2020. december 17., 14:12
Elkészült a 11-es út Szentendrén átvezető szakaszának forgalmi hatástanulmánya. Idén ősszel az önkormányzat részletes felmérést végeztetett és koncepciótervet dolgozott ki a 11-es főút fejlesztésére az InnoQualea Kft. szakembereivel.
A mérnökök, a tanulmány utolsó fázisában forgalmi modellezéssel vizsgálták az Önkormányzat által tervezett és a Magyar Közút NZrt. munkatársaival egyeztetett beavatkozási javaslatokat. A városvezetés és a Magyar Közút NZrt. folyamatosan együttműködik, a cél, hogy a szentendrei javaslatok beépüljenek a 11-es főút felújítási terveibe.

Egy novemberi kormánydöntés alapján, az országos útfelújítás keretében, hamarosan elkezdődik az út korszerűsítése. Az önkormányzat kiemelt célja, hogy a felújítás során a Magyar Közút NZrt. kiindulási alapnak használja a város által elvégzett felmérés eredményeit.

A tanulmány negyedik, záró szakaszában a 11. sz. főút átvezető szakaszára, az elvégzett forgalomszámlálás és adatfelvételek eredményei alapján elkészített forgalmi modellben a város négy csomópontjának fejlesztési elképzeléseit értékelték. A négy tervezett csomóponthoz – Egres út, Sztaravodai út, Paprikabíró-Római sánc utca, Rózsa utca – a fejlesztés átfogó elemzése, értékelése készült el, a változtatások hatásának vizsgálatával. A jelenlegi és a tervezett állapotot animált forgalmi modellfuttatásokkal mutatják be a tanulmányban. A modellezés célja a fejlesztési intézkedések hatásainak előzetes becslése. Ezekre alapozva hozhatja meg az önkormányzat a fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseit a 11. sz. főút tervezett burkolat-megerősítéséhez kapcsolódóan.

Az InnoQualea Kft. forgalmi hatástanulmánya

A 11-es út Szentendrén átvezető szakaszának modellezésén alapuló forgalmi hatástanulmány utolsó fázisában a lakossági kérdőívekben megfogalmazott, valamint az Önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakembereivel lefolytatott előzetes szakmai értékelésen kiválasztott négy legfontosabb csomóponti beavatkozásra készült forgalmi modellezés. A modell segítségével került sor a fejlesztések forgalomlebonyolódásra gyakorolt hatásainak elemzésére.

A teljes hatásvizsgálat több, egymásra épülő adatfelvételi, modellezési ütemet tartalmazott, a tervezett beavatkozások hatáselemzését megalapozó ütemek a forgalmi adatfelvételeket, helyzetelemzést, lakossági vélemények felmérését és a jelenlegi állapotot leíró forgalmi modell építését foglalták magukba. Ezt követően a beérkezett észrevételek, javaslatok előzetes szakmai értékelése alapján végezték a hatásvizsgálat következő ütemét, amely a modellezéssel érintett főúti átvezető szakasz négy csomópontjában javasolt fejlesztés forgalmi helyzetre gyakorolt hatásait elemzi. A 11. sz. főút forgalmi modellezésen alapuló vizsgálata során az átvezető szakasz jelenlegi forgalmi viszonyait leíró mikroszkopikus forgalmi modell felépítése, validálása, kalibrálása és verifikálása a legkorszerűbb és leginkább széleskörű adathalmaz felhasználása mellett valósult meg. Az így létrejött forgalmi modell a tervezett beavatkozások hasznosságának meghatározásában van a szakemberek segítségére, mert az alapján a tervezett fejlesztések előzetesen értékelhetőek. Lehetőséget és eszközt biztosít már a tervezés során a konkrét kialakítás értékelésére, a modellezett terület forgalmi szempontjainak figyelembevételével.

Az Önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakembereivel történő egyeztetések alapján kiválasztott, beavatkozásokkal érintett négy csomópont részletes vizsgálata és a beavatkozások forgalomlebonyolódásra gyakorolt hatásainak forgalmi modellezés segítségével történő elemzése alapján készült el a fejlesztések értékelése.

A vizsgálatok összefoglaló eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Forgalmi modellek a jelenlegi és a tervezett állapotra

 

Milyen idősávot vizsgál a forgalmi modell?

A forgalmi modellek a reggeli és délutáni csúcsidőszakokat vizsgálják, tehát a hatástanulmány a legnagyobb forgalom idején tapasztalható jelenlegi és a fejlesztések utáni hatásokat vizsgálja.

  • Rózsa utcai csomópont

A legtöbb lakossági észrevétel a Rózsa utcai csomóponthoz érkezett. Itt már az önkormányzat rendelkezésére áll egy korábbi, 2018-as terv, melynek megvalósulásával a csomópont környezetének forgalombiztonsági jellemzői javulni fognak, a belső sáv balra kanyarodni szándékozó járművek általi elfoglalása megszűnik, így északi irányba a forgalom zavartalanul tud a rendelkezésre álló két sáv használatával haladni. A csomópont tervezett fejlesztése kedvező lokális hatásokat eredményez a dél felé haladó forgalom feltartóztatásának kismértékű növekedése mellett, és a teljes modellezett szakasz mutatóinak figyelembevételével sem okoz a rendszer működésében fennakadást.

A fejlesztési terv északi irányba egy új balra kanyarodó sávot tartalmaz, illetve sávbővítést a Rózsa utcából. A jelenlegi forgalmi rendnél a balra kanyarodók akadályozzák az észak felé egyenesen haladókat, ez a fejlesztéssel megszűnik. Ennél a szakasznál jelenleg nagyon kevesen használják a belső sávot a várható torlódás miatt, a fejlesztéssel jobban kiegyenlítődhet a két sáv terhelése.

  • A 11-es út Római Sánc utcai és Paprikabíró utcai csomópontjai

Itt leginkább a balra kanyarodás, a Budapest felé visszakanyarodás kritikus. Három különböző lehetséges változatot vizsgáltak a szakemberek a csomópontnál. A leghatékonyabb megoldás a Római Sánc utca – Paprikabíró utca csomópontok esetében a Paprikabíró utcai csomópont jelzőlámpás szabályozásba történő bevonása. A Paprikabíró utca torkolatába tervezett jelzőlámpák elhelyezése jól illeszthető a hangolt rendszerbe, nem okoz fennakadást a 11-es út hangolt járműfolyama számára, ugyanakkor biztonságossá teszi a kikanyarodást a parkolóból és a Paprikabíró utcából. Ez a kialakítás mind lokális, mind pedig a teljes forgalmi modellezéssel érintett terület szempontjából kedvező eredményeket hoz. A forgalombiztonság nő, a 11-es út forgalmának lebonyolódására pedig nincs kedvezőtlen hatással.

  • A 11-es út Sztaravodai úti és Egres út csomópontjai

A szakemberek itt is több változatot vizsgáltak a csomópontok átalakításánál. A hatástanulmány eredményeinek alapján a Sztaravodai út csomópontjában nem javasolt az indirekt balra kanyarodó kapcsolatok megadásával biztosított csomóponti átalakítás. A szakemberek szerint a Sztaravodai út esetében javasolt a Budapest felől érkező balra kanyarodó és a Sztaravodai út felől érkező egyenes-balos sáv hosszának lehetőségekhez mért növelése a burkolatmegerősítési projekt keretein belül.

A modell az Egres úti csomópontban háromszög szigettel elválasztott, jelzőlámpás irányítás nélküli jobbra kanyarodó sáv kiépítésének hatását vizsgálja. A beavatkozással jelentősen csökken az Egres út felől a csomópontban a jobbra kanyarodás ideje.

 

A most elkészült forgalmi modellek nemcsak a jelen projekt keretében, hanem a későbbiekben tervezett beavatkozások értékelésére is rendelkezésre fognak állni, vagyis ez nem egy „egyszer használatos” projekt, hanem hosszú időn át használható a tervezett fejlesztések értékelésére. A Magyar Közúttal történő egyeztetések során jó kiinduló pozíciót teremthet a tanulmányban elvégzett vizsgálatok eredményeinek felhasználása.

A részletes tanulmány itt olvasható.

A forgalmi szimulációk:

 

Korábbi írásunk a témában:

A Számolj velünk – 11-es! projekt eddigi eredményei