2018. április 5., 18:23
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Természetvédelmi területen tôrtént fakivágás miatt érkezett lakossági bejelentés a hivatalhoz. A Natura 2000 kategóriába sorolt terület ügyében a jegyzőnek nincs hatásköre, ezért a panaszt az illetékes hatóságnak továbbították.

Tisztelt Polgárok!

 

Március 28-án érkezett lakossági bejelentés alapján a 02/16 helyrajzi számú ingatlanon fakivágási munkálatokat végeztek. A bejelentést követően a Hatósági Iroda munkatársai a helyszínen a panaszt bejelentő személlyel együtt megtekintették az érintett területet.

Hivatalunk munkatársai megállapították, hogy a terület Natura 2000 kategóriába van sorolva. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) számú kormányrendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja alapján a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához. A jegyzőnek nincsen hatásköre a fenti engedély kiadására. A fakivágási engedélyeket a tevékenységet megelőzően kellett beszereznie a tulajdonosnak a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától.

A lakossági panaszt a fentiek alapján Hivatalunk továbbította az illetékes természetvédelmi hatóságnak.

 

Szentendre, 2018.04.05.

 

Tisztelettel:

dr. Gerendás Gábor jegyző