2021. április 29., 14:09
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Nem fog hatályba lépni a védett és korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtással kapcsolatos rendeletmódosítás május 1-től, mert egy, 2020 decemberében született kormányrendelet (603/2020. (XII.18.)) a díjemelés minden formáját tiltja az önkormányzatok és az általuk fenntartott szervezetek számára.

A szentendrei közutak és az úthálózat alatt elhelyezkedő közművek védelme érdekében tavaly novemberben született rendeletmódosítás szigorúbb súlykorlátozást és díjemelést kívánt bevezetni a város védett és korlátozott forgalmú övezeteiben.  Majd ezt 2021 januárban kiegészítették Pannóniatelepre történő kiterjesztésével.  A hatályba lépés dátuma 2021. május 1. lett volna.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet azonban a helyi önkormányzatok, illetve az általuk fenntartott szervek, szervezetek, gazdasági társaságok számára tiltja a díjemelés minden formáját. A rendelet leszögezi, hogy a díj mértéke nem lehet magasabb, mint a kormányrendelet kihirdetése előtti napon volt. Ezen túlmenően a jogszabály úgy rendelkezik, hogy 2021. december 31-ig új díjat nem állapíthatnak meg, a meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthetik ki.

Mivel a kormányrendelet egyes pontjai többféle értelmezést tesznek lehetővé, ezért Fülöp Zsolt polgármester szakmai segítséget kért a Pest Megyei Kormányhivataltól, de a válasz egyelőre nem érkezett meg.

A szigorított súlykorlátozás bevezetésére – ezzel ellentétes központi szabályozás hiányában – legkorábban 2022. január 1-jén kerülhet sor, amennyiben a képviselő-testület vagy – a veszélyhelyzet fennállása esetén – a Polgármester erre vonatkozóan új rendeletmódosítást fogad el.