Partnerségi egyeztetések – www.szentendre.hu

Partnerségi egyeztetések

AKTUÁLIS!

Tájékoztatjuk a lakosságot és a partnereket, hogy a Szentendrei Skanzen Erdély tájegységgel való bővítése kapcsán Szentendre Város Településszerkezeti Terv módosításra, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervre vonatkozó tárgyalásos eljárás 2017. április 19-28. közötti időszakra meghirdetett partnerségi véleményeztetése lezárult. A partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét itt tesszük közzé: letölthető jegyzőkönyv »

Véleményezési anyagok

Szöveges dokumentumok

• TSZT MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV KÉSZÍTÉS A SZENTENDREI SKANZEN ERDÉLY TÁJEGYSÉGGEL VALÓ BŐVÍTÉSE KAPCSÁN
• SZENTENDRE – SKANZEN-BŐVÍTÉSI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE

Jóváhagyandó rajzok

• TÉRKÉP 1 – TSZT_Skanzen
• TÉRKÉP 2 – SZT_Skanzen

Alátámasztó rajzok

• Összefűzve
• 03_V-3_Beépítési terv
• 01_V-1_Alaptérkép
• 01_V-2_Ortofotó és alaptérkép
• 06_K3-MKSZ
• 05_K2_Közlekedési hálózat II. ütem
• 04_K1_Közlekedési hálózat I. ütem
• 07_KM_Közműellátás

Ábrák

• 01_Hatalyos-TSZT__2002_2011
• 02_TSZT I._hat-resz
• 03_T-1_Sk0
• 04_FEVIZSG_TSZT-2017_resz
•05_VAROSI-ATNEZET-LEGIN


Tájékoztatás Szentendre készülő Építési Szabályzatáról

Szentendre fejlesztési és rendezési terveinek megújítását komplex jogszabályi változások teszik szükségessé. A korábban elfogadott Településfejlesztési Koncepcióra (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégiára (ITS) alapozottan elkészült a város új településrendezési eszközeinek – Településszerkezeti Tervének (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ), valamint Szabályozási Tervének (SZT) véleményezésre szánt egyeztetési anyaga. A képviselő-testület a 2017. 01. 26-i rendkívüli ülésén döntött a most elkészült TSZT és SZÉSZ+SZT tervezet államigazgatási és partnerségi véleményezésre bocsájtásáról.

A következő linkekről tölthetőek le a TSZT és SZÉSZ véleményezési anyaga, PDF formátumban.


Településszerkezeti Terv (TSZT)

TSZT leírás »

TSZT rajzi mellékletek
T-1 TSZT tervlap egyben »
T-1 TSZT tervlap szelvény dél »T-1 TSZT tervlap szelvény észak »
T-1 TSZT tervlap szelvény észak »
T-2 TSZT védelem korlátozás természet táj »
T-3 TSZT védelem korlátozás környezet közmű »
T-4 TSZT területfelhasználás változás »
T-5 TSZT változások csoportosítva »

Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT)

SZÉSZ leírás teljes »

SZÉSZ függelék rajzok
Függelék régészet világörökség »
Függelék műemlékvédelem »
Függelék természetvédelem országos nemzetközi »
Függelék természetvédelem helyi »
Függelék városrészek »
Függelék helyi építészeti értékvédelem »
Függelék pincekataszter »
Függelék borítólap »

SZÉSZ mellékletek
Melléklet nem teljeskörűen szabályozott területek »
Melléklet lista »

SZÉSZ rajzi mellékletek – Szabályozási Terv (SZT)
SZT tervlap egyben »
SZT szelvényezés jelmagyarázat »

SZT szelvények
2017. SZT1 »
2017. SZT 2 »
2017. SZT 3 »
2017. SZT 4 »
2017. SZT 5 »
2017. SZT 6 »
2017. SZT 7 »
2017. SZT 8 »

Alátámasztó munkarészek

Helyzetelemzés
Helyzetelemzés értékelés »

Szabályozási koncepció, városrészek, területi jellemzők
Szabályozási koncepció, városrészek, területi jellemzők

Közlekedés
Tervezett úthálózat »
Tervezett kerékpáros hálózat »
Mintakeresztszelvény 1 »
Mintakeresztszelvény 2 »
Mintakeresztszelvény 3 »
Mintakeresztszelvény 4 »
Mintakeresztszelvény 5 »
Mintakeresztszelvény 7 »
Mintakeresztszelvény 8 »

Közmű
Ivóvíz »
Szennyvíz csatorna »
Csapadék elvezetés »
Árvíz »
Hidrogeológia »
Villamos »
Gáz »
Hírközlés »

Környezeti értékelés
Környezeti értékelés »

Előzetes vélemények
Előzetes államigazgatási vélemények »
Partnerség előzetes tájékoztatás 1 »
Partnerség előzetes tájékoztatás 2 »

A partnerségi időszakban lakossági fórumot szervez az önkormányzat. Ennek tervezett időpontja 2017. február 28., 18 órai kezdéssel. A fórummal kapcsolatos kérdéseket, témafelvetéseket előzetesen február 24-ig lehet megküldeni, melyeket, kérjük küldjék el a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre.

Ezen felül nyílt napon lesz lehetőség személyesen egyeztetni a tervekről a tervezőkkel, főépítésszel. Ennek tervezett időpontja 2017. március 14. egész nap. Ekkor az előzetes regisztrációnak megfelelően, konkrét időpontban fogadjuk az érdeklődőket. A nyílt nap regisztrációja március 1-jén indul, amelynek menetéről külön adunk tájékoztatást.

Kapcsolódó hírek:

2017. ÚJ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜL VÁROSUNKRA »

MEGÚJULÓ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT: PARTNERSÉGI SZAKASZ »

HÉSZ PARTNERSÉGI IDŐSZAK 2017.02.13.-03.31. »

KIADVÁNY A MEGÚJULÓ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL »


Az alábbiakban egy rövid áttekintést szeretnénk közzétenni Szentendre lakóinak, melyből tájékozódhatnak a település fejlesztési irányait, a területek használatát és védelmét, valamint az építés rendjét meghatározó dokumentumokról.

TFK – Településfejlesztési Koncepció
Szentendre városa 2015-ben hagyta jóvá.
Hosszútávra szóló koncepciót fogalmaz meg a település fejlesztési irányait kijelölve. Szentendre területi adottságait elemezve mutat irányt a gazdaság fejlesztésére, a táji környezet megóvására, a lakóterületek élhető egyensúlyban tartására és a város infrastruktúra fejlesztésére.

ITS – Integrált Településfejlesztési Stratégia
2015-ben elfogadva.
Középtávra szóló stratégia, amely a város kiemelt fejlesztéseit jeleníti meg. A stratégia támpontot ad befektetők számára, valamint lehetőséget nyújt a város pályázati úton történő fejlesztésére.

TSZT – Településszerkezeti Terv
A hosszútávra szóló településszerkezeti tervben jelenik meg a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének módja. Bemutatja a település fejlesztésének irányait. Megjeleníti az eltérő karakterű városrészek jövőbeni rendeltetését, bemutatja a szükséges műszaki infrastruktúra elemeket, úthálózatot, azaz a település szerkezetét.

SZÉSZ – Szentendre Építési Szabályzata
Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve a TSZT-vel összhangban megállapítja az építés rendjét, bemutatja a táj, természeti környezet használatát és védelmét. Rendelkezik a telekalakításról, az épületek átalakításától a családi otthonok felépítésén át a gazdasági, ipari, sportlétesítmények megvalósításáig az építés komplex lehetőségeiről. A város területét eltérő övezetekbe sorolja, amely láttatja az építési paramétereket, esetleges védelmeket, korlátozásokat.

A fent részletezett dokumentumok egyrészt szorosan kiegészítik egymást, egymásra épülnek.
De ugyanakkor meg kell felelniük egyes országos és térségi szintű fejlesztési és rendezési terveknek is.


Ezt szemlélteti az alábbi ábra: