2016. június 29., 17:03
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A civil kezdeményezésre Szentendrén felállítandó turulszobor ügyét a Szentendrei Turul Szoborért Alapítvány képviseli. Az emlékmű köztéri létesítésének tervét az előző ciklusban a korábbi testület hagyta jóvá. Szentendre Város jelenlegi képviselő-testülete 2015 júniusában az emlékmű helyszínéül a 11-es út és Sztaravodai út találkozásánál lévő kis parkot jelölte ki határozatában.

A városi Tervtanács a szobor és környezetére vonatkozó kertépítészeti tervet 2016. június 28-án jóváhagyta, a képviselő-testület ennek alapján 2016. június 29-én megadta a végleges engedélyt az emlékmű felállítására.

Az emlékmű létesítése ellen 2016. június 27-én 16 aláírással érkezett nyílt levél Verseghi-Nagy Miklós polgármesternek és a városi képviselő-testületnek címezve.

A nyílt levelet megfogalmazókkal egyetértve Szentendre Város Önkormányzata és Verseghi-Nagy Miklós polgármester személyesen is a nemzetiségek és vallások békés egymás mellett élésének ügyét támogatja. A turulszobor felállítása hosszú évek óta törekvése a Szentendrei Konzervatív Körnek és támogatóiknak. Az engedélyeztetést övező vitákról a helyi és országos sajtó, valamint a város hivatalos honlapja folyamatosan tudósított. Az ügyben demokratikus úton született testületi határozatok jogszerűek. A kezdeményezésről és a lehetséges helyszínekről nyilvános vita folyt.

A levélírók által vélelmezett „súlyos társadalmi feszültségek” súlyos és társadalmi jellegét a tiltakozók száma (16) és az ismeretlen provokátor által 3 db A4-es papíron kihelyezett kirekesztő felirat az önkormányzat álláspontja szerint nem támasztja alá. Szentendrén 27 ezren élnek, a városvezetés a teljes közösség érdekeit tartja szem előtt, támogatja a civil kezdeményezéseket, és döntéseit törvényes keretek között hozza meg.

A turul a magyarság eredetmítoszának eleme, mely évszázadokon át része volt a nemzeti jelképrendszernek. Napjainkig tovább él az államhatalmi és honvédelmi szimbolikában, használata tehát önmagában nem kifogásolható. A vele szemben tapasztalható ellenérzéseket az alapozza meg, hogy a két világháború között antiszemita csoportosulások visszaéltek a turul szimbólumával.

A törvényesség a szentendrei turul ügyében nem sérült, a szoborállítás demokratikus és törvényes folyamat eredménye, a beavatkozásra se jogalap, se indok nincs: a helyiek többsége nem foglal állást a vitában, a város közös érdeke viszont a béke és nyugalom fenntartása.

A nyílt levél további felvetéseihez: a szerb keresztet eredeti helyéről már évtizedekkel korábban elmozdították. Mostani áthelyezését a helyi szerb egyházi vezetés hagyta jóvá.

A helyszín közelében található magasfeszültségű légkábel nem jelent életveszélyt.

A levélírók kérése (ne engedélyezze a helyszínt a városvezetés) nem értelmezhető, mert a helyszínt több mint egy éve jogszerű döntéssel már jóváhagyta a testület.

Szentendre Város Önkormányzata kéri az emlékműállítás támogatóit és ellenzőit, hogy a törvényesség, az emberiesség és a tolerancia elvét szem előtt tartva, a másik fél tiszteletben tartása mellett ápolják saját hagyományaikat. A városvezetés és a képviselő-testület ugyanakkor felszólítja a provokátorokat, hogy haladéktalanul fejezzék be az önös politikai érdekből folytatott zavarkeltést.