2017. december 15., 14:09
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Dr. Weszner Judit, a Városfejlesztési Iroda vezetője október 23-án vette át a Szentendre Város Szolgálatáért Díjat. A méltatásban elhangzott: „Szakterülete a pályázatok és projektek összeállítása, koordinációja, mely sokszor megfeszített túlmunkát, komoly felelősséget és koncentrációt igényel”. A kitüntetés alkalmából beszélgettünk az iroda szerteágazó munkájáról, az idei fejlesztésekről és a jövő évi tervekről.

Milyen feladatköröket lát el pontosan a Városfejlesztési Iroda?
Irodánk foglalkozik a várost érintő fejlesztési kérdésekkel, de hozzánk tartozik a közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás (pl. DMRV Zrt., Volán), a forgalmi rend változásainak előkészítése is. Munkánk nagy területe a pályázatfigyelés, a megnyert pályázatok menedzselése és végrehajtása, illetve hozzánk tartoznak a városi költségvetésből megvalósuló fejlesztések, mint például az út- és járdaépítések, a zöldfelületek fejlesztése, a parkosítások, a vízelvezetés kiépítése, az épületfelújítások, az intézmények fejlesztése, az óvodaépítés stb.

Ezt még felsorolni is sok…
Valóban nagy feladat ezt átlátni. Az önkormányzatnál dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester a vezetője ennek a tevékenységnek, de az iroda aktív és folyamatos kapcsolatban van az egész városvezetéssel. Az irodában rajtam kívül jelenleg öt projektmenedzser és egy adminisztrátor dolgozik, de a munkánkat természetesen több külsős és belsős műszaki szakember segíti. Minden héten tartunk irodai értekezletet, ahol több órát szánunk a napirenden lévő feladatok átbeszélésére. Ez nagyon hatékony a feladatok ellátásában, az egymás közötti kommunikációban, és csapatépítésnek sem utolsó.

Említette a pályázatfigyelést. Milyen eredményeket értek el ezen a területen?
Jelenleg három nagy és több kisebb pályázat áll elbírálás alatt. A nagy pályázatok: a háziorvosi rendelőintézet felújítása-átalakítása, bővítése, a fogászati rendelő átköltöztetése a Paprikabíró utcába, a harmadik pedig a belvárosi csapadékvíz-elvezetés második ütemének megvalósítása. Az első ütem tavaly év végén elkészült, ez 21 millió forintos beruházás volt, a második ütem viszont ennél sokkal nagyobb kaliberű, több százmillió forintos pályázatról van szó.

A mostani ciklusban melyek voltak azok a jelentős beruházások, melyek pályázati támogatással valósultak meg?
Az Egres úti óvodaépítésen kívül két nagy energetikai pályázatunk volt sikeres, melynek köszönhetően hét közintézmény újult meg. Idén 150 millió Ft-ot nyertünk a belterületi útépítés pályázaton, melyből a Bimbó-, a Móricz utcák és a Barackvirág utca alsó szakasza újul meg első ütemben, majd jövőre a Vasúti villasor egy rövidebb szakasza. Vis maior támogatásból idén három híd – a Bükkös-pataki Eötvös és Vajda utcai, illetve a Szmerdán híd – újult meg, és az Anna utcánál támfal épült. Az Otthon Melege Program keretében befejeződtek a kivitelezési munkálatok.

Önkormányzati forrásból milyen nagyobb beruházások történtek 2017-ben?
Megtörtént az Egres úti híd, valamint a Fürj utca alsó részének felújítása, illetve a Járható Szentendréért Program keretében több földút is megújult. Az Egres úti híd felújítására a nemrégiben megnyílt óvoda jobb megközelíthetősége miatt volt égetően szükség. Jelenleg a zárómunkálatok zajlanak, a műszaki átadásra valószínűleg decemberben sor kerül, de a forgalom számára már november elején megnyitásra került a híd.
Ezeken kívül számos kisebb beruházás zajlott, mint pl. játszótér építés-felújítások, járdaépítés-felújítások, kerékpárút-felújítás, korlátépítések, poller kihelyezések, parkosítás, közvilágítás pontszerű bővítések.
Közösségi tervezésben újult meg a Füzespark, jelenleg napirenden van a Sztaravodai park megújítása ugyanilyen módon.
Jól sikerült beruházás volt idén a Római sánc utcai csomópont felújítása is. Sikeres munka volt, és aránylag kevés nyilvánosságot kapott a Honvédség területén lévő zsilip felújítása több mint 10 millió Ft-ból. Megkezdődött a P+R murvás parkoló építésének első üteme a Vasúti villasoron, amely idén be is fejeződik. Az idei évben összességében több mint fél milliárd forintot költöttünk fejlesztésekre, tervezésekre.
Folyamatosan vannak jelentkezők az 1+1 pályázatra, amelynek során lakossági hozzájárulással történnek az útépítések, egyéb fejlesztések. Sok pozitív visszajelzést kapunk erről a területről, az így elkészült utak jó minőségűek. Sikeres az önkormányzat vállalkozásfejlesztési programja is: 2017-ben 3,2 millió Ft támogatást kaptak az új vállalkozások. A sikerre való tekintettel most meghosszabbítjuk a program időtartamát.

Milyen fejlesztések várhatóak 2018-ban?
Pályázati forrásból kerül sor a Városháza homlokzatának részleges felújítására, és sikeres közbeszerzési eljárás esetén tavasszal kezdődhet a kivitelezése. Idén 70 millió Ft-ot nyertük a régi hajóállomás melletti csónakház bővítésére és felújítására, a pályázatban konzorciumtag az önkormányzat, több önkormányzat és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség mellett. A tervek már készen vannak, jövőre kezdődik a kivitelezés. Tovább folytatjuk a Járható Szentendréért Programot is.
Közel 250 millió Ft támogatást nyert önkormányzatunk a városi kerékpárhálózat fejlesztésére, melynek során megújul a Bükkös-patak menti kerékpárút, kiépül a HÉV és a Püspökmajor-lakótelep intézményei közötti kerékpáros összeköttetés, az Izbégi iskolánál a Bükkös-patakon bringás híd, új kerékpárút létesül. A fejlesztés a Dömörkapui elágazásig tart. A beruházásban változó műszaki tartalommal, néhol csak kerékpáros nyom felfestésére, néhol átalakításra, útszélesítésre, útjavításra, rövidebb szakaszon új kerékpárút építésére nyújt lehetőséget a támogatás.
Hamarosan befejeződik a közvilágítás felújításának átfogó, egész várost érintő tervezése, forrás esetén a fejlesztés jövőre elkezdődhet. Mint minden évben, jövőre is szeretnénk a költségvetésből 20-30 milliót fordítani intézményeink felújítására.
Pest megyében uniós pályázatok kiírására nemigen számíthatunk, ezt a hiányt a hazai pályázati felhívások kompenzálják, elsősorban tehát ezekben bízunk. Idén sok útfelújítási terv elkészült, amennyiben az anyagi forrás is rendelkezésre áll, csak elő kell venni őket a „fiókból”.

Belefér a felsorolt munkák, projektek koordinálása, az iroda irányítása napi nyolc órába?
Nem mindig, de „szerencsére” munkamániás vagyok és maximalista. A másik pedig, hogy nagyon szeretem a munkámat, el sem tudom képzelni, hogy mást csináljak. Persze vannak rossz napjaim, de a holtponton mindig túllendít, amikor látom a munkánk eredményét. Büszkeséggel tölt el, hogy értéket teremtünk, hogy hozzájárulunk a város fejlődéséhez.

Hogyan fogadta a kitüntetést?
Nagy örültem neki, nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy ebben a kitüntetésben részesültem. Szerintem minden vezető kitüntetése mögött áll egy jó csapat, akiknek köszönheti az elismerést. Ez az én esetemben is így van, a munkatársaim között nagyon jó az összhang, az együttműködés. Fiatalos, lendületes csapat vagyunk.