2017. február 14., 15:15
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Interjú Petricskó Zoltán általános alpolgármesterrel

Belvárosi képviselőként és általános alpolgármesterként egyaránt helyt kell állnia a városvezetésben…
Szerencsésnek érzem magam, hogy belvárosi lakosként és egyben megválasztott belvárosi képviselőként hivatalba menet, mindig más útvonalat választva, naponta találkozom a helyi lakosokkal, így körzetem problémáival is. Az adott területet érintő, ügyfélszolgálatra beérkezett bejelentéseket is rendszeresen ellenőrzöm, kapcsolatot tartok a lakosokkal, akik megosztják velem észrevételeiket, így első kézből kapom azokat az információkat, amelyek segítenek a későbbi helyes döntések meghozatalában és a segítségnyújtásban.
A hozzám tartozó szakterületek – mint szociális ügyek, sport és civilügyek, oktatás, ifjúság, egészségügy, közbiztonság, idősügy – tavaly még több feladatot adtak, mint a 2015-ös évben.

Melyek voltak ezek, és milyen tervei vannak az elkövetkező időszakra?
Az új szociális bérlakás-programot tavaly szeptemberben vezettük be, ami rugalmasabb rendszert biztosít az előző évek bevett gyakorlatához képest. Igaz, hogy csak fél év telt el, de máris érzékelhetőek a pozitív változások. Tudni kell, hogy az eddigi gyakorlat, a listás rendszer, kevesebb mozgásteret biztosított számunkra, most pedig a valóban rászorulók számára pályázati úton igényelhetőek a lakások. Az elmúlt időszakban négy hónap alatt kilenc lakás került szociális alapon kiírásra, és két új, listán eddig nem szereplő családnak tudtunk segíteni.
A szociális területen érintett nagycsaládosok, idősek és rászorultak támogatásáról még néhány adatot mondanék: rendkívüli támogatásban 97 rászorult és 23 többgyermekes család részesült, a rendszeres havi támogatottak száma 73 fő, 82 nagycsaládos és 12 főnek adunk gyógyszertámogatást. Ezen kívül 29 főnek fűtéstámogatást, a lakhatási támogatásban 166 család érintett, és ingyenes étkeztetést 310 gyermek kapott.
A hajléktalan szálló felújítása 2015-ben kezdődött el, s tavaly februárban fejeződött be. Szentendre Város Önkormányzata ebben az évben is 10 millió forintos megállapodási szerződést kötött a Vöröskereszttel a hajléktalan szálló üzemeltetésére, valamint biztosítottuk annak lehetőségét, hogy a szálló nappali melegedőként is funkcionáljon, ami 20 személy ellátását teszi lehetővé, de még várunk kell a VK által megkért állami normatíva elbírálására. Ezen kívül voltak egyedi eseteink is, ami nagy fejtörést okozott, és engem személy szerint is megrendített. Egyet említenék csak meg, amikor eseti támogatásként egy tüdőtranszplantált szentendrei lakos steril szobáját sikerült kialakítanunk.
Látva és szembesülve a lakosság problémáival, támogatási fejlesztéseket kezdeményeztem szociális területen, így ha a testület is elfogadja, szeretném emelni a rászorultsági alapon történő ráfordítások mértékét.

Jótékonysági események sora segítette a nehéz körülmények között élőket a tavalyi évben…
Számomra ez is szorosan összefügg a szociális területtel. Már megszokott esemény a minden évben megrendezésre kerülő Nyuszifutás, ami idén április 8-án lesz, és a Mikulásfutás. Ezeken az eseményeken, ahogy minden évben, a város összefog két-három sportegyesülettel, és közösen szervezzük a rendezvényt. Tartós élelmiszert gyűjtünk, amelyhez a civil- és idősklubok is komoly adományokkal járulnak hozzá. Az összegyűjtött élelmiszereket a Szent Erzsébet Karitasz segítségével eljuttatjuk a rászorultaknak. Az önkormányzat ezen kívül további 2 millió forint támogatást juttat el idén a Péter-Pál Alapítvány és a Szent Erzsébet Karitasz részére az év elején, illetve karácsony környékén. Nagyon népszerűvé váltak jótékonysági sportrendezvényeink, évről évre többen vesznek részt rajta. Hozzávetőlegesen 1000-1200 kg élelmiszer gyűlik össze ilyenkor eseményenként. Idén ételosztást is szerveztünk: a Kinizsi Honvéd Sportegyesület által elkészített 150 adag ételt juttattuk el a rászoruló családokhoz. Ezúton is köszönöm az egyesület kiemelkedő együttműködését és támogatását!

A tavalyi év ismét nagyon sikeres sportrendezvényekkel zárult. Melyek voltak ezek, és bővül-e a rendezvények köre?
Ahogy a bevezetőmben említettem, számos civil terület tartozik hozzám, és egyik kiemelt része ennek a munkának a sportrendezvények szervezése, támogatása, illetve a sportegyesületekkel való együttműködés előremozdítása. Városi szervezésben és finanszírozással zajlik évente a Nagy Sportágválasztó és a Pilisi Tekerő. Ezeket hagyományosan minden év első szeptemberi hétvégéjén rendezzük meg, de idén kicsit módosul az időpont egy héttel, most szeptember 8-9-én lesz – tekintettel az iskolakezdésre. Szabadtéri rendezvényről lévén szó, nagyban befolyásolja a látogatottságot az időjárás. Tavaly rekordszámot döntöttünk az előző évek azonos körülményeihez képest. A Sportnapra gyakorlatilag minden szentendrei óvoda és iskola, sőt a középiskolások is ellátogattak tornaóra keretében. A regisztrált látogatottak száma 2600 volt, a Pilisi Tekerőn több mint 500 induló vett részt.
A szeptember kiemelt időszak számunkra, ami a tömegrendezvényeket illeti, ugyanis szeptember 22-én kerül megrendezésre az Európai Autómentes Nap és az Őrzők Napja is. Mindkét rendezvény rendkívül sikeres és látogatott. Az Európai Autómentes Napot évek óta megrendezzük városunkban, tavaly vettem át ennek a szervezését is kollégáimmal.

A Szentendrei Rendőrkapitányság kezdeményezésére építettük rá az Őrzők Napját, amit a rendvédelmi szervekkel közösen szervezünk. Ilyenkor a teljes Dunakorzó területén a Dunaparti Művelődési Háztól a Lázár cár térig lehet különböző alternatív járműveket kipróbálni, s jelen van a katonaság, a tűzoltóság, a rendőrség, a polgárőrség, a mentőszolgálat, a Vöröskereszt is. A rendezvény elsősorban a biztonságos és balesetmentes közlekedésre hívja fel a figyelmet látványos baleseti szimulációkon keresztül. De láthatunk életmentést, kipróbálhatják a nézők a különböző rendőrségi járműveket, tűzoltókosarat, haditechnikai eszközöket és harckocsikat. A közlekedéssel összefüggésben több ponton is mini KRESZ-pályát állítunk fel, és itt játékos formában különböző közlekedéssel kapcsolatos feladatokat teljesíthetnek a gyerekek. A legutóbbi rendezvényt a Nemzeti Fejlesztési Intézet elismeréssel díjazta.

Hogyan támogatja a városvezetés a sport- és civilegyesületeket?
Megválasztásom óta kiemelten foglalkozom a sport- és civil egyesületekkel való közös pontok megtalálásán. Az egyesületekkel való kapcsolatfelvétel mellett fontosnak tartom a közös munkára, párbeszédre, kapcsolattartásra való koncentrálást. Évente tartunk egy Sport Fórumot, ahova meghívjuk a sportegyesületeket egy párbeszédre, ahol nem az egyéni panaszkezelés zajlik, hanem az egyesületek különböző ötleteit, kezdeményezéseit próbáljuk erőnkhöz mérten támogatni, ami lehet területfoglalással kapcsolatos igényeik intézése, némi anyagi támogatás, helyi médiumokban való megjelenés vagy akár egy-egy rendezvény közös szervezése. Úgy tapasztalom, hogy az együttműködés alapja nemcsak a finanszírozás, hanem a közös munka is. Elmondhatom, hogy az elmúlt két évben nagyon jó kapcsolat alakult ki az egyesületekkel, ők is segítenek, támogatnak minket szakmai tudásukkal és humánerőforrás bevonásával.
A civilegyesületekkel való kapcsolat ezen a területen némileg megoszlik. Attól függően, hogy milyen területet érint, lehet kulturális vagy társadalmi ügyeket érintő. Hozzám elsősorban a társadalmi ügyeket érintő kezdeményezések futnak be, így az ilyen jellegű civilkezdeményezéseket támogatjuk valamilyen formában.
Megemlíteném még, hogy nem csak helyi egyesületeket támogatunk, hanem határon túli szervezeteket is, kiemelt figyelemmel Kárpátaljára, ahol az adott politikai helyzetre való tekintettel magyar testvéreink támogatása szívügyünk.

Szentendre önkormányzata az idősebbeknek is nagy figyelmet szentel. Milyen lehetőségek várják ezt a korosztályt a városban?
Ahogy én tapasztalom és látom, korunk jellemző tendenciája az öregedő társadalom. A korosodás természetes, azonban nem jelenti feltétlenül az idősek elesettségét. Szentendrén az aktív időskorukat élő nyugdíjasok számos elfoglaltságot találnak. Nyolc idősklubunk van a városban, és örömmel állíthatom, hogy minden klubbal személyes, jó kapcsolatot ápol a városvezetés. Külön figyelmet fordítunk támogatásukra, igyekszünk közös programokat szervezni számukra. Ebben is voltak változások az elmúlt időszakhoz képest: tavasszal meghívtuk az összes idősklubot egy közös ismerkedésre, majd az elmúlt év végén először, hagyományteremtő céllal szintén a Városházán rendeztünk számukra karácsonyi ünnepséget.
Természetesen továbbra is támogatjuk az évek óta jól működő 50+ oktatási programot. A kedvezményes tanfolyami lehetőségeket az Aranykor Központon keresztül tudják az érdeklődők elérni. A továbbra is ingyenes, nagyon színvonalas előadások a Városházán zajlanak, amire várjuk az érdeklődőket. Az időpontokról és elérhetőségekről rendszeresen tájékozódhatnak helyi újságunkból.
Az idősekkel való kapcsolat és foglalkozás nem csak kötelezettség, hanem öröm is számomra, és itt gondolok az idősek köszöntésére, ami kiemelten kedves program nekem. Ilyenkor van módom és lehetőségem végre személyesen is találkozni az idős emberekkel, akik mesélnek Szentendréről, kapcsolódásukról a városhoz, életükről. Ezek a történetek fontosak ahhoz, hogy megértsük: a múlt elengedhetetlen része jövőnk megvalósításának.

Milyen programokkal ösztönzi a város a helyi ifjúságot? Milyen lehetőségeket nyújt számukra?
Az ifjúsági terület kicsit összeforr a civil- és sportélettel, az oktatással. Minden szentendrei iskolával, óvodával – beleértve a nem saját fenntartású intézményeink is – mára kialakult egy nagyon jó együttműködés. Ezen intézmények támogatása elsősorban saját szervezésű sporteseményeikkel, játékeszközök vásárlásával és tanulmányi versenyek szervezésével valósul meg.
2015-ben kísérleti jelleggel útjára indítottam egy helytörténeti vetélkedősorozatot Eleven Örökség címmel az általános iskolások körében, amit idén – a sikereken felbuzdulva – a középiskolások részére szervezzük meg. Maga a verseny egyfajta tudásszerzés is, ahol a részt vevő csapatok megismerik Szentendre kulturális örökségét, bepillantást nyerhetnek az itt élő nemzetiségek történetébe és életébe, megismerik a környezetüket, és részt vehetnek, ha csak egy napra is, az önkormányzat mindennapjaiban.
Ezen felül van két ösztöndíjprogramunk is: az egyik a Bursa Hungarica, mely pályázati úton, kizárólag rászorultsági alapon elérhető – 50%-ban állami, 50%-ban helyi finanszírozású – tanulmányi támogatás, valamint a Talentum Díj, mely szintén pályázati úton érhető el. Ez egy középiskolás és egy felsőoktatási intézménybe járó szentendrei diák kizárólag tanulmányi eredményeihez kötött önkormányzati támogatása.
Az ifjúságot érintő elismeréseink egyike a pár éve útjára indított Jó Tanuló, Jó Sportoló Díj, ahol általános és középiskolai tanulókat díjazunk, valamint a szintén sporttal összefüggő, de tanulmányi eredménytől független városi elismerésünk, ami a Sportkarácsony keretén belül kerül kiosztásra. Itt különböző kategóriákban az egyesületek nevezik a helyi sportolókat. Idén a Városháza dísztermében igazi karácsonyi hangulatban zajlott az esemény.
Külön figyelmet fordítunk az ifjúság és családvédelemre is. Idei évben 900 000 forint pályázati úton megnyert támogatást tudunk fordítani drogprevencióra, melyben együttműködünk a helyi Kék Kocka Alapítvánnyal és a szentendrei rendőrséggel.

Bízom benne, hogy az általam felügyelt területeken is folyamatos fejlődést tudunk ebben a ciklusban elérni. Érzékelhető, hogy ezeken a területeken nem annyira látványosak az eredmények, de folyamatos és áldozatos munkával minden téren fejlesztéseket kezdeményezünk, és igyekszünk kollégáimmal együtt tenni a városért, a civil életért.
Köszönöm minden egyesületnek az egész éves támogatását és munkáját, külön köszönöm munkájukat a közvetlenül segítő kollégáimnak is: Soltész Emesének, aki a civil és társadalmi kapcsolatokért, Kállai Zsuzsának, aki a közterület fenntartásáért, valamint Horváth Auréliának, aki a szociális területért felel.