2022. augusztus 17., 10:42
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az elmúlt hetekben komoly visszhangot kapott a sajtóban és az országos nyilvánosságban is az a kormányrendelet, amely a természetvédelmi szempontok figyelembevétele nélkül könnyített a fakitermelési szabályokon.

De hogyan érinti ez a rendelet a szentendrei zöld területeket?

Szentendre városvezetése továbbra is elkötelezett a környezetvédelem és a természeti értékek megóvása mellett, és az önkormányzati területeken nem kíván változtatni az érvényben lévő Szentendre Város zöldfelületeinek használatáról és a természeti értékek helyi védelméről szóló 39/2020. (X.20.) önkormányzati rendeleten. A fakivágások tekintetében továbbra is e szerint járhat el az önkormányzat, vagy a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal által megbízott szervezet.

Az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó területen a fás szárú növények kivágása kizárólag az alábbiak alapján történhet:

(1)A rendelet hatálya alá tartozó területeken – 40 cm-nél kisebb törzs-körméretű fás szárú növény; valamint, ide nem értve a dió és gesztenye fajokat, 60 cm-nél kisebb törzs-körméretű gyümölcsfa kivételével – a fás szárú növények kivágása engedélyköteles.

(2)Az engedélyezés a Jegyző hatáskörébe tartozik. A jegyző a fás szárú növények kivágását pótlási kötelezettséghez, vagy amennyiben az ingatlan adottságai nem, vagy nem teljes mértékben teszik lehetővé a pótlást, pénzbeli megváltáshoz is kötheti, de a fás szárú növény jó egészségi állapota vagy kiemelt városképi szerepe miatt meg is tilthatja azt. A jegyző által előírt fapótlás pénzbeli megváltásának összegét a Környezetvédelmi Alap számlájára kell teljesíteni.

(1)Közterületen fás szárú növények kivágását engedéllyel rendelkező, vagy a Szentendre Város Önkormányzat vagy a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal által megbízott szervezet végezheti.

(2)Fás szárú növény kivágása közterületen – a sürgősen elhárítandó veszélyhelyzetek, rendkívüli esetek, illetve annak kiszáradása kivételével – csak a vegetációs időn kívüli nyugalmi időszakban, lombtalan állapotban történhet. A rendkívüli eset olyan beruházás keretében szükséges fakivágás, mely közérdeket szolgáló és állami és/vagy európai uniós támogatás igénybevétele miatt nem tűr halasztást.

A rendelet szerint tehát sem erdős, sem köz-, sem magánterületen nem vágható ki fa engedély nélkül, a kivágott fákat pedig pótolni kell. A már nem élő fa gyűjtése sem lehetséges.

A veszélyes, vagy kórokozókkal fertőzött fák kivágása esetében a fa élővilágát is megvizsgálják a szakemberek. Szükség esetén a fán élő madarak, mókusok és denevérek odúját és fészkeit átköltöztetik. A kivágás után a faanyagot a Városi Szolgáltató Nonprofit Kft. a saját telephelyére szállítja, ahonnan az önkormányzat a Hajléktalanszálló munkatársai rendelkezésére bocsátja. Fontos tudni, hogy ez nem tűzifa minőségű faanyag.

Mindemellett az önkormányzat segítőkezet nyújt azoknak, akik fával fűtenek, de nehezen engedhetik meg maguknak a tüzelőanyag megvásárlását. A szociális alapon biztosított tűzifát októbertől igényelhetik a rászorulók, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Irodájában.

Az augusztusi kormányrendelet megjelenésekor az önkormányzat felvette a kapcsolatot a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, akik jelezték, hogy továbbra sem kívánnak változtatni az egyébként úttörőnek számító erdőgazdálkodási stratégiájukon, és a megnövekedett tűzifaigényt is ki tudják szolgálni a természetvédelmi szempontok megtartásával. Erről a Szentendre és Vidéke online felületén is nyilatkoztak.

Az önkormányzat ezúton is kéri a szentendreiek együttműködését a rendelet betartásában, hiszen a fáink kincset érnek, és a jövőnk zálogai.

Az állami területeket érintő változásokról Szentendre Város Önkormányzata egyelőre nem kapott tájékoztatást.

Amennyiben illegális fakivágást tapasztal, kérjük jelentse be a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság ügyeleti számán: +36 20 290 0190

 

Fotó: Bellai László