2018. március 22., 09:13
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre város pedagógiai díja azoknak a személyeknek és csoportoknak adható, akik kiemelkedő eredményeket értek el az óvodai, az iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, akik élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. A díj idei odaítéléséhez javaslatokat vár az önkormányzat.

 

F E L H Í V Á S

SZENTENDRE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ

JAVASLATTÉTELÉRE

 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Kitüntető Díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendeletével a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.

A rendelet szerint SZENTENDRE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek el az óvodai, az iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.

Az elismerésből évente három adományozható a Képviselő-testület határozata alapján. Nem adományozható díj a Képviselő-testület vagy állandó bizottságai tagjai részére, valamint annak, aki már korábban részesült a kitüntetésben.

Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetést a Polgármester a városi Pedagógus napi ünnepség keretében adja át. A kitüntetés bruttó 100.000 Ft támogatással, emlékplakettel és oklevéllel jár. Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a bizottsági tagok,
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények
d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: 2018. március 31.
A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott határidőig a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!

További felvilágosítás kérhető: Dr. Sergyánné Kis Bernadettől a Hivatal Jegyzői titkárságán a 26/785-033-as telefonszámon.

LETÖLTHETŐ FELHÍVÁS

JAVASLAT
a Szentendre Város Önkormányzat által alapított
Szentendre Város Pedagógiai díj
adományozására

*A javaslattevő neve:

*A javaslattevő címe:

*A javaslattevő telefon száma vagy e-mail címe:

Beérkezés határideje és címe:
2018. március 31.
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója
(2000 Szentendre, Városház tér 3.) e-mail: jegyzo@szentendre.hu

*A kitüntetésre javasolt
neve, titulusa:

*A kitüntetésre javasolt címe:

*A kitüntetésre javasolt telefon száma vagy e-mail címe:

*Indokolás:
(A javaslat indokolásaként maximum 15 gépelt sor)

* -jelölt mező kitöltése kötelező!