2017. március 2., 10:04
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Évértékelés a 6. körzet képviselőjétől, Zakar Ágnestől.

A tavalyi évben milyen változások történtek a körzetében?
2016-ban két fontos út épült a körzetemben: a Lehel utca befejező szakasza (előző két útszakasz még 2006 előtt épült) és a Füzespark utca útburkolatának felújítása fejeződött be a 4. ütem megvalósulásával, járdaépítéssel együtt.
Közlekedésirend-változás történt lakói kérésre a Bükkös-part egy szakaszán, valamint egy buszmegálló épült a Tavasz utcai megállóhoz.
Lakói felajánlásra történt meg, a VSZ Zrt. munkájának köszönhetően, a Kálvária út és Álmos utcában a járdaépítés, ez most tavasszal fog befejeződni.
Két mintaprojekt is megvalósult az idei évben körzetemben. Amire különösen büszke vagyok: a Deák Ferenc utcában egy-, a Füzesparkban két szelektív hulladékgyűjtő szigetet hoztunk létre, kifejezetten az ott élők használatára, vagyis a VSZ Zrt.-nek köszönhetően ezek zárható szigetek.
A közvilágításon több helyen tudtunk javítani: Bükkös-parton a János utca és a Barcsay iskola közötti szakaszon, a Lévay utcában és a Deák Ferenc utcai pályánál is.
A Kovács László utcában egy évtizedek óta bérlő nélkül álló épületet az önkormányzat átadott használatra az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, amelynek feltétele volt az épület és környékének felújítása. Ezek a munkák szépen haladnak, és egy fontos közcélt tudott, ha közvetve is, de támogatni az önkormányzat.

A körzetében melyek a legfontosabb feladatok?
Általában az utak, járdák minőségének javításáról szólnak a legfontosabb lakói kérések, a közösen kitűzött feladatok. A játszóterek, parkok szebbé tétele is fontos kérdés, valamint az utóbbi időben a közlekedési rend javítása is sokszor felmerül. Hálás vagyok a Polgármesteri Hivatalnak és a város vezetésének, hogy nagyon sok minden megvalósult képviselőségem 14 éve alatt, kezdeményezéseim közül sokat támogattak, melyek mögött mindig a lakóközösség kérése, életminőségének javításának célja állt.

Milyen tervei vannak erre az évre?
2017-ben a parkok, játszóterek minőségének javítása áll a középpontban, vagyis a Füzesparkban egy játszótér létrehozása, mely régi álom már, és a Bükkös játszótér játékainak javítása. Szeretnék a közvilágításon is javítani pl. az Íjász utcában, ahol már régóta kérik az ott élők. Fontos még a járdaépítés, konkrétan az Álmos utcában, és ahol még esetleg lehetőség van rá a körzetben. Az utak javításánál a Nyár utca minőségének javítása sürgős feladat lenne, a Lévay utca felújítása pedig 2018-ra van beütemezve.

Ezek közül melyek megvalósulásának van reális lehetősége?
Többségük idei vagy jövő évi megvalósítására látok esélyt. Nagy örömömre idén vis major keretből megújul a Vajda utcai gyalogos híd, melyet még 2016-ban kellett elbontani, hiszen a beszakadás veszélye állt fenn. Azóta kérésemre egy átmeneti híd segíti a patakon átkelést, de úgy tűnik, idén nyárra felújított híd kerül a Vajda utcához a Bükkösre.

Milyen a kapcsolata a körzetben lakókkal?
A körzetben lakók közül többekkel személyes, sőt vannak, akikkel baráti viszony fűz össze, hiszen 14. éve képviselem érdekeiket pl. a Bükkös környékén. Többekkel éveken keresztül végeztünk együtt közösségi munkát a patakért és környékéért.
Sokan keresnek meg telefonon, emailen, személyesen, megállítanak az utcán vagy becsöngetnek a házamba. Jó, amikor pozitív visszajelzést kapok valami közös cél megvalósulásáról. Természetesen nem csak pozitív jelzéseket kapok, de igyekszem minden megkeresést orvosolni, megoldani.
Körzetemben élnek olyanok is, akik még ismerték édesapámat, a nagyszüleimet, az ő – Tetlák Pál, Margaritovics Gyokó vagy nemrég Bodonyi Valika – visszaemlékezéseik mindig nagyon sokat jelentenek nekem, hiszen sokszor olyan momentumokat mesélnek el felmenőim szent-
endrei életéből, amelyekről nem is tudtam. Történeteik nyomán Szentendre múltjából is mindig újabb eseményekre derül fény számomra!
Sokat jelentenek a Szomszéd ünnepre, a Mikulás-várásra, a pataktakarításra szóló lakói-lakóközösségi meghívások is, vagy az, hogy minden március 15-én a Vasvári-szobornál többekkel együtt ünnepélyes keretek között emlékezünk meg Vasvári Pálra és az 1848-as forradalom többi hősére. Így lesz ez idén is!

Mivel elégedett, mire a legbüszkébb?
Városi szinten büszke vagyok a szentendrei gyerekeknek többünk által kezdeményezett helytörténeti könyvsorozat folytatására! Még 2013-ban kezdtük el Krizbai Évával, Papp Kornéliával, Hargitay Katalinnal, Borsódy Eszterrel, Szarvas Ritával a négykötetes helytörténeti könyv kidolgozását, anyagi hátterének megteremtését. A 2014-es óvodai kötet után most a Tourinform Iroda vezetője, Hidegkuti Dorottya koordinálásával jelenhetett meg az alsósoknak szóló: „Hurrá, Szentendre!” című kötet, melyet a városban tanuló minden 2. és 3. osztályos diák megkap. Öröm volt látni a gyerekek arcát, amikor átadtuk nekik a könyvet! És jön a folytatás!
Körzetemben 2016-ban a Füzesparkban történtekre vagyok különösen büszke. Itt közösségi tervezés és lakossági fórumok által megfogalmazott célok mentén sok előrelépés történt, és történik még az idei évben is. Az említett útépítés befejeződése mellett a lakói kezdeményezésre megvalósuló parkolóhely kialakítása, padok kihelyezése zajlik folyamatosan. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, melyek helyének kijelölésére korábban számtalan bejárást tartottunk a Hivatal és a Városi Szolgáltató munkatársaival nem sok sikerrel, most sínre kerültek. A folyamatban lévő parkosítás, a pihenőövezet kijelölésének megvalósulásában nagy szerepe volt a 2016. évi közösségi tervezésnek, vagyis a lakói együttgondolkodásnak és a közös képviselők segítségének, valamint az önkormányzati tettrekészségnek, hogy pénzt rendeltünk mindezen célok megvalósulása mellé.
Külön köszönöm a városvezetés, a Polgármesteri Hivatal és a VSZ Zrt. munkatársainak, vezetőinek az idei évben a képviselői munkám-
hoz, körzetemben élők életminőségének javításához nyújtott segítségét!