közigazgatási szerződést köt a nemzetiségi önkormányzatokkal. Eszerint a jelenleg hatályban lévő együttműködési megállapodás kiegészül azzal, hogy 2022. március elsejétől a városháza épületében a polgármesteri folyosóról nyíló emeleti 6. számú irodában igény szerint, de legalább harminckét órában biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok számára az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges feltételeket. Ezen kívül lehetőséget biztosít a nemzetiségi önkormányzatok számára a Szentendrei Civil Ház használatára, illetve lehetősége szerint az éves költségvetésében forrást különít el a nemzetiségi önkormányzat számára nemzetiségi rendezvények, programok megvalósításának segítésére.

Helyi védettség Kis-Boldogtanyán 

Arról is döntöttek a képviselők, hogy a kis-boldogtanyai gyepet helyi védettség alá vonják.  A polgármester elmondta, erre azért került sor, mert a szabályozás változásának köszönhetően mezőgazdasági területen is lehetővé vált lakóház, illetve ehhez tartozó gazdasági építmény építése. Amikor ezen a területen elkezdődött az építkezés, akkor az itt élők szembesültek azzal, hogy a korábbitól eltérő használata kezdődött el a területnek. Az előterjesztés lényege, hogy a tulajdonos jogait nem korlátozva védettséget nyújtson a területen a természeti értékeknek. 

Pilis Dániel alpolgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az izbégi csapadékvíz elvezetésének építési kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás befejeződött, két helyszínen két kivitelezőt választottak. Reményei szerint a kivitelezés előkészítése is elkezdődhet. Helyes Imre képviselő hozzátette, fontosnak tartja, hogy két kivitelező között oszlik meg a feladat, mert így minden bizonnyal biztosítható, hogy a rendelkezésre álló keretből elkészüljön a beruházás, és nem lesz szükség pótlólagos források biztosítására. A testület elfogadta az előterjesztést.

Pályázaton való indulásról is döntöttek a képviselők. A MűvészetMalomba tervezett látogatóközpont létrehozásáról szól a pályázat, amely illeszkedik a város turisztikai és vagyongazdálkodási koncepciójába. Régi cél, hogy a Szentendrére látogatók élményszerű képet kapjanak a város történetéről, művészeti örökségéről, kulturális értékeiről. Ezt  nagyszerűen szolgálhatja a tervezett látogatóközpont. A koncepció szerint a városba érkezők innen kiindulva látogathatják majd végig a város múzeumait, ismerhetik meg az itt élő művészek tevékenységét. 

A városi intézményrendszer és a HÉV kerékpáros összekötése tárgyában született feltételes közbeszerzési eljárás ismételt megindításáról is döntött a testület. Figyelemmel arra, hogy a projekt forráshiányos, többlettámogatási igény benyújtására van szükség a támogatást nyújtó VEKOP felé. Fülöp Zsolt polgármester elmondta, a jelenlegi építőipari árak magyarázzák, hogy feltételes közbeszerzési eljárást indítanak, abból derül ki ugyanis, hogy a meglévő pályázati pénzből milyen nagyságú beruházást lehet finanszírozni. 

A testület anyagi forrás hiányában kénytelen volt lemondani egy stratégiai jelentőségű épület esetében az elővásárlási jogáról, pedig az alkalmas lett volna közösségi funkciók betöltésére. A polgármester ennek kapcsán hangsúlyozta, ezért lenne szükség arra, hogy az önkormányzat a jelenleginél nagyobb saját bevételi forrással rendelkezzen.

A következő határozatban a Bodor Udvar ingyenes használatával kapcsolatosan döntött a testület. Háromoldalú szerződés megkötésére van szükség ahhoz, hogy az épület felújításával kapcsolatos pályázaton indulhasson a város. Az épület hasznosítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) az önkormányzatra bízta, és az önkormányzat szándéka szerint itt működne a családsegítő szolgálat, amely feladatát önkormányzati társulásban látja el. A szerződést az önkormányzat, az MNV és a társulás köti arról, hogy itt történik a családsegítői feladat ellátása.

Városi sportkoncepció: fókuszban a tömegsport

Az ülés végén került sor Szentendre Város Sportkoncepciójának megvitatására, amely Gergi Erna testnevelő tanár és Vura Zsolt SZKHSE elnök munkáját dícséri. Pilis Dániel felvezetőjében elmondta, fontos része az elképzelésnek a szentendreiek megmozgatása. Példaként említette, hogy már elindult a Mozdulj, Szentendre! program, amely a közös sportolás mellett nagyszerű alkalmat teremt közösségépítésre is. (A programhoz szombatonként 9 órától a Postás strandon bárki csatlakozhat. Részletek ITT – a szerk.)

A testület a koncepciót 2022 januárjában megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértett, véleményezésre alkalmasnak tartotta és 2022. április 22-ig véleményezésre bocsátotta, ezt követően került végső elfogadásra a testület elé az elképzelés, a beérkezett vélemények figyelembevételével.

Vura Zsolt elmondta, azért volt különösen nehéz a feladat, mert a pandémia visszavetette a sportolással kapcsolatos lehetőségeket, illetve mert elő kell teremteni az ehhez szükséges anyagi forrásokat. Kiemelte, hogy egy város vezetésének fontos feladata a sportolási lehetőségek biztosítása. Elsősorban tömegsport jelleggel, majd erre építve az utánpótlás neveléssel, illetve az egyesületi sporttal is foglalkoznia kell. A koncepció elkészítésébe igyekezett bevonni több sportegyesületet, amelyek képviselőivel két alkalommal is egyeztettek az elképzelésekről. A képviselők egyetértettek abban, hogy elsősorban a tömegsport lehetőségeinek megteremtése az önkormányzat feladata, az országos szintű versenysport finanszírozása akkora összeget kívánna, amely nem áll a város rendelkezésére.

Hosszabb távon is megoldják a tanárok parkolási gondjait

Az egyebek napirendi pontban több képviselő is beszélt arról, hogy a pedagógusok parkolását segíteni kell, hiszen munkájuk kiemelten fontos. Elhangzott, hogy a polgármesteri parkolási bérletkeret felhasználásával sok problémát meg lehetett oldani, illetve hogy hosszú távú megoldásokat is keresnek. 

Laárné Szaniszló Éva felszólította a polgármestert, hogy haladéktalanul gondoskodjon a leégett Spar környezetében az élelmiszerellátásról, akár egy konténerüzlet kihelyezésével, vizsgáltassa meg, hogy az áruháztorzó környezetében van-e egészségre káros anyag, hogy haladéktalanul folytasson tárgyalásokat a Spar épületében működött üzletek tulajdonosaival. Arról is beszélt, hogy a leégett áruház környezetében földhasználati engedéllyel rendelkező bolttulajdonosok állítása szerint nem született egyezség az önkormányzattal, ahogy azt a polgármester állította, a tulajdonosok közölték nem eladó az ingatlanuk, illetve hogy semmiféle kártérítést nem kaptak.

Fülöp Zsolt válaszában elmondta, lehet hogy a tulajdonosok ezt mondták, az igazság ezzel szemben az, hogy többször is leültek velük tárgyalni az ügyben. Emlékeztette a képviselőt, hogy neki mint képviselőnek tudnia kell, pontosan mi is történt, hogy szó sincs arról, hogy nem történt volna semmi. A polgármester felhívta a figyelmet, soha nem mondott olyat, hogy megegyezés született volna az érintett ingatlanokkal kapcsolatban. Természetesen fognak még tárgyalni mindenkivel, válaszolnak a levelükre. Természetesen – ahogy a közmeghallgatáson ígérte – már szervezés alatt van a Forrás Rt. utódjával, hogy mi lesz azokkal az ígéretekkel, amit a Spar képviselői tettek a bérleti díjjal, kártérítéssel, a biztosítással kapcsolatosan. Folynak az ezzel kapcsolatos szervezőmunkálatok. Annál is inkább fontos a felvetődő problémák megoldása, mert soha nem látott lehetőség előtt áll a város a terület hasznosítása ügyében. Fülöp Zsolt emlékeztetett, hogy a korábbi testületi ülésen többször is beszámolt az ügy állásáról, ahogy arról is, hogy a tulajdonosokkal folytatott tárgyalásokról is beszámolt a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolóban, illetve hogy hiába fordult a kormányhoz, nevezetesen Gulyás Gergely miniszter úrhoz, hogy az állam és az önkormányzat közösen gondolkozzon a terület fejlesztéséről, de a tűzeset másnapján született levelet a Miniszterelnökségen azóta sem méltatták válaszra.

Városrészi költségvetés: május 23-tól lehet szavazni a fejlesztési javaslatokra

Pilis Dániel alpolgármester arról beszélt, hogy a városrészei költségvetésről szóló szavazás a város honlapján május 23-án indul. Június 12-ig nyílik lehetőség a szavazat leadására.

Laárné Szaniszló Éva a polgármesteri reakcióra válaszul elmondta, nem nyilvánított véleményt csak a nyolc érintett tulajdonos által írt levélből idézett néhány mondatot kérésüknek megfelelően. Egyúttal megkérte a polgármestert, hogy nem minősítse őt. Fülöp Zsolt ismét emlékeztetett, hogy a képviselő sokkal több információ birtokában van mint a levél szerzői, ezért nem tartja korrektnek, hogy mindezen korábban részletezett információ birtokában a képviselő úgy tesz, mintha új információ jutott volna birtokába, amit meg is oszt a testületi ülésen. 

Boda Anikó képviselő arról beszélt, hogy lakossági információ szerint nemcsak az utak hagynak kívánnivalót maguk után, de a virágok, sőt a virágládák is hiányoznak. A HÉV állomás környéke nagyon gazos, szeméttel teli, és a lakókat is fel kell szólítani, hogy kötelességük az ingatlanjuk előtti terület karbantartása. 

Fülöp Zsolt válaszul elmondta, a szocialista időket idéző fa virágládák lecserélését a városhoz jobban illőkre már megkezdték. Hazai Attila főkertész arról beszélt, hogy csaknem 4800 négyzetméternyi virágágyást kezelnek. Ezek frissítése most zajlik. A fűnyírással kapcsolatosan elmondta,  az ötszázezer négyzetméternyi zöld terület kaszálására havi egy alkalommal van forrás. A lakossággal pedig sok esetben nehéz megértetni, hogy a lakókörnyezet karbantartásának kötelezettsége nem ér véget a telekhatárnál, hanem az útpadkáig tart, beleértve a vízelvezető árkot is. (A városi zöldterületek gondozásával kapcsolatos közgondolkodás változásáról ITT írtunk – a szerk.)