2020. március 18., 20:15
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

2020. március 19-től hétköznapokon 8-18 óráig működik a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája, mely 14 óra után csak a veszélyhelyzettel összefüggő ügyekben nyújt segítséget. Csütörtöktől napi egyszeri meleg ételt biztosít az önkormányzat a 70. életévüket betöltött helyi polgároknak, akik igényüket erre bejelentik, és vállalják, hogy a veszélyhelyzet fennálltáig lakóhelyüket nem hagyják el, de saját ellátásukról nem tudnak gondoskodni hozzátartozó vagy szomszéd közreműködésével. Nekik a gyógyszerek kiváltásában és a bevásárlásban is segít az önkormányzat.

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának ügyfélfogadási rendje:

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (Duna korzó 25.) 2020. március 19. csütörtöktől az elrendelt veszélyhelyzet fennállta alatt minden munkanapon 8.00-tól 18.00-ig áll rendelkezésre.

Tel.: +36-26/300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Személyes ügyintézésre továbbra sincs mód, az ügyfelek elektronikus formában, illetve telefon útján intézhetik ügyeiket.

Amennyiben további kormányzati intézkedésekre kerül sor a veszélyhelyzetet érintően, úgy későbbi külön intézkedéssel a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája szombati napokon délelőtt is az ügyfelek rendelkezésére áll majd.

A Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján naponta 8.00-tól 14.00-ig valamennyi, ott intézhető ügytípusban lehet eljárást kezdeményezni, 14-18 óra között viszont csak az elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben lehet az ügyfélszolgálat segítségét igényelni.

2020. március 19-től a napi egyszeri melegétkeztetést igénylő, 70. életévüket betöltött szentendrei polgárok számára:

a) a melegétkeztetés (leves+ főétel) biztosítását minden nap reggel 10 óráig lehet igényelni, kizárólag a következő naptól kezdődően, a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájánál tett elektronikus, illetve telefonos bejelentés alapján. (Ez azt jelenti, hogy aki pl. csütörtökön reggel 10 óráig bejelenti igényét az ügyfélszolgálaton, az legkorábban másnaptól, péntektől számíthat az étel kiszállításra.)

Tel.: +36-26/300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

b) meleg étel házhoz szállítását csak és kizárólag a 70. életévét már betöltött olyan személy igényelhet, aki vállalja, hogy lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét a veszélyhelyzet fennállta alatt nem hagyja el.

c) a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájánál pontosan és egyértelműen be kell jelenteni az igénylő nevét, születési évét, a kiszállítással érintett személy pontos lakcímét, ahová a kiszállítást ténylegesen kéri, továbbá meg kell jelölni azt is, hogy ténylegesen mely napokra igényel meleg étel ellátást 2020. április 3-ig bezárólag. (Egyelőre csak erre az időszakra vonatkozóan fogadunk el igénybejelentéseket.)

d) az Ügyfélszolgálati Iroda a meleg étel igényeket naponta 11 óráig összesíti és továbbítja a Hivatal illetékes munkatársának, aki a rendelési tételszámot naponta 12 óráig jelzi a Városi Szolgáltató NZrt. Közétkeztetési divízójának.

e) a központi konyha az igény beérkezését követő napon biztosítja a szükséges ételadagszám lefőzését és átadását a Szentendrei rendészeti Igazgatóság (SZERI) állományába tartozó, a kiszállítást végző köztisztviselőnek. A kiszállítás napján délelőtt 10.30 perckor.

f) a kiszállítás műanyag ételdobozokban történik.

g) a SZERI a kiszállítást úgy oldja meg, hogy a kiszállítási helyszínen az ételadagokat nylon tasakokba helyezve felakasztja a kiszállítási helyszín bejárati ajtajának kilincsére, vagy az igénylő szándéka szerint becsönget és átadja az ételt. A SZERI köztisztviselője lakásba, ingatlanba nem léphet be, az étel átvételét az igénylő köteles biztosítani, mivel ismételt kiszállítási kísérlet nem biztosítható.

h) a meleg étel (ebéd) térítésmenetesen igényelhető, azonban egy személy csak egy adag étel igényelhet, minden igénylő jogosultságát külön vizsgálja a Hivatal.

i) a központi konyhának a március 16-i héten naponta 10 adag, a március 23-i héttől kezdődően naponta 20 adag tartalék étel lefőzéséről kell gondoskodnia.

A Polgármester hatáskörébe tartozó étkeztetési feladattal kapcsolatban felmerülő költségeket utólagos elszámolással Szentendre Város Önkormányzat biztosítja csakúgy, mint a tartalék ételadagok előállításának költségeit.

Gyógyszer kiváltására irányuló szolgáltatás igénybevétele a Polgárőrség segítségével:

a) Az igényeket az érintettek elektronikus formában vagy telefonon jelezhetik minden nap 18.00 óráig bezárólag az Ügyfélszolgálaton.

Tel.: +36-26/300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Az Ügyfélszolgálat az igényeket naponta egyszer az esti záráskor összesíti és azokat megküldi közvetlenül a Polgárőrség vezetőjének.

b) a Polgárőrség vezetője saját hatáskörben osztja szét kollégái között a feladatokat, ami az alábbiakat jelenti:

– a Polgárőr személyesen felkeresi a gyógyszer kiváltását igénylő személyt a lakó- illetve tartózkodási helyén, átveszi tőle a szükséges recepteket, illetve TAJ kártyáját, és átveszi azt az összeget, amennyibe várhatóan a gyógyszerek kerüli fognak.

– a gyógyszerek kiváltása után a Polgárőr az igénylőnek pénztári bizonylattal elszámol és vagy visszafizeti az előlegből megmaradó részt, vagy pótbefizetést kér az igénylőtől. Az ügylet tehát a gyakorlatban a Polgárőrség és a segítséget kérő polgár között zajlik.

c) a Polgárőrség egyelőre a hét öt munkanapján áll rendelkezésre, a gyógyszer kiváltását egy meghatározott patikában intézi, ahol naponta kétszer, délelőtt 10.00-kor és délután 16.00-kor kerül sor a felírt gyógyszerek kiszolgáltatására.

d) a gyógyszerek árát a szolgáltatás igénybevevőjének teljes egészében meg kell fizetnie, az ingyenességet maga a szolgálatás nyújtása jelenti.

e) a Polgárőrök a leadott összesített igénylista alapján mindig a következő napon vállalják a gyógyszerek beszerzését és házhoz szállítását, az igénybejelentés napjára szóló gyógyszer kiváltás tehát nem igényelhető!

f) a Polgárőrök mindegyike azonosító igazolvánnyal rendelkezik, amelyet külön felhívás nélkül is köteles bemutatni az igénylőnél történő első jelentkezésekor.

A 70. életévüket betöltött személyek igénye bevásárlásra, az alapszükségletek körébe tartozóan:

A 70. életévüket betöltött személyek bevásárlási, beszerzési igénybejelentéseit a Hivatal ügyfélszolgálati irodája munkanapokon 18.00-ig fogadja. Az igénybejelentések összegzése a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján naponta egyszer történik, a 18.00 órai zárást követően.

Tel.: +36-26/300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Az összesített, neveket, címeket tartalmazó listát ezt követően a Dunakanyar Család- és Gyermekjóléti Intézmény (továbbiakba: Családsegítő) kijelölt munkatársa kapja meg.

A Családsegítő munkatársa gondoskodik arról, hogy másnap a szervezet munkatársai megfelelő elosztásban megkapják azon ügyfelek nevét, lakcímét és elérhetőségét, akik a szolgáltatást igényelték.

  1. az igénybejelentést követő napon a Családsegítő munkatársa felkeresi az ellátásra, bevásárlásra igényt tartó bejelentőt, és a tőle átvett igénylistával és készpénzelőleggel lebonyolítja a beszerzést. Igény szerinti beszerzésnek minősülnek az alapvető élelmiszerek, a tisztító- és tisztálkodószerek, valamint a személyi higiéné körébe sorolható árucikkek.
  2. a bevásárlást követően a Családsegítő munkatársa pénztári bizonylat ellenében elszámol a szolgáltatást igénylővel, és vagy visszafizeti a felvett előleg egy részét, vagy többlet teljesítést kér a polgártól.
  3. a szolgáltatás személyenként, illetve háztartásonként hetente legfeljebb két alkalommal, maximum 5000 – 5000 Ft összeghatárig, tehát mindösszesen 10000 Ft-ig vehető igénybe.
  4. az igényelt és nevesített termékekért az igénylő a teljes vételárat tartozik megfizetni, azonban maga a szolgáltatás nyújtása ingyenes. A Családsegítő a feladatellátást a munkanapokon tudja biztosítani.
  5. az igénybejelentés csak a következő napra szólóan érvényesíthető, tehát a bejelentés napján senki nem számolhat a szolgáltatás nyújtásával.

Anyakönyvi, segélyezési, illetve iratbeadási ügyek

A születés és haláleset bejelentési rendje, valamint a segélyek kifizetése nem változik, anyakönyvi kivonat a Városháza portáján igényelhető, a házassági szándék bejelentése azonban szünetel. Az előírt protokoll szerint az adott ügyintézőnél egyszerre csak egy személy intézhet ügyet, tehát előfordulhat, hogy a portán rövidebb várakozásra kell számítani. Ezeknek az ügyeknek az intézéséről bővebben itt olvashat.