2018. április 18., 13:21
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Április 17-én a hagyományokhoz híven a Parola vendéglőben rendezte meg lakossági fórumát Zakar Ágnes önkormányzati képviselő, melyen részt vett dr. Weszner Judit, a Városfejlesztési Iroda vezetője és a Városi Szolgáltató Nzrt. vezetői. A fórumot bevezető prezentációjában a képviselő összefoglalta az elmúlt egy év történéseit, majd kitért a tervezett fejlesztésekre is.

Egy év eredményei

 • Felújították a füzesparki játszóteret, hintákat helyeztek ki a Nyár utcába.
 • Járdajavítás történt az Álmos utcában és a Szentlászlói út egy szakaszán.
 • Áthelyezték a bolt előtti szelektív hulladékgyűjtőt, és új gyűjtőszigetet alakítanak ki 1,4 millió Ft önkormányzati forrásból a Füzes közben.
 • Sikeresen lezajlott a Dunyha-program.
 • Közösségi tervezés eredményeként, a lakosok igényei alapján megtörtént a füzesparki parkolók kialakítása, felfestése.
 • Vis maior keretből megújult az Eötvös és a Vajda utcai kishíd a Bükkös-patak partján.
 • Megjavították a Deák Ferenc utcai közkutat, világítást szereltek fel a játszótérhez.
 • Sikerült rendezni a Vasvári-lakótelep vitás közterület-viszonyát a Földhivatallal.
 • Közösségi munkában, Bádonyi Kingának és Móriczos diákoknak köszönhetően megújult a Bükkös-parti aluljáró, melynek az anyagköltséget a Városi Szolgáltató biztosította.
 • Padokat és szemétgyűjtőket helyeztek ki a Füzesparkban, a patakparton és a Deák Ferenc utcában.

Tervezett fejlesztések a körzetben

 • Idén önkormányzati forrásból, mintegy 22 millió Ft-ból felújítják a városrészeket összekötő és rendkívül rossz állapotban lévő Lévay utcát, mellyel kapcsolatban bejárást szerveznek április 26-án 15 órakor.
 • Tervezés alatt van a Kovács László utcai járda építése, melynek kivitelezése szerepel az idei költségvetésben.
 • Szükség lenne a Szegedi utcai játszótér felújítására.
 • A Nyár utcát 1+1 pályázati konstrukcióban, vagyis lakossági hozzájárulással szeretnék megújítani.
 • A Kovács László út menti parkolók felújítása várhatóan nyár végére megtörténik.

A beszámoló végén a képviselő örömmel jelentette be, hogy újraéled a Bükköspartiak Baráti Köre, akiknek szervezésében május 12-én tartják a szokásos pataktakarítást. Végül köszönetet mondott a város vezetésének, a Polgármesteri Hivatal és a Városi Szolgáltató munkatársainak, illetve a közös képviselőknek és a lakóknak az elvégzett munkáért.

Lakossági felszólalások

A Nyár utca tervezett felújításával kapcsolatban elhangzott, hogy ha a túl magas költségek miatt nem sikerül a lakók összefogását megszervezni, akkor kérik az út karbantartását a város vezetésétől. Weszner Judit szerint aszfaltozásra idén nem kerülhet sor, de az út ideiglenes javítását, zúzott kővel való felszórását el tudják végezni.

Többen megjegyezték, hogy a megújult Nyár utcai kis játszótér környéke még rendezetlen, az odavezető út rossz minőségű.

A Parola étterem mögötti parkolóban lévő szelektív hulladékgyűjtőt a lakók szerint át kellene helyezni a terület szélére, mert így akadályozza a parkolást, és előfordul, hogy az autók miatt nem tudják elvinni a szemetet. Felmerült, hogy 1+1 pályázati formában, az üzlettulajdonosok és az önkormányzat összefogásával le kellene aszfaltozni a parkolót.

Több hozzászólás is elhangzott a Kovács László utcai környékének közlekedési problémáival kapcsolatban. Szóba került a forgalomlassítás kapcsán fekvőrendőrök kihelyezése, mely ellen tiltakozás is lehangzott a KRESZ-szabályokra hivatkozva, illetve hogy szükség lenne az autós híd felújítására, új gyalogos hídra és járda építésére. Mindenki egyetértett azzal a felvetéssel, hogy a problémákat nem egyenként, hanem komplexen érdemes kezelni a szakemberek és a lakosok véleményének egyeztetésével, összehangolásával. A VSZ vezetői kérték, hogy a lakók egymás között egyeztetve, levélben jelezzék igényeiket a számukra megfelelő megoldással.

A lakók kérték a Deák utca két végén lévő fekvőrendőrök elbontását, illetve az önkormányzat segítségét a Vasvári-lakótelepen leégett közösségi ház ügyében.

Jelezték, hogy szükség lenne gyalogos átkelőhely (zebra) kialakítására a Szentlászlói úton, a Sas utcánál vagy a Füzes köznél.

Kérték a nagyon rossz állapotban lévő Vajda utca felújítását a járdával együtt.

Sürgették a János utcai járdaépítést, és jelezték, hogy szerintük gyalogosok védelmében fizikai védelem is szükséges, mert önmagában a szegély nem nyújt biztonságot. Zakar Ágnes megígérte, hogy amint készen lesznek a járdaépítés tervei, értesíti róla a lakókat.

Kérték, hogy a Füzes közzel szemben tervezett szelektív hulladékgyűjtő-sziget körbekerítését egyeztessék velük, mert szeretnék megvédeni a mellette lévő növényzetet.

Végül köszönetet mondtak a Deák utcai játszótérnél felállított napelemes lámpáért és a füzesparki közösségi tervezés lehetőségéért, amit nagyon hasznos kezdeményezésnek tartanak.

Zakar Ágnes felhívta a figyelmet, hogy áprilistól folytatódik az utcafórumok sorozata: április 25-én, szerdán a Deák utcai játszótérnél, május 9-én, szerdán a Szegedi utcai játszótérnél 17 órakor várja a körzetben lakókat Verseghi-Nagy Miklós polgármesterrel.