2020. január 5., 19:02
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

2019. decemberében karbantartási munkálatokat végeztek a P+R parkolóban.
A művelet során a VSZ Nzrt. munkatársai többek között kialakítottak két zsompot – azaz folyadékgyűjtőt – a felgyülemlett csapadékvíz elvezetésére, valamint ideiglenes árkokat építettek, hogy hatékonyan tudjanak szivattyúzni. Végezetül murvával borították be a területet.

A P+R parkoló tavaly év elején került átadásra, azonban nagy mennyiségű csapadék esetén a csapadékvíz felgyülemlett, és nagy területű sártócsák alakultak ki. Ezen probléma orvoslása érdekében 2019 decemberében karbantartási munkálatokat végeztek, amely során kialakítottak 2db zsompot, amellyel a területen található nagyobb méretű, összefüggő vízfelületeket lecsapolták a parkoló melletti területre. A későbbi hatékony szivattyúzás érdekében ideiglenes árkokat alakítottak ki az útfelületen, hogy összekössék a több szinten található megálló csapadékot.  A terület víztelenítése után a felületen tükörképzés indult, ami közvetlenül a nagyobb kimosódások területén a helyben lévő anyaggal történő eldolgozást jelentette. Fontos volt, hogy – a lehetőségekhez mérten – a legjobb módon alakítsák ki a lejtési viszonyokat, így az aszfaltozott bekötő út, valamint a benzinkút mögötti szakaszon egy 2,5-3%-os lejtést biztosítottak a víz elvezetésére.  A tükör kiképzése után először a 22/32-es andezit murvát terítettek szét, átlagosan 8 cm vastagságban. Holló István 100 m3 zúzalékot ajánlott fel a parkoló javítási munkálataira, amellyel a parkolósávot, valamint a távolabbi gyűjtőutakat javították ki.  A parkoló belső gyűjtő úthálózatán – az alépítmény kiékelésére – 0/22-es andezit murvát terítettek szét átlagosan 3 cm vastagságban.  A teljes területen 2,5 tonnás vibro hengerrel folyamatos tömörítést végeztek, ezzel stabilizálva a burkolatot.

A terület hosszútávú kezelése érdekében A hátsó területen a Holló István által felajánlott anyagból, illetve mart aszfaltból depóniát készítettek, ebből lehet az újonnan képződő burkolati hibákat a későbbiekben feltöltéssel javítani. Mivel elég nagy felületről van szó és a víz elvezetése nem megoldott, ezért csapadékosabb időjárási körülmények között és a nagyfokú igénybevétel miatt a korábban tapasztalt állapotok hamar újra kialakulhatnak. A karbantartás  megközelítőleg 1,1 millió forintba került.