2019. november 27., 16:49

Pályázatot írtak ki a Szentendre és Vidéke című lap főszerkesztői posztjára. A pályázatokat 2019. december 12. csütörtök 10:00 óráig postai úton vagy személyesen lehet beadni a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába. 

PÁLYÁZAT A SZENTENDRE ÉS VIDÉKE KÉTHETI LAP FŐSZERKESZTŐI ÁLLÁSÁRA

 

I. A pályázat háttere

Egy helyi újság szerep és feladatköre nagyon sokrétű. Ideális esetben feladatai közé tartozik, hogy nyilvánosságra hozza a városvezetés döntéseinek hátterét, indokait, hogy bemutassa a helyi nyilvánosság aktuális ügyeit. Politikai hovatartozás nélkül, őszintén és tárgyilagosan.
Hogy megtárgyaljon helyi problémákat, tárjon fel városi ’gócpontokat’, mutassa be a város történetét, adjon teret olvasói leveleknek, véleményeknek, cikkeknek. Mutassa be, portré jelleggel, a város közismert és kevésbé közismert polgárait. Jelenjenek meg benne közleményeknek és praktikus információk is. Ne egyirányúan kommunikáljon, hanem interaktívan, nyitottan. Ennek szellemében szeretnénk koncepciójában és tartalmában megújítani a Szentendre és Vidéke újságot.

 

II. A pályázat tárgya

A kiíró a pályázóktól olyan pályaműveket vár, melyben a Szentendre és Vidéke kétheti lap tartalmi koncepciójának megújítását írja le, legalább 3 gépelt oldalon. A pályázó vegye figyelembe, hogy a pályázat független, szakmai felügyelet alatt működő, magazin jellegű újságra vonatkozik, melynek szerkesztősége autonómiát élvez. A pályázat ne csak nagy vonalakban, de részleteiben is – pl. rovatok, sorozatok, interjúk stb. – fejtse ki a pályázó elképzeléseit.
A pályázatnak a lap üzleti modelljének megújítására is legyen ötlete. Fontos információ, hogy a lap továbbra is kéthetente fog megjelenni, továbbra is ingyenesen. Továbbra is elérhető lesz a kültéri terjesztő-dobozokban, közintézményekben, de a terjesztéshez több helyszínt szeretnénk bevonni (kávézó, bolt, műhely stb.) Ám ha valaki az otthonába szeretné megkapni, akkor ingyenes klubtagsággal a postaládájába fog érkezni. A pályázó főszerkesztőként főállású munkatárs lesz, akinek a munkaviszonya határozatlan időre szól. A lap a főszerkesztői státusz mellett még egy újságíró alkalmazottal, egy tördelővel, és külsős újságírókkal fog működni. Döntés esetén a pályázó januári kezdéssel munkába állhat.

 

III. Szempontok a főszerkesztő kiválasztásához:

  • legyen jó íráskészsége
  • legyen innovatív, proaktív a munkájában
  • legyen tájékozott közéleti kérdésekben
  • legyen ötlete a layout-ra
  • legyen önálló gondolkodású, nyitott, művelt, együttműködő személyiség
  • legyen szentendrei, vagy Szentendre környéki lakos, legyen helyismerete
  • legyen online jártassága
  • legyen képes a hivatali döntéseket közérthető módon megfogalmazni
  • előnyt élvez, ha már volt újságíró/szerkesztő státuszban, viszont nem feltétel

 IV. A pályázat jellege, formája

a./ A pályázat jellege: nyílt, kétfordulós.

b./ A második forduló egy személyes beszélgetés lesz a döntéselőkészítő bizottsággal.

c./ A döntéselőkészítő bizottság véleményét figyelembe véve a főszerkesztő személyéről a munkáltató, azaz a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője dönt. Ennek az az oka, hogy nem adható át a munkáltatói jogkör gyakorlása egy bizottságnak.

d./ A pályázat benyújtási formája: névaláírásos, a pályázathoz csatolni kell a pályázó adatait.

e./ A pályázat lebonyolítása jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik.

f./ A pályázat nyelve: magyar.

 

V. Pályázati feltételek

a./ Egy pályázó maximum 1 pályatervet nyújthat be.

b./ A pályázó legyen magyar állampolgár.

c./ A pályázónak legyen felsőfokú, lehetőleg szakirányú végzettsége.

 

VI. A beadandó pályázati anyag tartalma

a./ Önéletrajz
b./Iskolai végzettségek másolata
c./ Főszerkesztői koncepció: minimum 3 gépelt oldal, 12-es betűméret, 1,5 sortáv.
d./ Szakmai portfóliót az elmúlt 5 évből (pl. cikk, publikáció, interjú, blogposzt)
e./ Motivációs levél
f./ Egy darab, egyflekkes, főszerkesztői beköszöntő
g./ Nyilatkozat arról, hogy a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

Nyilatkozat letöltése:
https://szentendre.hu/wp-content/uploads/2019/11/NYILATKOZAT.1.docx
https://szentendre.hu/wp-content/uploads/2019/11/NYILATKOZAT.2.docx

 

VII. A pályázatból való kizárás esetei

A munkáltatói jogkört gyakorló Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője a pályázatból kizárja:

a./ a beérkezési határidő után érkezett pályaművet,

b./ amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtottak be,

c./ a bírálatból a kötelező formai követelményeket nem teljesítő, hiányos pályaművet,

d./ az olyan pályaművet, ami sérti az emberi/ kisebbségi jogokat,

e./ amely nem valós adatokat tartalmaz.

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő után nincs mód.

 

VIII. A pályázat beadása és elbírálása

a./ A pályázóknak a pályaművet – bármilyen típusú adathordozóra rögzítve – a pályázati anyaggal (lezárt borítékban) 2019. december 12. (csütörtök) 10:00 óráig postai úton vagy személyesen kell beérkeznie a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába (2000 Városház tér 3.) „Szentendre és Vidéke főszerkesztői pályázat” megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a döntéselőkészítő bizottság elé.

b./ A pályázat elbírálása két fordulóban történik. A döntéselőkészítő bizottság a beérkezett pályázati anyag áttanulmányozása után a továbbjutott pályázókat egyenkénti, zártkörű konzultációra hívja be.

c./ A döntéselőkészítő bizottság legkésőbb 2019. december 20-ig hirdeti ki döntését.

d./ A döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

e./ A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertes nevét a https://www.szentendre.hu/ internetes oldalon tesszük közzé.

f./ A döntéselőkészítő bizottság összetétele egyelőre titkos, elkerülendő a lobbizás lehetőségét.
A pályázat kihirdetésekor a bizottság névsorát is nyilvánosságra fogjuk hozni. A döntéselőkészítő bizottság szentendrei lakóhelyű tagokból áll, Szentendre Város Önkormányzatától független szakemberekből áll.

 

Szerzői és felhasználói jogok

a./ A pályázó vállalja, hogy a pályázatának elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használ fel.

b./ A pályázó felelősséget vállal azért, hogy pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen.

 

Pályázati tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy személyesen munkaidőben, az alábbi elérhetőségeken biztosítunk.

Email: palyazat@ph.szentendre.hu
Tel: 26/785-094

Munkáltató: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető: Lakatos Judit

Munkavégzés helye: 2000 Szentendre, Péter Pál utca 1.

Próbaidő: 3 hónap

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

Várjuk pályázatát!
Szentendre Város Polgármestere

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
csü 18

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
csü 18

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
csü 18

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
csü 18
csü 18

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
csü 18
csü 18
csü 18

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
csü 18
pén 19

Szerb búcsú

augusztus 19.. 10:00 - 22:00
pén 19

Pörkölt Projekt koncert

augusztus 19.. 20:00 - 21:00
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
pén 26
vas 28