2020. szeptember 7., 18:16
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Frissítés: 2020.szeptember 7. 18:16
Eredeti megjelenés: 2020. augusztus 27.  12:13
A helyi iparűzési adó megfizetésére kötelezettek 2020-ban is kötelesek adóelőleget bevallani és befizetni, amit általában a megelőző HIPA bevallás alapján, önadózással kell teljesíteniük.  A hatályos jogszabályok lehetővé teszik a 2019. adóévre vonatkozó bevallás 2020. szeptember 30-ig történő teljesítését, azonban a szeptemberi előleg mérséklésére vonatkozó kérelmet 2020. szeptember 15-ig kell benyújtani.

Szentendre Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja Önöket arról, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (1) bekezdése értelmében a helyi iparűzési adóban (HIPA) 2020. évben is adóelőleget kötelesek bevallani és befizetni, amit általában a megelőző HIPA bevallás adatai alapján kell teljesíteniük. Az előlegfizetési időszak jellemzően a bevallás-benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak. Az iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettséget az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján önadózás útján kell teljesíteni.

Az Art. 69. §-a alapján, az adózó az adóelőleg esedékességének időpontjáig benyújtott kérelmében az általa bevallott adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.

A kérelem mindenki számára költség- és illetékmentes.

Az adózónak a kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, melyeket az adó számítása során figyelembe kell venni, másrészt pedig számszakilag le kell vezetnie a várható adókötelezettség kalkulációját.

Az előleg mérséklés lehetősége a szeptemberi előlegfizetés tekintetében kizárólag 2020. szeptember 15-ig áll fent.

A kérelmet az E-Önkormányzat Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül lehet benyújtani.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózásról a változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján (https://www.szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali­_ugyek/helyi-adok/) találhatnak az érdeklődők!

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Szentendre Város és Magyarország fejlődéséhez!

Szentendre, 2020. augusztus 27.

 

Szentendre Város Önkormányzati Adóhatósága