Épül-szépül a Füzespark - www.szentendre.hu
2016. szeptember 26., 07:18

A szeptember 8-i testületi ülésen tárgyaltak a képviselők a Füzesparki lakótelep fejlesztésének ütemezéséről dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester és Zakar Ágnes önkormányzati képviselő előterjesztése alapján.

Zakar Ágnes elmondta, hogy a Füzespark a 70-es évek végén, vagyis már több mint három évtizede épült, ezért környezetének fejlesztése már nagyon indokolt, bár minden évben zajlottak kisebb-nagyobb felújítások, mint OTP automata, útépítés, energetikai felújítás több háztömbben, de ez nem bizonyult elégségesnek. Az önkormányzat fontosnak tartotta, hogy a fejlesztés a lakossággal egyeztetve, az ott élők igényei alapján történjen, ennek érdekében meghirdette az ún. közösségi tervezést, amely nagyon jól bevált a Postás strand esetében.
A közösségi tervezés keretében a szakemberek négy alkalommal egyeztettek a lakosokkal. A megbeszélések során először is meghatározták azt az öt fejlesztési területet, amelyek a leginkább szükségesek. Ezek, fontossági sorrendben: közlekedés fejlesztése és a hulladéktárolás korszerűsítése, játszótér felújítása, csendes, illetve vidám közösségi tér kialakítása, sportlehetőségek kialakítása.
„Még idén szeretnénk az útfelújítás 4. ütemét megvalósítani, remélhetőleg kapunk plusz forrást a teljes szakasz megépítésére. A VSZ Zrt.-vel 112 parkolót jelölünk ki és festünk fel. Kihelyezünk öt szemetes edényt, a Sas utcai patikánál pedig tükröt állítunk a biztonságosabb közlekedés érdekében. A lakótelep park részében elhelyezünk egy asztalt két paddal. Két szelektív hulladéktárolót állítunk fel, mert a környéken elégedetlenség, hiányérzet mutatkozik e téren” – sorolta a fejlesztéseket a terület önkormányzati képviselője.
A fejlesztésre idén 5,7 millió forintot fordítanak. Ebből az összegből a Füzespark utca felújítására 4 millió Ft-ot irányoztak elő. A három ajánlatkérésre egy válasz érkezett, de az ajánlat összege jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló forrást, ezért szükségessé vált a műszaki tartalom felülvizsgálata, ami szükségessé teszi egy újabb beszerzési eljárás lefolytatását.
A parkolók kialakítása 500 ezer Ft-ba, a szemetes edények kihelyezése 200 ezer Ft-ba, a tükör felállítása 127 ezer Ft-ba, a padok és az asztal 200 ezer Ft-ba, a szelektív hulladéktároló megépítése 740 ezer Ft-ba kerül.
A játszótér felújítását jövő évre ütemezték, melyre négymillió Ft-ot különítenek el a 2017. évi költségvetés terhére. A Füzesparki sportparkot (fitness park) a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program által meghirdetett pályázat alapján szeretnék megvalósítani. A Füzespark fejlesztése 2018. évtől folytatódik.
Zakar Ágnes ezúton köszöni a város vezetésének, Verseghi-Nagy Miklós polgármesternek, dr. Török Balázs alpolgármesternek, hogy az előterjesztés és a Füzespark ügye mögé álltak, mindazoknak, akik segítettek, különösen Szöllősy-Meggyes Ildikó pályázati referensnek.

fuzespark2