2021. április 29., 10:07
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Április 28-ai döntésével hatályon kívül helyezte a polgármester a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. átszervezésére vonatkozó korábbi döntést, azzal, hogy azt a 2021-es pénzügyi év és a TDM Kft. fennálló pályázati kötelezettségének lezárását követően, 2022. január 1. napi hatállyal célszerű meghozni. Határozat született arról is, hogy az ehhez szükséges, részletes intézkedésekről az ősz folyamán előterjesztés készül.

2021. április 14-én polgármesteri határozat született a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. átszervezéséről. A cél a feladatok célszerűbb elosztása és a hatékonyabb működés feltételeinek megteremtése volt a két önkormányzati cég profiljának pontosított meghatározása után.

Az átszervezési folyamatot – az eredeti célok változatlan fenntartása mellett, fokozott körültekintéssel járva el – 2021. április 28-ai döntésével felfüggesztette Fülöp Zsolt polgármester, tekintettel a TDM Kft. folyamatban lévő pályázatára, valamint arra, hogy a Kormányhivataltól kért állásfoglalás még várat magára.

Az átszervezés későbbi megvalósítása lehetővé teszi, hogy  a TDM jelenleg fenntartási időszak végén lévő KMOP-3-1.2/C-11-2011-0001 számú pályázatával kapcsolatos 2021. júniusig fennálló kötelezettségeket, szükséges pénzügyi elszámolásokat a TDM Kft. tudja elvégezni még az átszervezés előtt.

A döntéssel az önkormányzat a bizottságok kérésére a Kormányhivatal részére megküldött, átszervezésre vonatkozó szakmai segítségkérésre várhatóan megérkező válaszra is figyelemmel tud lenni.

A városvezetés tehát továbbra is arra törekszik, hogy a kötelező és önként vállalt feladatellátási struktúra hatékonyabb és gazdaságosabb legyen, ezért változatlanul célja, hogy átszervezésre kerüljön a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. (Kult. Kft.) és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. (TDM).

Az elhalasztott átszervezéssel a közművelődési és turisztikai feladatok ellátása a Szentendre és Térsége TDM és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidítve Szentendrei KultTour NKft.) révén valósuljon meg, az előadó-művészettel foglalkozó Kult. Kft. pedig a továbbiakban Szentendrei Teátrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven (rövidítve Szentendrei Teátrum) működjön tovább.

Ugyanakkor a döntés jogi hátterének fokozott megvilágítása szempontjából is célszerű volt felfüggeszteni a folyamatot, megjegyezve, hogy a korábbi, a képviselőknek már eljuttatott jogi véleményében ezen ügytől függetlenül a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség már kifejtette az intézmények átszervezésre vonatkozó polgármesteri döntési jogkör meglétét.

Mivel a bizottságok kifejezetten kérték, hogy a Kormányhivatal állásfoglalását a konkrét ügyben is kérje az önkormányzat, a válasz megérkezéséig felfüggesztett döntés lehetővé teszi a Kormányhivatal állásfoglalásának figyelembevételét, ezáltal az átszervezési folyamat jogi hátterének fokozott megvilágosítását.