2017. június 4., 05:45

Május 31-én a László-telepi Szmolnyica sétányon, Fülöp Zsolt képviselő körzetében tartották az utcafórum következő állomását. A lakók kérdéseire ezúttal is Verseghi-Nagy Miklós polgármester válaszolt. A fórumon részt vett Fülöp Zsolt, Nagy Attila kabinetfőnök, Solymosi Heléna kommunikációs vezető és Kolozs János városi főmérnök.

Út- és járdaépítés

A lakók felhívták a figyelmet a járdák rossz állapotára, melyek felújításra szorulnak, ráadásul sok helyen befelé süllyednek, így az esővíz a ház felé folyik. A Radnóti utcában a csatornalefolyók magasabban vannak a járda szintjénél, így a víz nem tud lefolyni. Sok helyen szükség lenne kátyúzásra is. Nehezményezték, hogy csőtörés vagy egyéb bontási munkák után nem történik meg a helyreállítás.

A polgármester elmondta, hogy a Járható Szentendréért Program keretében gyorsítják az útépítést, a –felújítást és a kátyúzást. A program fedezete az az évi 300 millió Ft, ami az uszodatartozás állami átvállalása következtében marad a városnál. A program ütemezése szerint 2019-ben kerül sor a Kálvária út burkolatcseréjére a V8-tól az Acél utcáig, amely becslések szerint 90 millió forintos beruházás lesz. A helyreállítások kapcsán elmondta, hogy már többször tárgyalt ezekről a kérdésekről a DMRV vezérigazgatójával. Nagy Attila hozzátette, hogy az ügyfélszolgálat mindig továbbítja a szolgáltatókhoz az igényeket, de sajnos gyakran nem érkezik tőlük visszajelzés.

Köztisztaság

A lakók panaszolták, hogy a fitneszpark környéke rendezetlen, gyomirtásra lenne szükség, és meg kellene oldani az árnyékolását is. Szükség lenne a fák gondozására, és kérték a közelben lévő, mintegy 8-10 elhagyott autó elszállítását, amit korábban már jeleztek, illetve az épületek tetején lévő kamerák lejjebb helyezését a hatékonyság növelése érdekében.

Panaszolták, hogy a szelektív gyűjtőt sokan kulturálatlanul használják, a város más területeiről is idehozzák a szemetet, és szemétteleppé válik a környék. Kérték térfigyelő kamera kihelyezését az illegális szemetelés visszaszorítása érdekében. A gyűjtő közelében lakó hölgy a sziget megszüntetését vagy máshova helyezését kérte, mert hajnaltól késő estig dobálják be a szemetet, a zaj és a szag zavarja alakókat.

Többen jelezték, hogy a kutyatulajdonosok nem tartják be a kutyasétáltatás szabályait, kérdezték, hogy kinek jelezhetik, ha probléma van, illetve javasolták bekerített kutyafuttató létesítését.

A polgármester elmondta, hogy már eljutott hozzá a kérés a kamerák ügyében, a technológia megvan rá, és idén megvalósul. Térfigyelő kamera a lakótelepi képviselők kérésének megfelelően több helyre is kerül, a Móricz Zsigmond Gimnáziumhoz heteken belül, és még idén a többi szelektív gyűjtőszigethez is. Megvizsgálják a szelektív gyűjtő körbekerítésének a lehetőségét is, ami a Vasvári-lakótelepen bevált. A parkoló autókat csak akkor tudja elvitetni az önkormányzat, ha jogalap van rá, ezt megvizsgálják. A kutyatartással kapcsolatban elmondta, hogy 2000 regisztrált kutyatulajdonosnak küldtek ki tájékoztatást az ebtartás szabályairól. Bejelentéseket az ügyfélszolgálatra lehet tenni, komoly baj esetén a rendőrséget kell hívni.

Közlekedés

A lakók szerint az óvodához vezető út életveszélyes, fekvőrendőr és zebra is kellene, amit már korábban is kértek. Kérték buszváró kialakítását a buszvégállomásnál. Panaszolták, hogy esténként nincs összhangban a HÉV és a busz csatlakozása. Egyre több az autó a lakótelepen, ezért egyre nagyobb gond a parkolás, és javasoltak olyan helyszínt, ahol ki lehetne alakítani néhány parkolóhelyet. Felmerült a Radnóti Miklós út és a Radnóti sétány egyirányúsítása is a buszforgalom zavartalan közlekedése érdekében, de ezt többen ellenezték. Felhívták a figyelmet a buszpályaudvarnál lévő parkoló használatából adódó fennakadásokra is, vagyis hogy a parkolóból ki- és beálló autók akadályozzák a buszok közlekedését.

A polgármester elmondta, hogy már történt szinkronizálás, de az utcafórumon elhangzott kéréseket összegyűjtik, és a konkrét kérésekkel megkeresik a Volán és a BKV illetékeseit.

V8

Többen is hozzászóltak az uszodatémához. Volt, aki nagyon elégedett a szolgáltatással, de volt, aki szerint fejleszteni kellene, és alkalmassá tenni nemzetközi versenyek rendezésére úgy, hogy a 33-as medencét 25 méteresre szűkítik. Abban mindenki egyetértett, hogy komplexum túl nagy lett, egy része kihasználatlan.

A polgármester szerint az uszoda kapacitása nagyon ki van használva, rengeteg edzés és rendezvény van, a vízfelületre több igény is lenne. A város támogatja az iskolások úszásoktatását, és az uszodának tornaterem-pótló szerepe is van.

Radnóti úti építkezés

A lakók kérdezték, hogy mért volt szükség a Radnóti utcai telek eladására, illetve hogy az új ház építése kapcsán történt-e hatásfelmérés a csatorna- és az úthálózat terhelhetőségéről, mert a közlekedés már most is kaotikus reggelenként, a város már nem bírja el ezt a sok autót. Nehezményezték, hogy pontatlan látványterv alapján adták ki az építési engedélyt, és nem vették figyelembe a természeti és épített környezetet. Kérdezték, hogy ki ellenőrzi a deponálási szabályokat.

A polgármester elmondta, hogy a testület annyit tett, hogy egy építési telket értékesített a bevétel növelése érdekében, amit fejlesztésre fordítanak. Az övezeti besorolást nem módosították, tehát az építkezés a korábbi szabályozásnak megfelelően történik. A közműszolgáltatók feladata a megfelelő kapacitás biztosítása, és ha egy építési telek beépül, az önkormányzatnak nincs olyan kötelessége, hogy előtte hatástanulmányt készítsen. Hozzátette, hogy a látványterv nem kerül a képviselők elé, azt a tervtanács véleményezi. Az építtetőnek be kell tartani az építési szabályzat előírásait, a deponálás szabályosságát pedig a kormányhivatal építéshatósága felügyeli.

Átminősítés

A lakók között elterjedt, hogy a lakótelep legvégén lévő területet, ahol a cirkusz is le szokott telepedni, az önkormányzat be akarja építeni, ezért átminősítették mezőgazdaságiból vegyes intézményi övezetté.

A polgármester megnyugtatta a lakókat, hogy a területet nem minősítették át, továbbra is mezőgazdasági besorolású, tehát nem lehet rá építeni. Mint mondta, a szerkezeti terv távlati besorolás, a szabályozási terv határozza meg, hogy lehet-e építeni egy adott területre, vagy sem. Hozzátette, hogy a mezőgazdasági területek átsorolása nem terve az önkormányzatnak, a jelenlegi szabályozásban sem történt ilyen, és a jövőben sem sorolják át, viszont az építési szabályzat alapján a városban még sok helyen lehetséges a beépítés, amit nem lehet megakadályozni.

Kommunikáció

Fülöp Zsolt, a körzet képviselője elmondta, hogy javaslatot nyújtottak be a kötelező tájékoztatás érdekében, hogy a városvezetés többféle formában, a lakókat közvetlenül megszólítva, célzottan adjon tájékoztatást.

A polgármester szerint a tájékoztatás területén nagyságrendekkel léptek előre. Több kiadványt is megjelentettek nagy példányszámban, és eljutatták minden háztartásba. Fórumokat és nyílt napokat szerveztek, tehát zajlik a kommunikáció az önkormányzat és a lakók között.

Egyéb témák

  • Egy lakó arról érdeklődött, hogy mit tett a polgármester annak érdekében, hogy növelje az iparűzési adóbevételt, illetve hogy a város pályázatokon nyerjen. A polgármester elmondta, hogy a két éve indított vállalkozásfejlesztési program sikeres lett, több tízmillióval nőtt az adóbevétel, és több cég is jelezte már, hogy szeretne idetelepülni. Pályázati forrást nem könnyű szerezni a mi régiónkban, ennek ellenére voltak sikeres pályázatok, mint például az intézmények energetikai felújítása, a Dunyha Program, kerékpárútra nemrégiben 240 milliót nyert a város, illetve a Bejárható Magyarország Programon 70 milliót. Mindent megtesznek a még több pályázati támogatás megnyerése érdekében, ezért is szeretnének csatlakozni a Modern Kisvárosok Programba, melynek keretében közintézményeket lehetne megújítani, például a könyvtár, a Dunaparti Művelődési Ház, a képtár épületét.
  • Szóba került a Dunyha Program elszámolása, melynek kapcsán a polgármester elmondta, hogy ez a társasházak beruházása, az önkormányzat a program lebonyolítását segíti, de nem ellenőrzi a munka minőségét.
  • A Bolgár utcai parkolóval kapcsolatban elhangzott, hogy pályáztatás alatt van a terület, a parkoló tetején irodaház épül, alatta a parkoló megmarad a jelenlegi nagyságában.
  • A polgármester röviden tájékoztatta a lakókat az orosz laktanya helyzetéről, amelynek területét, 22 hektárt 1992-ben 12 millió Ft-ért vett meg egy alapítvány. Az állam évek óta perli az alapítványt, de a pert mindhárom fokon elveszítette. Nemrégiben perújrafelvételt kezdeményezett, tehát újból első fokon indul a pereskedés. Az ott lévő szennyeződéssel és a kármentesítéssel kapcsolatban elmondta, hogy államtitkári szinten azt az információt kapta, hogy nincs szükség sürgős és közvetlen beavatkozásra, mert az ivóvízbázis nincs veszélyben, és állandóan ellenőrzik a vízminőséget.
  • A Pap-szigeti termálvízzel kapcsolatban elmondta, hogy a víz rendelkezésre áll, megcsinálták a kvótaengedélyt, befektető kellene.
  • A 11-es főúttal kapcsolatban elmondta, hogy az út felfestése napirenden van, már lefolytatták a közbeszerzést.
  • Nagy Attila az ügyfélszolgálat munkájáról elmondta, hogy igyekeznek határidőn belül érdemi válaszokat adni a bejelentésekre. Az ügyfélszolgálatra tett bejelentések utólag nyomon követhetőek, és bár egyre kevesebb a határidő-csúszás, de még van elmaradás.
  • A fórumon kifogásolták egyes taxik működését, akik szentendreiek helyett más településekre utazókat vettek fel, érkezési sorrend figyelembevétele nélkül.
« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ked 05

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 05

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.