2015. augusztus 21., 12:31

20150820_nemzeti14Augusztus 20-án, az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepén Ady Endre szavait és és István király intelmeit idézték fel a városi ünnepségen, melyen átadásra kerültek a Pro Urbe díjak és a Város Díszpolgára cím is.

Augusztus 20-a I. István király temetésének és szentté avatásának évfordulója, Szent István király ünnepe és hagyományosan az Új Kenyér ünnepe is.

Államalapítónkat felidézendő Lőte Attila színművész úr tolmácsolta István király személyes hangvételű intelmeit fiához Imre herceghez. A magasztos és mai szemmel és ésszel is megfontolandó intelmek után Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre város polgármesterét köszöntötte az ünneplőket. Beszédében méltatta Szent Istvánt, aki „korának leghaladóbb szellemisége, pontosan érezte, értette a feladatot és küldetést, és ennek megfelelően, újító szellemben, eltántoríthatatlanul tudta és vállalta, hogy mit kell tennie. És cselekedett.” Ez a tenni akarás, és tudás tette őt naggyá, és mai napig követendő példa, hisz a vérzivataros századok, a vesztes csaták ellenére az a szilaj magyar nép, aki akkor nagy királyának köszönhetően erős gyökeret eresztett itt ma is itt van, nem süllyedt el az ismeretlenségben.

Augusztus 20. azon kevés piros betűs napjaink közé tartozik, amely nem a bús emlékezést jelenti számunkra, nem a vesztes csatákat, a letett fegyvereket, és a főhajtást az áldozatok emléke előtt, hanem a kihívásokkal való bölcs megküzdés, és a jövőbe vetett hit győzelmét. Ennek köszönhető, hogy – Ady szavaival – nemzetünk a megpróbáltatások ellenére is a történelem folyamán oly sokszor meg tudta rázni magát, és: Mégis győztes, mégis új és magyar.”

Polgármesterünk köszöntő beszéde után Szakács Áron, történész, történelem tanár vallott István királyról, méltatta az államalapítót, és máig kiható tevékenységét.

Szentendrén hagyományosan szép szokás az ökumenikus kenyérszentelés, melyen a helyi egyházak képviselői áldják meg új kenyeret. Szertartásaiknak, szokásaiknak megfelelően a „város kenyerét” megáldotta: a katolikus egyház nevében Molnár Miklós káplán, a reformátusok képviseletében P. Tóth Béla tisztletes, az evangélikus egyháztól Horváth-Hegyi Olivér lelkész, a baptisták képviseletében Antal László presbiter, és a végül, de nem utolsó sorban Dr. Mosolygó Péter görög-katolikus parókus.

Augusztus 20-a Szentendre életének komoly momentuma abból a szempontból is, hogy ezen a napon adják át a Szentendre Város Díszpolgára címet és a Pro Urbe Emlékérmeket. A díjakat, Verseghi-Nagy Miklós polgármester adta át. Szentendre Város képviselőtestülete döntésének értelmében, a városért végzett tevékenységének elismeréseképpen 2015-ben a Város Díszpolgára címet Dr. P. Tóth Béla református lelkész úr kapta, aki leghosszabb ideje egyházi vezető városunkban, és ebben a minőségében városunk több ezer lakójának nyújtott szellemi táplálékot; az általa vezetett egyházközség elindította a Szentendrei Református Gimnáziumot és a Szentendrei Református Óvodát, továbbá számos városi rendezvény kezdeményezője és támogatója.

Szentendre Város képviselőtestülete döntésének értelmében Pro Urbe Emlékérmet kapott Ivancsics Ilona színművésznő, dr. Török Katalin, társadalomtörténeti kutató, helytörténész, művészeti író és Dr. Nagy János, gyógyszerkutató, vegyész és műgyűjtő.

Ivancsics Ilona kiemelkedő kulturális tevékenysége valamint annak elismeréseképpen kapta a díjat, hogy az igényes színházi szórakozás és nemzeti színházi kultúránk értékeinek ápolásával országos hírnevet szerzett színházi programot működtet Szentendrén. Dr. Török Katalin városunk múltjának és képzőművészeti értékeinek feltárásában, dokumentálásában és a kutatott téma széleskörűen ismertté tételében kifejtett kiemelkedő munkássága, valamint Szentendre város értékei iránti érdeklődés és felelősségvállalás felkeltése céljából végzett tevékenysége elismeréseképpen részesült a díjban. Dr. Nagy János kiemelkedő hazai és nemzetközi tudományos tevékenysége elismeréseképpen, valamint a szentendrei művészet népszerűsítéséért kifejtett tevékenysége, kurátori és gyűjtőmunkássága, a szentendrei művészek alkotásaiból álló gyűjtemény létrehozásáért kapta az elismerést.

Mindegyik kitüntetetteknek szívből gratulálunk köszönettel a városért végzett áldozatos munkájukért.

Az ünnepet záró táncos-zenés műsor előtt Verseghi-Nagy Miklós köszöntötte a szerb testvérvárosunkból, Krusevacból érkező delegációt Dragi Nestorovic polgármester úr vezetésével. Krusevaccal idén ünnepeljük a testvérvárosi kapcsolat létesítésének 25. évfordulóját, ezért is különleges ez a látogatás.

A műsor utolsó részében a fiatal, „mégis új és magyar” generáció fergeteges, hangulatos műsorát élvezhette a közönség. Dömény Krisztián és tanítványa Kiss Nimród citerán kísérték atot Trombitás Titánia, Fadgyas Fanny, Borzák Péter és Laczkó Roland népzenére komponált vidám, táncos történetét.

Az őseinkre való emlékezéstől és a történelmet idéző nagy tettektől indulva, a kenyérszentelés és a kitüntetések magasztos pillanatai után a mai fiatalok hagyományőrző műsora zárta az ünnepet. Befejezésképpen a polgármester úr beszédének zárószavait vittük magunkkal:

„Végül engedjék meg, hogy mai mondandómat Szent István intelmei közül a számomra talán legfontosabbal fejezzem be, mert hitem szerint minden politikát, minden törekvést felülír a szeretet parancsa. Nagy királyunk így szólt fiához: „Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.”

Isten segítsen minket abban, hogy ezt a szeretet mi is mindennap gyakorolni tudjuk”.

 

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
pén 01

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 01

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.