2023. június 27., 16:37

Ismét itt a szúnyogszezon, a védekezésben a megelőzés, az egyéni cselekvés fontosságára hívja fel a figyelmet az önkormányzat, a gyérítésben pedig a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesülettel közösen a környezetre káros kémiai helyett a biológiai szúnyoggyérítést alkalmazását szorgalmazza a központi gyérítés rendszerében. Fontos tudni, hogy az önkormányzat csak saját területein védekezhet biológiai módszerekkel a szúnyogok ellen, ez pedig a város összterületének mindössze 8%-a.

A szúnyogok ellen nem csak gyérítéssel lehet védekezni, hanem a rovarok szaporodásának akadályozásával, a tenyészhelyek felszámolásával is. Ilyenek a kisebb-nagyobb pangó vizek, melyeknek jelentős része magánterületeken található, ahol az önkormányzatnak nincs lehetősége beavatkozásra.

Mi tehetünk a szúnyogok ellen?

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék ki vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízfelületeket.

Védekezzen Ön is a szúnyogok ellen!

A lakosság részére javasolt intézkedések a gyérítés ideje alatt

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

Az önkormányzat elkötelezett a biológiai gyérítés mellett

Szentendre Város Önkormányzata is csatlakozott a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezéséhez, amely folyamatosan szorgalmazza a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságánál, hogy a környezetre káros kémiai szúnyoggyérítés helyett a biológiai szúnyoggyérítést alkalmazzák a központi gyérítés rendszerében. A biológiai gyérítéshez azonban a szúnyogtenyészhelyek feltérképezésére van szükség, a program évek óta folyik. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szúnyoggyérítéssel foglalkozó oldala több más akadályt, nehézséget is felsorol a biológiai gyérítéssel kapcsolatban, így a helyszíni és az időjárási viszonyokat.

Az önkormányzat – Hazai Attila főkertész irányítása mellett – tovább folytatja, a 2021-ben modellvizsgálatként elkezdett biológiai gyérítést két lakóövezetben – a Sztaravodai úton, a temetővel szemben futó és a Vasúti villasoron a Szatmári és Csabagyöngye utca közötti szakaszon lévő vizesárkokban mintegy 1000 négyzetméter vízterületen. Mivel az önkormányzat csak a tulajdonában lévő területeken végeztethet szúnyoglárva-gyérítést földi biológiai módszerrel (ami a város összterületének mindössze 8%-át jelenti), a szúnyoginvázión biológiai módszerekkel csak akkor lehet hatékonyan úrrá lenni, ha ebben a lakosság is aktívan részt vesz.

A katasztrófavédelem által végzett szúnyoggyérítés gyakorlata néhány éve változott: légi szórást nem alkalmaznak, csak földi gyérítést, platós autók ködképző berendezéseivel permetezik az irtószert. Amennyiben az önkormányzattól légi gyérítéshez kérnének hozzájárulást, azt a város nem adja meg, ahogy már korábban is elutasította.

A lakosság szerepét hangsúlyozza a Népegészségügyi Központ

A lakosság szerepét hangsúlyozza a szúnyogok elleni fellépés terén a Nemzeti Népegészségügyi Központ az önkormányzatoknak küldött tájékoztatójában. A gyérítés mellett a tenyészhelyek felszámolása, azaz a szaporodás akadályozása is javíthat a helyzeten.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) egyik idei célkitűzése a lakosság aktivitásának növelése a szúnyogok elleni védekezésben. A projekt keretében az NNK tájékoztatót küldött az önkormányzatoknak arról, milyen lehetőségek vannak a védekezésre a gyérítés mellett, milyen szerepet vállalhat ebben a lakosság és az önkormányzat.