2023. augusztus 4., 16:42
Elodázhatatlanok a javítások a Templomdomb mellvédjén, a mellvéd kőpillérén, a támfal egyes szakaszain. Ez a beavatkozás nem jelenti a támfal statikai problémáinak megoldását, sem azt, hogy így megelőzhető a porladó fúgák okozta esetleges kisebb falomlás, vagy a tér rossz vízelvezetése miatti további állagromlás. A negyedévenként időszerű bejáráson, 2023. augusztus 3-án részt vett a geodéziai vizsgálatokat végző szakember, Pilis Dániel alpolgármester, az önkormányzat és a Városi Szolgáltató NZrt. több munkatársa.

Az építmény állagromlásában nem elhanyagolható mértékű  az emberi rongálás

A kisebb javítások – azon kívül, hogy megakadályozzák a vízbefolyást – leginkább arra jók, hogy a kilazult kövek, téglák rongálását, kiszedését, kirugdosását megnehezítsék az arra járók számára, mert nem elhanyagolható mértékű az építmény állagromlásában az emberi rongálás sem, ahogy ezt a korábbi geodéziai vizsgálatok is megállapították.

A téglaépítésű mellvéden, a lépcső melletti falon keletkezett lyukak vizsgálata alapján megállapítható, hogy nem omlás történt, hanem az egyre több helyen porladó fúgák miatt a látogatók számára könnyen kiszedhetővé válnak a kisebb nagyobb tégladarabok, kövek. Az így keletkező lyukak meg további bontásra ösztönzik az arra járókat, akik bele sem gondolnak, hogy ezzel – egy amúgy is igen rossz állapotban lévő – köztulajdont rongálnak. A Városi Szolgáltató NZrt. munkatársai a sérült fal környékét a balesetek elkerülése érdekében körbekerítették, illetve lezárták.

Az önkormányzat megkereste a Római Katolikus Plébániát is, hogy a közös tulajdonban lévő építmény állagmegóvására együtt találjanak valamilyen megoldást. A bejáráson a Plébánia képviselője nem tudott részt venni, de egy későbbi időpontban felkeresi az önkormányzatot, hogy egyeztessenek a támfal állagmegóvásáról.

„… a gyenge minőségű építménytől nem várható, hogy a végtelenségig szolgáljon”

A bejáráson abban állapodtak meg, hogy a kisebb javítási munkák pontos felmérése előtt statikusi szakvéleményt is kell kérni, mert – különösen a kőpillér, támfalszakasz esetében – nem mindegy hogyan történik a kilazult kövek ismételt rögzítése. Ugyanis a 2020-ban készült statikai szakvélemény megállapítása szerint a támfal „tűrhető” minősítésű. Ami azt jelenti, hogy a támfal- és mellvédszakaszok fenntartásához szoros alakváltozás-követés indokolt, mert ha elmozdulásra utaló változás következik be, akkor az, azonnali beavatkozást tesz szükségessé. Ezt az alakváltozás-követést az önkormányzat által negyedévenkénti rendszerességgel elvégeztetett geodéziai vizsgálatokkal figyelik.

A statikai szakvélemény szerint „…a legalább százéves – az alsóbb részein ennél is jóval öregebb – gyenge minőségű építménytől nem várható, hogy a végtelenségig szolgáljon.” A támfal kritikus állapotban van, amelynek rekonstrukciója egyre kevésbé tűr halasztást. A városvezetés azonban hiába szorgalmazza, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) mielőbb tegye lehívhatóvá a 2017-es kormányhatározatban turisztikai fejlesztésekre Szentendrének megítélt, összességében 8,2 Mrd Ft-ot. A Kereskedőház és a Templomdomb kritikus állapota ellenére a döntéshozók nem lépnek, holott pontosan tudják, hogy állami támogatás nélkül ilyen nagyságrendű rekonstrukciót önkormányzatok nem képesek elvégezni.

Fotó: Bellai László