2023. április 28., 18:28

Az áprilisi testületi ülésen több mint húsz napirendi pont szerepelt. Többek között döntés született a szociális rendelet módosításáról, hogy a legrászorultabbak a korábbiaknál több segítséghez jussanak. De a képviselők arról is határoztak, hogy a mezőgazdasági területek beépítését megakadályozandó változtatási tilalmat rendelnek el, hogy tanyaépítés címén ne épülhessen be a város és a Pilisi erdő közötti zöld puffersáv. Továbbá a SPAR áruház mielőbbi megépítését segítendő a testület határozatot hozott, amelyben támogatta a SPAR Magyarország Kft. plázaengedély kérelmét, és döntött arról, hogy azt eljuttatja a plázabizottsághoz.

Sürgősségi indítványként tárgyalt a testület a P’Art mozi mozigép beszerzéséről.  A Kulturális és Innovációs Minisztérium tájékoztatása szerint 23 millió forinttal járul hozzá a vetítőgép beszerzéshez. Ezért a képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a  a Szentendrei Kulturális Központ NKft. nettó 28 millió forint összeghatárig feltételes közbeszerzési eljárásban beszerezze az új készüléket. Az ülésen elhangzott, hogy bár korábban Vitályos Eszter a választókerület országgyűlési képviselője nem tudta ígéretét teljesíteni, mert nem sikerült biztosítani az ígért 18 millió forintos támogatást, később a polgármesterrel folytatott tárgyalása után indított újabb próbálkozása sikeres volt. Fülöp Zsolt Facebook-bejegyzésben már korábban köszönetet mondott Vitályos Eszternek. Laárné Szaniszló Éva emlékeztetett, hogy a városi honlapon még a régi hír szerepel, amely szerint nem kapta meg az ígért támogatást. Kérte ezért a hír frissítését az újabb fejleményekkel. 

Változtatási tilalom a külterületek beépítése ellen

A második sürgősségi indítvány változtatási tilalom bevezetéséről szólt. Erre azért került sor, mert a kormány egy rendeletben alapvetően változtatta meg a tanyákra vonatkozó építési szabályokat, a társadalmi egyeztetést mellőzve, mindössze tavaly karácsony előtt három napos véleményezési határidőt adott azok számára, akik egyáltalán észrevették, hogy a rendelet tervezete felkerült a kormány honlapjára. A változtatás lényegéről ebben a cikkünkben olvashatnak, de az országos sajtó is foglalkozott vele, például itt és itt

Fülöp Zsolt polgármester elmondta, Szentendre határában 1177 külterületi mezőgazdasági besorolású  ingatlanon indulhat meg az építkezés az építési szabályzat betartása nélkül, így az eddigi 3 százalékos beépítési arány 30 százalékra emelkedhet. Miután a rendelet szövegéből nem egyértelmű, hogy véletlenül maradt le a korábbi rendeletben szereplő tanyás területre vonatkozó korlátozó kitétel, vagy sem, Fülöp Zsolt, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Építész Kamara a jogalkotóhoz fordult a helyzet tisztázása érdekében. Amennyiben szándékos volt a korlátozás feloldása, úgy Szentendre kéri a fővárosi agglomeráció mentességét az új szabályok alól, hiszen ha 1177 ingatlanból csak ötszázat építenek be, akkor is legkevesebb ezer személygépkocsi jelenik meg a városban, tovább fokozva a zsúfoltságot.

Az építéshatósági jogkör elvonása miatt nincs más eszköz az önkormányzat kezében a beépítés szabályozására, mint a mezőgazdasági területek építési szabályzatának felülvizsgálata. Ezért ennek elindítását javasolta a testületnek, illetve hogy annak idejére – legfeljebb három évre – változtatási tilalmat vezessenek be. A testület támogatta az előterjesztést.

Támogatja a testület a plázaengedély kiadását

A képviselők mindegyike egyetértett abban is, hogy a leégett Spar áruház újjáépítéséhez szükséges plázaengedély kiadásának ügyében a polgármester eljárjon, egyúttal felhatalmazta, hogy a képviselő-testület támogató véleményét eljuttassa a Spar Magyarország Kft.-hez, hogy az fel tudja használni azt az engedélyezési eljárásban. Fülöp Zsolt egyúttal tájékoztatta a képviselőket, hogy online petíciót indított, hogy a kérelemhez csatlakozhasson minden szentendrei polgár csakúgy, mint a járásban élők. 

A Spar beruházáshoz kapcsolódóan egy Vasúti villasoron található ingatlan kisajátításáról 14 igen szavazattal döntöttek a képviselők. 

A Spar beruházás előrehaladásáról tájékoztató is készült. Erről Fülöp Zsolt elmondta, a beruházó tájékoztatása szerint a tervezés utolsó szakaszában járnak, folyamatban van a szakhatóságtól az összes engedély beszerzése, illetve hogy elképzelésük szerint augusztusra várhatóan meglesznek a kiviteli tervek, és reményeik szerint a plázaengedélyt is megkapják a plázabizottságtól. Így szeptemberben a régi épület bontásával elkezdődhetnek a munkálatok a területen. 

A testület szintén egyetértett abban, hogy rendezni kell a távhő beszerzés ügyét, így felkérte  a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a kijelölt földgáz kereskedővel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott minta alapján kösse meg a földgázbeszerzési szerződést. Egyúttal arról is rendelkezett, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének közös földgáz beszerzéséről szóló 56/2023. (III.22.) Kt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

Helyes Imre képviselő javaslatára bekerült a határozatba az is, hogy a polgármester tájékozódjon távhőszolgáltatásban érintett önkormányzatoknál, illetve önkormányzati szakmai szervezeteknél, hogy felmerülhet-e a piacidegen kormányrendelet rendelkezései ellen versenyjogi vagy alkotmánybírósági eljárás indításának lehetősége. Laárné Szaniszló Éva képviselő javaslatára a kiegészítésről külön szavaztak a képviselők. Az eredeti javaslatot minden képviselő elfogadta. A kiegészítő javaslatot tíz képviselő támogatta, öten tartózkodtak. 

A jövő hónapban esedékes zárszámadást előkészítendő a tavalyi évre, illetve a 2023. évi büdzsére első negyedévére vonatkozó költségvetési módosításokat tíz igen és öt tartózkodással elfogadta a testület.  

Az Izbégi tagóvoda működésének javítása érdekében telekalakítására van szükség. Ennek részleteit a polgármesteri hivatal dolgozói előkészítették, a képviselők mindegyike támogatta a határozati javaslatot.

19 önkormányzati garázst értékesítenek

A testület 9 igennel öt tartózkodás mellett arról is határozott, hogy a Bogdányi úton található 19 önkormányzati tulajdonban lévő garázst értékesíti, az ezzel kapcsolatos pályázatok kiírásával a polgármestert megbízza, illetve felhatalmazza az adásvételi szerződések aláírására. Szabados András felvetésére Magyar Judit alpolgármester elmondta, a város költségvetése az ingatlaneladásokkal együtt van egyensúlyban, de ahhoz be kell folyni az ebből a forrásból tervezett bevételeknek. A tavalyi adatokat ismertetve arról beszélt, hogy az ingatlanpiac összeomlása miatt a tervezett 572 millió forintból alig 281 millió forint folyt be.

Fülöp Zsolt polgármester hozzátette, amennyiben a tervezett 579 millió forintos ingatlaneladási bevétel befolyik, és ha e felett még a garázsok értékesítése is sikeres lesz, akkor az ebből várható több mint 260 millió forintot energetikai korszerűsítésre fordítja majd az önkormányzat. Laárné Szaniszló Éva felvetésére, hogy az eladásra kijelölt ingatlanok becsült, mintegy 1,2 milliárd forintos értékével kellene számolni, Schramm Gábor jegyző elmondta, eddig mindössze 26 millió forint folyt be az önkormányzat számlájára ingatlaneladásokból, további 103 millió forintnyi szerződést most készítenek elő. A jelek azonban arra utalnak, hogy amennyiben az összes garázsnak sikerül új gazdát találni, még akkor sem folyik be a tervezett több mint ötszázmilliós bevétel, amelyre a költségvetési egyensúlyhoz szükség lenne. Hozzátette, a garázsokat egyébként nem a jelenlegi, hanem egy korábbi képviselő-testület jelölte ki értékesítésre. Fülöp Zsolt hozzátette, hogy egy nagyobb ingatlancsomagról van szó, amelyből remélhetőleg befolyhat a költségvetési egyensúlyhoz szükséges összeg. 

Folytatódhat a Vissza a vadonba program

Az izbégi sportpályán a Vissza a vadonba program folytatásához a szerződő fél személyének változtatására van szükség, illetve a felhalmozott tartozás kifizetésére. A polgármesteri hivatal munkatársai kidolgozták az ehhez szükséges bonyolult jogi formulát. A testület úgy döntött, hogy egyetért az előterjesztéssel, és megbízza a polgármestert, hogy a közfeladat-ellátással kapcsolatos szerződést a májusi testületi ülésen mutassa be a testületnek.

Egy esetben szolgalmi jog bejegyzésről, illetve egy másik ügyben a változtatási tilalom alóli felmentésről is támogatóan szavazott a testület.

Módosították a járművel történő várakozásról szóló rendeletet

Az infláció miatt, valamint és a parkolóhelyekkel történő hatékonyabb gazdálkodás érdekében 20 százalékos díjemelésre kerül sor június 1-jétől. A gépkocsi-regisztráció szabályai és díja nem változik. A díjemelés a parkolási díjakra és a bérletek árára vonatkozik. A módosítás védett övezeti átsorolásokat és parkolásizóna-változást is tartalmaz.
A módosítások részleteiről cikkünkben olvashat >>>

A képviselők arról is döntöttek, hogy Pistyúr Imre: Dalmátok angyala című szobor Daru piacon történő felállításához az önkormányzat félmillió forinttal járul hozzá. A testület ugyan nagyon fontosnak tartja a városban élő nemzetiségek értékeinek megőrzését, de a jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben ennél többet nem tud vállalni a költségekből.

Jelentősen bővülnek a szociális juttatások

A 2022 novemberében hozott határozatnak megfelelően elkészült Szentendre egészségmegőrzési programja. Magyar Judit alpolgármester a program ismertetése során elmondta, megalakult az egészségügyben dolgozók részvételével az Egészségügyi Kerekasztal. Az egészségfejlesztéssel foglalkozó városi szereplők – amelyek közül talán a az Egészségfejlesztési Iroda a legfontosabb – minden korábbi tevékenységet, programot az idei évben is igyekeznek fenntartani. Az alpolgármester kiemelte, a 2022. október 10-én tartott Mentális Egészségünkért című szimpóziumot, ahol elismert szakemberek tartottak előadást a lelki betegségekről. Ennek a programnak a fő szervezője az Egészséges Városért Közalapítvány volt. A képviselők mindegyike elfogadta az előterjesztést.

A szociális rendelet időszerű módosítását szintén Magyar Judit ismertette. Annak legfontosabb elemeit ebben a cikkünkben ismertettük. A testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést.

A képviselő-testület az SZMSZ-módosításáról is tárgyalt. Zakar Ágnes képviselő módosító indítványát, amely szerint az egyebek napirendi pontban a város működésével kapcsolatos kérdést is fel lehessen tenni, és arra válaszolhasson a megszólított, befogadta a testület. Laárné Szaniszló Éva két módosító javaslatot tett. Szerette volna, ha belekerül a szabályzatba, hogy az önkormányzati tisztségviselő és alkalmazott nem plagizálhat. A módosító javaslatot a testület öt igen, két nem és  hat tartózkodással nem támogatta. A képviselő másik javaslata kivette volna az SZMSZ-ből azt a kitételt, amely szerint a kérdés és a válasz ismertetésére csak azon a testületi ülésen van lehetőség, amelyre azt a képviselő benyújtotta. A képviselő módosító javaslatát a testület öt igen, hét nem és egy tartózkodással nem támogatta. A képviselők ezt követően 11 igen és két tartózkodás mellett elfogadták az előterjesztést.

Ezt követően a két ülés közötti eseményekről szóló, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadták el a képviselők.

A Rezsinövelés miatti Operatív Törzs munkájáról szóló beszámolót a képviselők 9 igen, egy nem és három tartózkodás mellett szintén elfogadták. 

Laárné Szaniszló Éva interpellációt nyújtott be a polgármesterhez, a testületi ülésen nem olvasta fel, viszont kérte, hogy teljes terjedelmében jelenjen meg a testületi ülésről szóló beszámolóban. Az interpelláció és az arra adott válasz ide kattintva olvasható.