Felhívás partnerségi egyeztetésre - www.szentendre.hu
2017. április 10., 08:15

A Skanzen – Erdélyi tájegység – Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás tárgyalásos eljárás partnerségi véleményeztetésére 2017. április 19– 28. közötti időszakban kerül sor. Várják a lakosság, a városban működő egyházak, valamint az érdek-képviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek szabályzattal kapcsolatos partneri észrevételeit, javaslatait. A partnerségi véleményezés részeként április 20-án, 18:00- tól lakossági fórumot tart az Önkormányzat, a Skanzennel közös szervezésben a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferenciatermében.

A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozását. A tájegység kialakításához, azzal kapcsolatos fejlesztésekhez bővíteni szükséges a múzeum területét

A területbővítés érdekében szükséges a reá vonatkozó Településrendezési Eszközöket módosítani/elkészíteni, melyet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint tárgyalásos eljárás keretében lehet lefolytatni.

Ezt megelőzően elkészült a Szabadtéri Néprajzi Múzeum megbízásából a Telepítési Tanulmányterv, melyben bemutatott szabályozási koncepciót Szentendre Város Képviselő-testülete 59/2017. (III. 9.) Kt. sz. határozatában támogatásra érdemesnek minősített.

A Telepítési Tanulmányterv megalapozta a területre vonatkozó Településszerkezeti Terv módosításának és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv tervezetének kidolgozását.

Az eljárás kapcsán a partnerségi egyeztetés április 19– 28. közötti időszakban lesz.

Véleményező partnerek: Szentendre lakossága, a városban működő egyházak, valamint az érdek-képviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek.

A véleményezési anyag
• elektronikusan Szentendre Város honlapján a Városfejlesztés/ Főépítészi Kabinet: településkép, városrendezés/ Partnerségi egyeztetések menüpont alatt megtalálható,
• valamint nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal előterében és az Ügyfélszolgálaton megtekinthető.

A partnerségi véleményezés részeként LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk a Skanzennel közös szervezésben 2017. április 20-án, 18:00 órától. Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Konferenciaterem (2000 Szentendre, Sztaravodai út).

A településrendezési eljárás véleményezési szakaszában a szabályzattal kapcsolatos partneri észrevételeket, javaslatokat írásban 2017. április 28-ig várjuk.

A partneri vélemények, észrevételek benyújtása az alábbi formában lehetséges:
• Aba Lehel főépítésznek címezve papír alapon, vagy
• a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre való megküldéssel,

az észrevételben megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét, lehetőség szerint telefonszámát.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester