2023. április 28., 15:42
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Ha a regisztrált gépkocsik tulajdonosai és a bérlettel rendelkezők azonos időpontban szeretnének a II-es zónában várakozni, akkor egy parkolóhelyért közel nyolc gépkocsi tolongana. Mivel a parkolási igények folyamatosan növekednek, ugyanakkor a parkolóhelyek száma korlátozott, időről időre újra kell gondolni a parkolásgazdálkodási szempontokat, módosítani a szabályozást. Ez a tény, az infláció, valamint az új parkolóautomaták tették szükségessé a járművel történő várakozásról szóló rendelet ismételt módosítását. A változások 2023. június 1-jével lépnek életbe.

A parkolási igények messze meghaladják a rendelkezésre álló parkolóhelyeket

A parkolásgazdálkodás feladata egyrészt az, hogy a korlátozott számban rendelkezésre álló parkolási helyekkel megfelelő színvonalon tudja kielégíteni a parkolási igényeket, másrészt az, hogy a költségvetés számára biztosítsa az előirányzott 350 millió forint éves bevételt.
Szentendrén összesen 940 kijelölt parkolóhely van, ebből a II-es zónában – ahol a regisztrált gépkocsikkal, illetve bérlettel kedvezményesen lehet várakozni – 633 parkolóhely található.  Mostanáig 4.465 gépkocsit regisztráltak, és 405 bérletet váltottak. Ha a kedvezményre jogosultak egy időben akarnának a számukra kijelölt II-es zónában várakozni, akkor nyolcból egynek sikerülne. Szerencsére ilyen helyzetnek kicsi a valószínűsége, de ez is jól mutatja, hogy parkolási szempontból milyen nehéz helyzetben van a város.
Hogy a II-es parkolási zónába tartozó területeken jobb legyen a parkolóhelyek kihasználtsága, enyhüljön az állandó helyhiány, elkerülhetetlen lesz a munkavállalói bérletek felhasználási helyének módosítása. Jelenleg ennek előkészítése folyik. A korábban kiváltott engedélyek még a régi szabályok szerint használhatók.

A díjemelés mértékét 20 százalékban állapítja meg a rendelet

A díjemelést részben az infláció, részben a parkolóhelyekkel történő hatékonyabb gazdálkodás tette szükségessé. A regisztrált gépkocsival rendelkező szentendreieket a díjemelés nem érinti, sem a regisztráció feltételei, szabályai, sem a díja nem változik. A díjemelés a parkolási díjakra és a bérletek árára vonatkozik. A pótdíjak mértéke a jogszabály által előírt arányban növekszik. Így az I-es parkoló zónában a buszok parkolási díja 2760 Ft/órára, a II-es parkoló zónában a parkolási díj 460 Ft/órára, a III-as zónában pedig 640 Ft/órára emelkedik. A védett övezetekbe változatlanul csak behajtási engedély birtokában lehet behajtani, illetve várakozni.

Védett övezeti átsorolások, parkolásizóna-besorolás

A Városház tér az I-es védett övezetbe kerül,  ahol csak a tízperces várakozás megengedett a behajtási engedéllyel rendelkezőknek.
A Szerb utcát a lakossági igényeket figyelembe véve átsorolták I-esből a II-es övezetbe.
A Duna korzónál lévő, a Postás strand melletti, 25/10 hrsz.-ú új parkolót a II-es védett övezetbe és a II-es parkolási zónába sorolták be.

Szövegpontosítások és kiegészítések

A rendelet néhány paragrafusának szövegét is pontosítja, illetve kiegészíti a módosítás. Ezt részben az adatvédelmi szempontoknak történő pontosabb megfelelés, részben az új parkolóautomaták, a távfelügyeleti szoftver működése tette szükségessé.

Vita a díjemelésről és annak mértékéről

A Fidesz frakció a rendeletmódosítást elfogadásra ajánlotta a testületnek, de a díjemelést kifogásolta, ezért két módosító indítványt nyújtott be. Az egyik módosító szerint maradjanak változatlanok a korábbi díjtételek, a másik szerint a díjak csak a hivatalos inflációs rátával (13%-kal) emelkedjenek. A testület mindkét módosító indítványt elvetette.

A vitában többen azzal érveltek, hogy a parkolási igények befolyásolásának, csökkentésének egyik eszköze a díjszabás. Az is elhangzott, hogy a parkolást sem a szentendreiek, sem a nem szentendreiek nem tekinthetik alanyi jogon járó juttatásnak. Abban alapvetően egyetértettek a képviselők, hogy a város érdeke a gépkocsiforgalom és az ezzel járó parkolási igények csökkentése, a parkolási helyzet javítása.

A testület a rendeletmódosítást a díjemeléssel együtt nyolc igen és hét tartózkodás mellett elfogadta.

A parkolással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések című oldalunkat, a parkolási térképet hamarosan frissítjük.