2018. július 17., 16:40
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 6 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 19-én 15 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

Téma lesz a rendkívüli ülésen a Művésztelep gondnoki lakásának hasznosítására és a 12 művészlakást körülvevő közös terület gondozására kötendő szerződés.

Napirenden szerepel a Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató NZrt. közötti, a város tulajdonában, fenntartásában álló közutak, közterületek, hidak, műtárgyaik, valamint a pincék fenntartására, üzemeltetésére kötött közszolgáltatási szerződés módosítása.

Véleményezik a képviselők a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola Zsámbéki Tagintézményének tagintézmény-vezetői pályázatát. A Váci Tankerületi Központ júniusban kérte, hogy a képviselő-testület véleményezze a pályázatot, és véleményét a tankerületi központtal közölje.

Várhatóan több ponton módosítja a testület Szentendre Építési Szabályzatát (SZÉSZ) és Szabályozási Tervét (SZT). A Bravos Aréna fejlesztéssel kapcsolatos módosítás tervezete elkészült, a partnerségi és államigazgatási véleményezése megtörtént, a végső szakmai véleményezési eljárás lezajlott. Az állami főépítész záró szakmai véleménye alapján a SZÉSZ módosítás elfogadása várható a testületi ülésen.

Tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos tanulmánytervekről is tárgyalnak a képviselők.

Közös megegyezéssel megszüntetik a felek a Bolgár-Kertész utcai parkoló ingatlanra kötött
adásvételi szerződést, amennyiben ezt rendkívüli júliusi ülésén jóváhagyja a testület.
A város tulajdonában álló ingatlan pályázat útján került értékesítésre. A pályázat nyertese, a CYEB Energiakereskedő Kft. volt. Az első vételárrész megfizetése után a cég jelezte: a vállalt mélygarázs megépítése a tervezettnél jóval magasabb költséggel járna, ezért a kft. a szerződést meg kívánja szüntetni. A megfizetett bruttó 66.550.000,- Ft vételárrészletet az önkormányzat egy összegben fizeti vissza, a bruttó 33.450.000,- forint foglaló az önkormányzatnál marad.

A közös megegyezéssel történő szerződésbontás után a CYEB és az önkormányzat az eredeti helyszíntől nem messze egy másik irodaház projektet indítana együtt, mely komoly perspektívát jelenthet a város számára. A kedvező feltételek miatt a városba települő cégek színvonalas munkahelyeket jelentenek a helyieknek, adót fizetnek a városnak, amit fejlesztésre, utak építésére lehet fordítani.

A volt Casino 25/2 hrsz-ú, Vt-3/H hullámtéri övezetbe sorolt területének és közvetlenül kapcsolódó térségének hasznosítására telepítési tanulmányterv készült, mely feltárta a hullámtéri területek lehetőségeit, összefüggésben a Postás strand Korzó felé történő megnyitásával. Vizsgálta a Strand utca fejlesztési területbe integrálását, valamint attól délre eső területek hasznosítási lehetőségeit. Javaslatot ad a térség SZÉSZ módosítással történő rendezésére, lehetővé téve ott egy irodaház fejlesztés megvalósulását, kerékpár útnak is alkalmas árvízi védmű kiépítését és a Postás strand megközelítésének javítását.

Tárgyalnak a képviselők a SZÉSZ módosításáról a Waterfront Hotel fejlesztéssel kapcsolatos tanulmánytervről is. A fejlesztés területét az előterjesztés javasolja a többi hullámtéri Vt-H övezetű területtel együtt kiemelt fejlesztési területté nyilvánítani, ezáltal lehetőség nyílik a vonatkozó szabályozási korrekciót tárgyalásos eljárás keretében elvégezni.