2020. január 5., 07:39
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

6. oldal:  A Dömös–Szentendre közötti szakasz tervezési menetében lépéshátrányban van a csatlakozó szakaszokhoz képest. Ennek oka, hogy az eddig készült tanulmánytervek nyomvonalai nem kapták meg a szükséges engedélyeket, ezért elvetésre kerültek. Jelen vizsgálatban az ellehetetlenült nyomvonalak helyett új összekötési lehetőségeket biztosító változatokat elemzünk. A készítés alapját három útépítési tanulmánytervi nyomvonal képezi, mely kiegészül a két folyamkeresztezés hét hídhelyének vizsgálatával.
19. oldal: híd szerk. tervek: Szentendre – Szigetmonostor HÍD (HÍD-I, HÍD II, HÍD-III/A és HÍD-III/B) HÍDHELYEK
(2017.12.04. Áttekintő-térkép >>).
21. oldal: A projekt jelenleg előkészítés stádiumában van, megvalósításáról sem született még végleges döntés, 2014-2020-as programciklus időszakában várható megvalósítása. … ”
98. oldal: Legjelentősebb hatással a tervezett Duna hidak lesznek, mivel ezek jelentősen befolyásolják a település arculatát, forgalmát, hozzáférhetőségét. Ezek telepítési helyét
és építészeti megvalósítását úgy kell megválasztani, hogy az a település fejlesztési
koncepciójával, arculatával, építészeti elemeivel összhangban legyen. E tekintetben
fontos az önkormányzatok és a lakosság bevonása, mivel az ő minden napi életük
szerves részét fogják képezni a létesítmények. …..
176. oldal: DMRV: Nem fogadható el: HÍD-3a… leginkább elfogadható: HÍD-3b, ill. a hatástanulmányok függvényében a HÍD-2
2017. 12.  Előzetes vizsgálati dokumentáció  >>
2017. 12. A beruházás víz keretirányelv … céljainak, valamint az országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervnek való megfelelését alátámasztó tanulmány >>
2017. 12. Natura 2000  – Hatásbecslés >>
2017. 12. Klímakockázati vizsgálat >>
2017. 12. Dömös–Szentendre szakaszon – Megvalósíthatósági tanulmány >>