2018. május 29., 12:35
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Önkormányzata költségvetési keretéből kívánja felújítani a Szofrics Pál utca burkolatát: a jelenlegi földút aszfaltréteget kap és a vízelvezetés is megoldottá válik. A kivitelezés megkezdése előtt bejárást tartottak a helyszínen, ahol véleményeztették a terveket az ott élőkkel 2018. május 28-án.

A bejáráson Kalauz Milán és Visnyei Ilona úttervező mérnök az Argon-Geo Mérnöki Iroda Kft.-től, illetve dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester és Kun Csaba, a körzet képviselője és Stefán Tekla, a Városfejlesztési Iroda projektmenedzsere beszélgetett a lakókkal a tervekről.

A bejárás elején Visnyei Ilona tervező ismertette a kiinduló tervet, általános tájékoztatást adott a jelenleg érvényes, tervezéskor figyelembe veendő hazai szabványokról és előírásokról. Az ismertetés kitért a pályatest nagyságára, a pályaszerkezetre, a vízelvezetési megoldásokra, a forgalomlassítás lehetőségeire.

Az egyeztetésen hamar kiderült: a Szofrics utcai lakók, bár nagyon örülnek az új út építésének, elsősorban az utca csendességét és meglévő léptékét szeretnék megőrizni, ezért kérték, hogy a tervekben szereplő szabvány 6 méteres útszélességet módosítsák a lehető legkeskenyebbre. Az aszfaltozott utak köztudomásúlag az átmenő forgalom megnövekedését generálják, de a lakók a keskenyebb úttól remélik, hogy ez nem lesz jelentős. Ezen kívül kérték, hogy sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközöket is létesítsenek az utcában. Dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester ezzel kapcsolatban elmondta, az épített fekvőrendőrök kihelyezése és karbantartása az egyik legköltségesebb megoldás, javasolta a szerelt sebességcsökkentő küszöbök létesítését, mellyel a Szofrics utcában élők egyetértettek. A lakók szintén jelezték, hogy a mérnöki tervekben egyes épületek előtt nincs feltüntetve a kiépítendő kocsibeálló.

Az egyeztetés eredményeképpen az eredeti tervek módosításra kerülnek: a szabványos 6 méteres útszélesség az utca felső szakaszán 4,5 vagy 5,5, az alsó szakaszán 4,5 méterre módosul, az utca egyik oldalán kiemelt szegély épül, a másik oldalán süllyesztett szegély, mellette murvás parkolósávval. A tervező mérnökök megvizsgálják a lehetséges megoldásokat: ha szükséges két oldalon kiemelt szegély, akkor az út felső szakaszán 5,5 m a jóváhagyatható szélesség, de kétoldali, ún. “K” szegéllyel itt is tervezhető a 4,5 m. Az új tervbe bele kell tervezni az összes, jelenleg is látható és használatban lévő kocsibeállót.

A kért forgalomlassítást a terv nem fogja tartalmazni. Ennek kialakítását külön végzi el az önkormányzat. Elsődlegesen az utca két vége előtt fekvő rendőr, a középső részén forgalomlassító terelő tábla kihelyezésében gondolkodnak.

A lakók kérdezték, hogy a módosítási kéréseik után mikorra várható a kivitelezés elkezdése. Kalauz Milán mérnök elmondta, hogy a tervek újrarajzolása után a hosszadalmas engedélyeztetési eljárás következik, ez együtt több hónap átfutási időt jelent, azaz a munkák megkezdése már októberre csúszna, amikor kedvezőtlenebb az időjárás az útépítés elkezdéséhez. A kivitelezés ezért valószínűleg a következő évben indulhat csak el. A Szofrics utcaiak egyöntetűen jelezték: köszönik, hogy figyelembe veszik a véleményüket, és türelmesen megvárják, hogy elkészüljön az útburkolat.