2021. február 4., 16:23

Jeles osztályzattal értékelte az Állami Számvevőszék Szentendre Város Önkormányzatot és hivatalát  „Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című, Pest megye települései körében végzett vizsgálatán.

A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI:

Megteremtette-e az önkormányzat polgármestere és jegyzője a csalásmentes integritást biztosító alapvető feltételeket?
82 önkormányzat polgármestere és jegyzője kialakította a csalásmentes integritást biztosító alapvető feltételeket. 23 önkormányzat polgármestere és jegyzője az ÁSZ tanácsadó tevékenysége eredményeként hozzájárult az integritás minőségének javulásához.

Kialakította-e a hivatal jegyzője a beszámoló szabályszerű elkészítését, valamint a csalásmentes integritást biztosító alapvető feltételeket?
59 hivatal jegyzője kialakította a beszámoló szabályszerű elkészítését, valamint a csalásmentes integritást biztosító alapvető feltételeket. 48 hivatal jegyzője az ÁSZ tanácsadó tevékenysége eredményeként hozzájárult az integritás minőségének javulásához.

Milyen kockázatot hordoz az ellenőrzött szervezet fennálló
integritása?

Az ÁSZ tanácsadó tevékenységének eredményeként intézkedő szervezetek hozzájárultak az ellenőrzés által feltárt hibák, hiányosságok felszámolásához, a korrupciós kockázatok csökkentéséhez. 12 ellenőrzöttnél további ellenőrzés indokolt az integritási kockázatok csökkentésének érvényesülése érdekében.

Ötös skálán átlagosan 4,3-ra értékelte a Pest megyei önkormányzatok korrupció elleni védettségét az Állami Számvevőszék a 2020-ban lefolytatott vizsgálata eredményeként. A közép-magyarországi megyében 23 polgármester és 48 jegyző már 2020-ban intézkedéseket tett a beszámoló készítés integritást biztosító lényeges feltételeinek a megerősítése, illetve kiépítése érdekében. Ezeknek az önkormányzatoknak – az ÁSZ ellenőrzésének eredményeként – javult az integritása.

Szentendre Város Önkormányzat osztályzata: 5-ös!

Az ellenőrzést Pest megye 183 helyi önkormányzatnál folytatták le. Az ÁSZ jelentése nem tartalmazza a megyei jogú város, a megyei önkormányzat és a gazdálkodási feladataikat ellátó két hivatal ellenőrzésének eredményét.

A vizsgálat arra irányult, hogy a helyi önkormányzatoknál és az azok gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati hivataloknál megteremtették-e az integritás biztosításához szükséges feltételeket, kialakították-e az integritási kontrollokhoz kapcsolódó, valamint a korrupció elleni védelmet szolgáló szabályozásokat.

A Szentendre Város Önkormányzatot és hivatalát érintő vizsgálat jeles eredménnyel zárult a csalásmentes környezet kiépítése, az alapvető integritási feltételek területén.

Szentendre Város Önkormányzat 2020-ban szabályzatai áttekintésére együttműködést folytatott a Transparency International Magyarország nevű szervezettel.

Az ügyben, továbbá a kommunikációs költségek ügyében nemrég közérdekű adatigénylés érkezett az önkormányzathoz. Az erre adott válaszban szerepel, hogy

a Transparency International Magyarország Alapítvány elkészítette az Állapotanalízist, melynek kertében elsőként a Közbeszerzési Szabályzatra, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatra vonatkozó álláspontját, majd az Állapotanalízis második részeként egyes közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatban kialakított álláspontját készítette el és küldte meg Szentendre Város Önkormányzat részére.

A megbízási szerződésben foglaltak teljesítése körében a Transparency International Magyarország Alapítvány elkészítette a Beszerzési, valamint a Közbeszerzési Szabályzatra vonatkozó normaszöveg tervezetét, – Módosító javaslat – mely alapján Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 105/2020. (IX.9.) Kt.sz. határozatában – elfogadta Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatát, valamint Közbeszerzési Szabályzatát.

A kommunikációs költségekre vonatkozó válasz szerint a Szentendre Hivatalos Oldala elnevezésű Facebook oldal adminisztrációjára, moderálására költött költségek külön nem határozóhatóak meg. A város Facebook oldalának adminisztrációjával és moderálásával kapcsolatos feladatokra sem a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, sem Szentendre Város Önkormányzat nem kötött külön szerződést. A feladatokat a kommunikációs munkatársak a kommunikációs asszisztensi feladatok körébe tartozóan látják el, további, egyéb feladataik mellett. Facebook hirdetésekre a városi kommunikáció 2020-ban kb. negyedannyit költött, mint amennyit 2019-ben költött rá. 

Szentendre Város Önkormányzatnál a hírlevelekkel kapcsolatban külön költségek nem merültek fel, illetőleg azok külön nem kimutathatóak, a költségek Szentendre város honlapjának (szentendre.hu) üzemeltetési költségeinél jelentkeznek.

Szentendre város honlapjának üzemeltetési, fejlesztési költségeinek havi díja: 70.000,-Ft +ÁFA. A tartalomelőállításra fordított költségek külön nem határozóhatóak meg, erre vonatkozóan nem áll a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezésére adat.