2016. október 8., 09:41

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. július 1 napján hatályba lépett a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló CCXI. törvény (továbbiakban: Kstv.).

Az új törvény és annak végrehajtási rendeletei a kéményseprő-ipari tevékenység hosszú távú, zavartalan ellátásának biztosítása, az emberi élet védelme, a vagyonbiztonság, továbbá a természeti és épített környezet levegőtisztaságának védelme, a klímavédelem, az energiahatékonyság, valamint a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében készültek.

Több év statisztikai adatai azt mutatják, hogy országos átlagban minden negyedik tűzeset és a szén-monoxid-mérgezéses balesetek számottevő része visszavezethető az égéstermék-elvezetők, kéménybekötések és tüzelőberendezések valamilyen meghibásodására vagy a kéménykotrás elmaradására. Az új törvény és annak végrehajtási rendeletei éppen az ilyen esetek megelőzését célozzák. E szabályzók nem a tevékenységben és a kéményseprők által végzett munkafolyamatokban, sokkal inkább a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátók felelősségét illetően hoznak lényeges változásokat.

A törvény pontosan meghatározza, mely kéményseprési feladatokat kell a sormunka keretében ellátni. A kéményseprő a jövőben a lakosság biztonsági, környezetvédelmi és energetikai szakértője lesz. A sormunka alkalmával ellenőrzi az ingatlanhoz tartozó kémény vagy kémények – a teljes füstelvezető-rendszer – és a hozzátartozó összekötőelemek műszaki és biztonsági állapotát, tömörségét, átjárhatóságát, tisztaságát, a tisztítóajtó záródását. Ha szükséges, a tisztítást azonnal elvégzi. A tevékenység fontos eleme, hogy a szakember ellenőrzi, nem áramlik-e vissza a szén-monoxid, valamint felméri a helyiségek légáramlási viszonyait módosító egyéb tényezőket.

Alapesetben minden égéstermék-elvezetőt évi egy alkalommal ellenőriz a kéményseprő. Ez alól a gáznemű anyaggal üzemelő és a zárt égésterű tüzelőberendezésekhez tartozó kémények képeznek kivételt – ezek esetében kétévente egyszer kell az ellenőrzést elvégezni, továbbá az időlegesen használt ingatlanok, amennyiben azok nem társasházban vagy lakásszövetkezetben találhatóak – ezek esetében az ellenőrzést négyévente kell elvégezni.

A törvény lehetőséget ad a kéményseprőnek, hogy amennyiben az égéstermék-elvezető műszaki állapota miatt azt szakmailag szükségesnek ítéli meg, több ellenőrzést írjon elő. A sormunkák kiírásától eltérő, gyakoribb kéményellenőrzést megrendelés útján és költségtérítés ellenében az ügyfél is kezdeményezheti.

Az égéstermék-elvezetőhöz kapcsolódó – különösen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető – hibák megállapítása a kéményseprő feladata. Ilyen esetben a kéményseprő megtiltja az égéstermék-elvezető használatát a hiba kijavításáig, egyéb esetekben a hiba elhárítását a következő ellenőrzésig előírja. A kéményseprő a tiltás tényéről és a hiba elhárításának elmulasztásáról a tűzvédelmi hatóságot kötelezően értesíti.

A kéményseprő-ipari szerv feladata ellátási területén a kémények és kéménytulajdonosok adatbázisának vezetése, folyamatos frissítése. A törvényben előírtak alapján tehát az ingatlan használója az ellenőrzés során köteles a kéményseprő-ipari szerv képviselőjének megadni az ingatlan címadatait, személyes adatait (családi és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét) valamint, az ingatlanba bejelentett gazdálkodó szervezet adatait (nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzék számát vagy egyéb nyilvántartási számát, ha van ilyen).

A Kstv. és a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a Kormány a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelölte ki.

Tekintettel arra, hogy egyes kéményseprő-ipari szolgáltatok a tevékenységi körükre nézve megtévesztő, illetve a jogszabályból csak bizonyos részeket kiragadott tartalmú leveleket küldtek az önkormányzatok részére, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (PMKI) szükségesnek tartja a kéményseprő-ipari tevékenységre vonatkozó előírások ismertetését:

A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján Pest megye valamennyi településén

  1. aa) a természetes személy tulajdonában levő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan eseteben,
  2. ab) kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék elvezető osztatlan közös tulajdonban van és
  3. ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari szerv közfeladatként látja el.

A kéményseprő-ipari tevékenység sormunka keretében és sormunka keretén kívül ellátandó feladatokból áll.

A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok eseteben a sormunka kereteben végzett tevekénység az előzetes írásbeli értesítés első és második időpontjában térítésmentes.

Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetben a szolgáltatás az előzetes írásbeli értesítés szerinti első és második időpontban is költségtérítés ellenében történik.

A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pontban foglaltakon kívüli ingatlanok eseteben (továbbiakban: közületi szektor) a szolgáltatást azon kéményseprő-ipari szolgáltatók láthatják el, akik az illetékes tűzvédelmi hatóság által nyilvántartásba vételre kerültek.

A PMKI holnapján közzétételre kerültek azon kéményseprő-ipari szolgáltatók, akik Pest megye illetékességi területén a közületi szektorban tevékenységet végezhetnek: (http://pest.katasztrofavedelem.hu/szolgaltatasi-felugyelet)

Közületi szektorban a kéményseprő-ipari szolgáltatás nem sormunka kereteben történik, azt az ingatlan használója köteles igénybe venni, díjfizetés ellenében. Az ingatlan használók a PMKI holnapján közzétett nyilvántartásból maguk választják meg, hogy a szolgáltatást kivel kívánják elvégeztetni. (A szolgáltatási díjakat minden közszolgáltató a holnapján köteles közzétenni).

 

Összegezve:

  • Lakossági szektorban (a feltételek teljesítése esetében) a sormunkát a kéményseprő ipari szerv térítésmentesen végzi.
  • Közületi szektorban a kéményseprő-ipari szolgáltatást a PMKI honlapján közzétett nyilvántartásból az ingatlan használója által választott szolgáltató által kell igénybe venni.

Kéményseprő-ipari szolgáltatásról bővebb tájékoztatás a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ honlapon, illetve a telefonos ügyfélszolgálat 1818 hívószámán a 9,1 menüpont alatt kapható.

A kéményseprő az életünk védelméért és a környezetünkért dolgozik. Az ellenőrzések alkalmával napi munkáját végzi. Segítse őt ebben és akkor „szerencsét hoz”.

Szolgáltató neve Ügyfélszolgálat elérhetősége Ellátási terület
Magyar Kéményseprő Kft. tel.: 06 (70) 338-9923
e-mail: magyarkemenysepro@gmail.com
honlap: www.magyarkemenysepro.hu
Pest megye teljes területe
Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. tel: 06 (76) 481-057
e-mail: filantrop@filantrop.orf
honlap:www.filantrop.org
Pest megye területe Százhalombatta Város közigazgatási területe kivételével
Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. ugyfelszolgalat@bmkemenysepro.hu Pest megye teljes területe
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. tel.: 06 (1) 999 0664
e-mail/honlap: www.kemenysepro.hu
Pest megye teljes területe

 

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
ked 09

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 09

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
ked 09

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
ked 09
ked 09

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
ked 09
ked 09
ked 09
ked 09

Dunavirágmentés Szentendrén

augusztus 9.. 19:00 - 22:00
sze 10
csü 11

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
pén 12

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
pén 12
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26