2021. november 25., 13:12
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A képviselő-testület rendkívüli ülésén egyebek mellett döntés született arról, hogy a szabadpiaci árak emelkedése miatt más városokhoz hasonlóan jövőre Szentendre is az egyetemes szolgáltatás keretében szerzi be a villamos energiát. Az áramköltségek 2022-ben – az előzetes számítások szerint – mintegy 30–40%-kal fognak növekedni. 

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A SZENTENDRÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK MEGBÍZATÁSÁT

A Szentendréért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megbízatása lejárt, ezért a megbízatásukat meg kellett hosszabbítani és ennek megfelelően módosítani az alapító okiratot.
A Kuratórium elnöke: Szentendre város mindenkori polgármestere. A korábbi kuratóriumi tagok – Willemse Jolán és Kívés Zoltán – továbbra is vállalták a kuratóriumi tagságot.
A képviselő-testület a kuratórium elnöke és tagjai megbízatásának meghosszabbítását, és az alapító okirat módosítását határozatában  jóváhagyta.

MÓDOSÍTOTTÁK DUNAKANYAR SE BÉRLETI SZERZŐDÉSÉT

A Dunakanyar Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendő TAO (Társasági adó) szerződése miatt a Kőzúzó utcai sporttelep térítésmentes használatát kérte az önkormányzattól. Kérelmét azzal indokolta, hogy a Kőzúzó utcai sportpálya öltözőjének felújítására elnyert, ötmillió forintot meghaladó TAO támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az egyesület öt évig ingyenesen használhassa a sporttelepet. (Jelenleg a sportegyesület 32.654 Ft + ÁFA/hó bérleti díjat fizet.)
A pályázati forrás felhasználhatósága érdekében módosították a szerződést. E szerint az önkormányzat sport és ifjúsági ügyekben közfeladat ellátásával bízta meg az egyesületet.
A Dunakanyar SE az alábbi feladatokat vállalta a szerződésben (kb. évi 500.000 Ft + ÁFA értékben):
– Iskolák közötti focibajnokság megszervezése alsós, felsős, középiskolás kategóriákban. Ebben a bajnokság meghirdetése, teljes körű lebonyolítása, díjazása/költségeinek viselése, illetve az Önkormányzat mint közreműködő megjelölése.
– Játékos testnevelés foglalkozások tartása szakemberek bevonásával, kölcsönös együttműködési szándék és lehetőség esetén a Szentendre Városi Óvodák tagintézményeiben, illetve a város állami általános iskoláiban.
Az egyesület a Jóléti Bizottságnak évente kétszer írásos beszámolót készít.
A képviselő-testület a szerződésmódosítást jóváhagyta.

A 2022. ÉVI VILLAMOSENERGIA-BESZERZÉS AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN TÖRTÉNIK

Mivel az áram szabadpiaci ára jelentősen megemelkedett, így az önkormányzatok többsége az egyetemes szolgáltatás keretében szerzi be jövő évre a villamos energiát, így Szentendre is. Korábban a piaci árak sokkal alacsonyabbak voltak – átlagosan kilowattóránként 20–28 Ft körül mozgott –, mint az egyetemes szolgáltatás árai, ezért az önkormányzatok nem éltek ezzel a lehetőséggel.
Az idén azonban a 2022-re vonatkozó közbeszerzések során kapott árajánlatok jóval magasabbak, mint a kormány által közpénzből finanszírozott „egyetemes szolgáltató” árak. Ezért az önkormányzat a 2022. évi közvilágítási, intézményi és egyéb villamos energia beszerzését az egyetemes szolgáltatóval, az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron kötött villamosenergia-vásárlási szerződéssel biztosítja.
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló rendelet szerint az ELMŰ működési területén (ahová Szentendre is tartozik) az A2-es árszabás szerint 37,67Ft/kWh, völgyidőszakban 23,08 Ft/kWh; az A3 (közintézményi, két zónaidős) árszabás esetén csúcsidőszakban 38,25 Ft/kWh, völgyidőszakban 23,67 Ft/kWh az egyetemes szolgáltatási ár.
Mivel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény értelmében a Városi Szolgáltató NZrt. (VSZ) és az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem élhet azzal a lehetőséggel, hogy az egyetemes szolgáltatás keretében szerezze be a villamos energiát, ezért nekik változatlanul a szabadpiaci árak alapján kell beszerezni az villamosenergia-szükségletüket.  A VSZ NZRT. és az AQUAPALACE Kft. esetében új közbeszerzési eljárást folytatnak le, a jelenlegi magas árak kompenzálására három éves szerződéses időtartamra. Jelenleg a szabadpiaci árak átlagosan kilowattóránként a 60–70 forint körül mozognak. (Az ülést követően Fülöp Zsolt polgármester levélben fordult Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez azt kezdeményezve, hogy a kormányzat módosítsa oly módon a jogszabályokat, hogy minden 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég élhessen az egyetemes villamosenergia-beszerzés lehetőségével – a szerk.)
A város számára a villamos energia költségei 2022-ben – az előzetes számítások szerint – mintegy 30–40%-kal fognak növekedni.
A képviselő-testület határozatában jóváhagyta, hogy a 2022. évi villamosenergia-beszerzés az egyetemes szolgáltatás keretében történjen.

ONLINE KÖZVETÍTÉS

A város hivatalos Facebook-oldalán látható élő közvetítés ezúttal technikai okok miatt elmaradt. A műszaki problémát a hivatal munkatársai még aznap elhárították, az este hatkor kezdődött közmeghallgatás már online is követhető volt.