2024. február 23., 12:40

A februári testületi ülésen több napirendi pontban is nézeteltérés alakult ki a képviselők között. A Fidesz-frakció tagjai nehezményezték, hogy nem elég részletes a V8 üzleti terve. Az uszoda vezetője elmondta, ahogy eddig, úgy idén is az önkormányzati elvárásokhoz igazodva készítették a dokumentumot.  A Spar-beruházás kapcsán Szűcs Katalin képviselő szóvá tette: egy képviselőtársa a közösségi médiában azzal vádolta a városvezetését, hogy mindent megtett azért, hogy a Spar-beruházás ne valósuljon meg, ezzel szemben a tény az, hogy a fideszes képviselők egyetlen esetben sem támogatták a leégett SPAR területére kiírt területfejlesztési pályázatot.

A testület a februári ülését két sürgősségi indítvánnyal kezdte. A képviselők először az ötös számú háziorvosi praxisjog átadását hagyták jóvá egyhangúlag. A második sürgősségi indítványban hozzájárultak, hogy a Városi Szolgáltató (VSZ) faápolási közbeszerzésében a döntést a pénzügyi bizottság hozza meg.

A tervezett napirend első pontjában a tavalyi költségvetésben eszközölt apró technikai módosításokkal értett egyet a testület 9 igen szavazat mellett két tartózkodással.

A 2024. évi költségvetést Magyar Judit költségvetésért felelős alpolgármester ismertette – ezt külön cikkben ismertetjük.

A képviselők 11 igen szavazattal elfogadták a Városi Szolgáltató 2023. évi energiahatékonysági beruházásra kapott támogatásáról és a közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a síkosságmentesítési szerződésének meghosszabbításáról szóló előterjesztést. Ugyancsak egyhangúlag fogadta el a testület a VSZ és a Mohu közötti, a hulladékszállításról szóló szerződést csakúgy, mint a vállalat közbeszerzési tervéről, földgázbeszerzési tervéről, valamint a VSZ és az önkormányzat közötti vagyonkezelési szerződés tavalyi elszámolásáról szóló előterjesztést.

A következő napirendi pontban az Aquapalace és a VSZ energiaszolgáltatási szerződésének módosításáról szóló előterjesztést tárgyalták és fogadták el egyhangúlag a képviselők, majd a VSZ 2024. évi üzleti tervére bólintottak rá ugyanilyen arányban. 

Az adóbevételek és adóhátralékok alakulásáról szóló beszámolót szintén egyhangúlag fogadták el a képviselők. A beszámoló kapcsán Helyes Imre felhívta a figyelmet, hogy az adócsoport hatékony működésének köszönhetően a 3,4 milliárd forintos adóbevétellel mindössze 93 millió hátralék áll szemben, ami kiemelkedő jó aránynak számít. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a jövőben jelentősebb plusz bevételekkel nem lehet számolni, hiszen már nincs nagyobb mennyiségű adóhátralék. 

Nézeteltérések a V8 beszámolója kapcsán

Az Aquapalace Kft. távhődíjának módosításáról szóló javaslatot 8 igen 1 nem 2 tartózkodás mellett ugyancsak támogatták a képviselők. Az Aquapalace Kft. 2024. évi üzleti tervének tárgyalásakor Zakar Ágnes képviselő felolvasta a felügyelőbizottsági (fb) jegyzőkönyvből, hogy az egyik fb-tag szerint számos kimutatás hiányzik a beszámolóból, pedig azok részletezése elvárható lett volna a jelentős önkormányzati támogatás fejében. Juhász László, az Aquapalace Kft. vezetője a kritikára reagálva elmondta, ahogy az uszoda megnyitása óta minden évben, úgy idén is az önkormányzat által meghatározott struktúrában készült el a beszámoló, és ezen – tette hozzá – ellenkező tartalmú önkormányzati elvárásig nem is szeretnének változtatni. Helyes Imre arra hívta fel a figyelmet, hogy az idézett vélemény nem a bizottságnak, hanem csak az egyik fb-tagnak a véleménye. Boda Anikó arról beszélt, hogy nem a struktúrával volt gond, hanem azzal, hogy a beszámoló nem részletezett mindent, sok területet egy-egy mondattal elintézett. Szerinte fontos lett volna az fb mellett működő kerekasztal egyik tagja, Kun Csaba, korábbi alpolgármester hasonló kritikájának figyelembevételére. Fülöp Zsolt emlékeztetett, hogy akkor nem voltak érdekesek a most hiányolt részletezések, amikor a korábbi alpolgármester még pozícióban volt, most viszont hirtelen nagyon fontosak lettek. Szűcs Katalin bizottsági elnök hangsúlyozta, a felügyelőbizottság megtárgyalta és elfogadta a beszámolót, egy ellenvéleménnyel. Arra is felhívta a figyelmet, ha testületi vitában valaki kisebbségben marad, annak a véleményét nem kell megvalósítani. Ugyanez a helyzet a felügyelőbizottság esetében is.  A testület az előterjesztést 8 igen és 3 nem szavazattal elfogadta.

Energetikai korszerűsítés az izbégi óvodában, indul a közbeszerzési eljárás 

Ugyancsak elfogadták a képviselők a TDM pénzügyi átvilágításáról szóló javaslatot, 11 igen szavazattal. A köztemetői díjakat idén nem akarja emelni a város. Az erről szóló javaslatot szintén egyhangúlag fogadta el a testület csakúgy, mint az önkormányzat beszerzési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 

A fővárosi agglomerációs társulás éves működéséről szóló beszámolót szintén 11 igennel elfogadta a testület. Ebből a szervezetből már kilépett Szentendre, de ennek ellenére még el kellett fogadni a beszámolót. Ezt követően egy önkormányzati ingatlan értékesítéséről döntött 9 igen szavazat mellett két tartózkodással a testület. Az Izbégi tagóvoda energetikai korszerűsítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítását pedig egyhangúlag támogatták a képviselők. 

Az inflációhoz igazították a lakbéreket

A lakásrendelet módosítását szintén az összes képviselő elfogadta. Ennek lényege, hogy az inflációhoz igazították a bérleti díjakat. Ezt követően több ingatlant érintő korlátozás megszüntetéséről szintén egyhangúlag szavazott a testület. 

Fülöp Zsolt a következő napirendi pont felvezetésében elmondta, kiderült, hogy a vármegye bérlet és a Budapest-bérlet kölcsönös elfogadásáról szóló egyezség nem érinti a Szentendre kártyát. A testület ezért úgy döntött, hogy fél évre kössenek új szerződést az illetékes minisztériummal és a Volánbusz társasággal úgy, hogy nem emelkedik a Szentendre kártya ára, majd később, a fejlemények ismeretében döntsenek a továbbiakról. A javaslatot 8 igen 3 tartózkodással fogadták el a képviselők. 

Vita a Spar-beruházás támogatásáról – vádaskodás a közösségi médiában

Ezt követően tájékoztatót hallgatott meg a testület a Szentendre Mobilapplikációról. Ennek kapcsán a polgármester elmondta, az önkormányzat az alkalmazással az év honlapja pályázaton különdíjat nyert. A következő beszámoló a Spar-beruházásról szólt. A legújabb fejlemény, hogy sor került az áruház alapkövének lerakására. Szűcs Katalin képviselő ennek kapcsán arról beszélt, hogy a közösségi médiában több helyütt is olyan bejegyzések születtek, hogy a város vezetése mindent megtett azért, hogy a Spar-beruházás ne valósuljon meg. Hangsúlyozta, nem is tenné szóvá, ha nem az egyik önkormányzati képviselő fogalmazta volna meg ezt a véleményt, majd fideszes hívei máshol folytatták ezt a polémiát. Feltette a kérdést, vajon mi lehet ennek a magyarázata. Emlékeztetett, a terület fejlesztésére vonatkozó első pályázat kiírásáról szóló testületi szavazáson a Fidesz képviselői tartózkodtak a vélemény-nyilvánítástól, majd a második pályázat kiírásakor a párt önkormányzati képviselői közül hárman tartózkodtak és ketten nemmel szavaztak. – Na, a Fidesz képviselők így segítették ezt a beruházást – zárta szavait.

Az ülést a 2019-ben megválasztott városvezetés döntése alapján Szentendre hivatalos Facebook-oldalán ezúttal is élőben követhették az érdeklődők – a felvétel utólag is megtekinthető.