2022. augusztus 30., 21:28

Új képviselővel egészült ki a testület; a közétkezési díjak emeléséről és a korábbi parkolási bérletek meghosszabíthatóságáról döntöttek – augusztus végén rendkívüli ülést tartott Szentendre képviselő-testülete.

A 10-es körzet időközi választásán júliusban bizalmat kapott Szabados András eskütételével kezdődött az augusztus 29-én tartott rendkívüli testületi ülés. A FIDESZ-KDNP képviselője ezzel a testület teljes jogú tagjává vált.

Gyermekétkeztetés, személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások: a nyersanyagárak emelkedése miatt emelkednek a térítési díjak

A rendkívüli ülés első napirendi pontja a közétkezési díjak nyersanyagköltségének emelése volt. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a köz- és gyermekétkeztetési szolgáltatás ellátásához szükséges élelmezési nyersanyag beszerzésére közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás eredményeként a VSZ NZrt. 35 %-os nyersanyagérték-emelést lát indokoltnak – hangzott el az előterjesztésben, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott.

A nyersanyagárak emelkedése miatt elkerülhetetlenné vált a térítési díjak emelése: a módosítás eredményeként a szülők által fizetendő gyermekétkeztetési térítési díjak magasabbak lesznek a bölcsődében, az óvodákban és az iskolákban, valamint a Gondozási Központ által nyújtott ellátások térítési díjai is emelkednek. A módosítás 2022. október 1-jén lép hatályba. Mint az indoklásban elhangzott, ezek a díjak 2018 óta változatlanok voltak, a 35%-os nyersanyag-áremelkedés hatásait azonban nem lehet kivédeni. A módosítást a képviselők egyhangúlag megszavazták.

Táblázatunk a fizetendő díjak változását mutatja:

 
Igénybe vevő  Megnevezés Nyersanyagköltség
(bruttó ár Ft-ban)
2020. szept. 1-től
Nyersanyagköltség
(bruttó ár Ft-ban)
2022. okt. 1-től
bölcsődés reggeli 100 135
tízórai 45 65
ebéd 280 380
uzsonna 65 85
napi ellátás 490 665
óvodás tízórai 95 125
ebéd 275 370
uzsonna 60 80
napi ellátás 430 575
iskolás, alsó tagozat tízórai 95 125
ebéd 315 425
uzsonna 70 95
napi ellátás 480 645
iskolás, felső tagozat tízórai 100 135
ebéd 340 455
uzsonna 70 95
napi ellátás 510 685
gimnazista ebéd 345 465

 

Meghosszabbíthatók a korábbi bérletek – módosították a parkolási rendeletet

Új parkolási rendszer bevezetése van folyamatban Szentendrén, az átmeneti időszakra, a parkolóórák és a nyilvántartási rendszer cseréjének időtartamára, amelyet követően (2023. január 1-től) lehetőség lesz rendszám alapú és célzott kedvezmények igénybevételére, a rendeletmódosítás lehetőséget biztosít a korábban megváltott bérletek meghosszabbítására. Ennek értelmében a polgármester a bérletek érvényességi idejét egy alkalommal, legfeljebb 12 hónap időtartamra meghosszabbíthatja.

A módosítás szerint a bérletvásárlásra, regisztrációra abban az esetben van lehetőség, ha a regisztrálandó személygépkocsira, továbbá annak tulajdonosára vagy üzemben tartójára vonatkozóan Szentendre Város Önkormányzatával, valamint az üzemeltetővel szemben rendezetlen pótdíjtartozás vagy közigazgatási bírság tartozás nincs.

A módosítás tárgyalásakor szó esett a parkolási rendszer változásával kapcsolatos kommunikációról. Jámbor Ferenc, a SZERI igazgatója elmondta: a változásokat ismertető kommunikáció a következő 3-4 hónapban több csatornán folytatódik, továbbá a rendészet szórólapokkal és a parkolókban elhelyezett plakátok útján is tájékoztatja a lakosságot.

Képviselői kérdésre válaszolva Jámbor Ferenc, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság (SZERI) vezetője közölte: az eddigi 27 parkolóóra szerepét az új rendszerben 19 parkolóóra látja el, az igazgató szerint ezzel a szolgáltatás minősége nem romlik, hanem a gyors, rendszám alapú azonosítást biztosító újításoknak köszönhetően javulni fog. A parkolóórák között tájékoztató táblákat helyeznek ki a parkolás rendjéről, a kedvezmények igénybevételét pedig applikáció segíti majd.

Döntés az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról

Szabados András önkormányzati képviselővé történő megválasztásával az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. felügyelőbizottságában betöltött felügyelőbizottsági tagsága összeférhetetlenné vált, ezért arról 2022. augusztus 2-ával lemondott. A FIDESZ delegáltja megüresedett helyére új tagot kellett választani a működőképesség megtartásához.

A felügyelőbizottság új tagjául a képviselők a 2022. szeptember 1-jétől határozatlan időre dr. Török Balázst választották meg.

Szentendre Vagyongazdálkodási koncepciójára tekintettel, 2022. július 5-i beadási határidővel a testület ingatlanok hasznosítására írt ki pályázatokat: a Fő tér 11. (2309 és 2310 hrsz), a Fő tér 16. (2335 hrsz) és a Dumtsa u. 9. (2354 hrsz) ingatlanokra. Utóbbi ingatlanra nem érkezett ajánlat, ezért erre 2022. szeptember 20-i beadási határidővel – azonos feltételekkel – új pályázatot írtak ki.

A Fő tér 11. és a Fő tér 16. szám alatti ingatlanokra két-két pályázat érkezett, a licittárgyalásokat július 12-én tartották. A Fő tér 11. sz. ingatlanról korábban döntött a testület. A Fő tér 16. sz. ingatlan hasznosítására két pályázat érkezett, melyekről a testület az egyik pályázó kérésére zárt ülésen tárgyalt. Az eredményhirdetést a képviselő-testület a következő ülésére halasztotta. A pályázatokat elbíráló munkacsoport a döntést előkészítette, a képviselő-testület azonban úgy határozott, hogy soron következő ülésén, a bérleti szerződés tervezetének ismeretében kíván eredményt hirdetni.

A képviselő-testület ülését a város hivatalos Facebook-oldalán élőben közvetítettük. Az ülés a közösségi oldalon később is megtekinthető, ITT.